Monthly Archives: kesäkuu 2017

Myllyhoito yksilökuntoutuksena

-perushoito 4 viikkoa (28 vrk) ja tarvittaessa jatko 2 viikkoa (14 vrk)

Kalliolan klinikan päihdekuntoutus perustuu moniammatilliseen Minnesotamalliin. Moniammatillisen Minnesotamallin juuret ovat Yhdysvalloissa, Hazelden klinikalla, joka perustettiin Minnesotan osavaltioon vuonna 1949. Hoitomalli on sittemmin levinnyt sekä Yhdysvalloissa että kansainvälisesti ja sitä on toteutettu menestyksellisesti vuosikymmeniä. Suomeen Minnesotamallin toi ensimmäisenä edesmennyt sosiaalineuvos Toivo Pöysä ja lanseerasi sen suomalaiseksi nimeksi ”Myllyhoito”. Kalliolan klinikka aloitti mallin toteuttamisen ensimmäisenä Suomessa vuonna 1982 Pellaksen toimintayksikössä.

Myllyhoidossa päihderiippuvuus nähdään sairautena, josta on mahdollista toipua.
Päihderiippuvuudesta on kyse:
– kun ihminen käyttää päihteitä pakonomaisesti, vaikka käytön haitalliset seuraukset kohdistuvat koko elämään
– ja hän ei itse kykene vähentämään tai lopettamaan käyttöä halusta ja yrityksistä huolimatta.
Päihteet ovat nousseet elämän keskiöön. Päihteidenkäytön jatkuessa riippuvuus pahenee.

Myllyhoitoon hakeutumisvaiheessa selvitetään ensin mahdollinen katkaisuhoidon tarve. Katkaisu- ja vieroitusvaiheissa yhteistyökumppaneina ovat mm. Eiran sairaalan vuodeosasto sekä Päihdelääkärit.fi, joka tarjoaa päihdevieroitusta asiakkaan kotona. Katkaisuhoitoon voi hakeutua myös oman kunnan palvelujen kautta.

Hoito-ohjelman aikana kuntoutuja saa tietoa, mistä riippuvuussairaudessa on kysymys. Sairauden piirteet ovat pohjimmiltaan yhtäläisiä kaikilla yksilöllisistä päihteidenkäyttötavoista huolimatta. Motivaatio raittiuteen ei ole edellytys kuntoutuksen aloittamiselle; monet saavuttavat sen kuntoutusjakson aikana saadessaan ymmärrystä sairauden luonteesta. Toipumisen lähtökohta on kuitenkin aina rehellisyys ja halu elää täyttä elämää pakenematta kemian tuomaan tilapäiseen turrutukseen. Päihderiippuvuutta ei siten hoideta Myllyhoidossa lääkkeillä. Hoito-ohjelma toteutetaan lähtökohtaisesti ilman bentsodiatsepiinejä ja depressantteja. Klinikan päihdelääkäri arvioi tarpeellisen lääkehoidon kuntoutusjakson aikana.

Myllyhoidon yhteisön jäsenten toisilleen antama vertaistuki on toipumista edistävä elementti, oli sitten kyseessä alkoholi-, huume- tai monipäihderiippuvuus. Auttaa toisia ja tulla itse autetuksi on toipumisohjelman ydinpilareita. Myllyhoito pohjautuu AA:n 12 -askeleen toipumisohjelmaan. Se on hengellinen ohjelma, eli keskittyy ihmisen suhteeseen omaan itseensä, toisiin ihmisiin sekä ympäröivään maailmaan.
Hengellisyys on ihmisyyden keskeisin ulottuvuus. Siihen lukeutuvat elämän tarkoitus ja merkitys, totuuskäsite ja arvomaailma. Hengellisyys ei ole sama asia kuin uskonto. Oleellista toipumisessa on luopua tuhoavasta itseriittoisuudesta ja omavoimaisuuden kuvitelmasta, jotka estävät aidon yhteyden toisiin ihmisiin, estäen siten myös toipumisen.

Kuntoutusjakso antaa eväät päihdesairaudesta toipumisen alkuun. Vertaistuki ja 12 -askeleen ohjelmat antavat pysyvän tuen uudelle elämälle. Toipuminen on ihmisenä kasvamista ja tyydyttävämmän elämäntavan omaksumista. Päivä kerrallaan.

Myllyhoidossa on säännöllinen viikko-ohjelma, joka koostuu päihdeterapeutin ohjaamista ryhmistä, vertaisryhmistä tehtävineen, luennoista, kirjallisista tehtävistä sekä tutustumisista AA-/NA -ryhmiin. Tarpeen mukaan hoidon aikana tavataan kuntoutujan läheisiä pari- ja perheterapeutin kanssa, tavoitteena tukea toipumista ja läheisten ymmärrystä päihdesairauden vaikutuksista koko perheen ja yhteisön elämään.
Lisää läheisten tukemisesta löydät kohdasta
Apua läheiselle
-läheis- ja parisuhdekurssit

Henkilökunnan ammatillisuus

Myllyhoito Kalliolan klinikalla on ammatillista. Ammatillisuus on tutkimustietoon perustuvan teorian hyödyntämistä työssä. Hoitohenkilökuntamme on sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatusalan ammattihenkilöitä. Toimimme sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaisesti ja valvomme toimintakäytäntöjemme eettisyyttä ja asiakkaan oikeusturvan toteutumista huolellisesti. Moniammatillisessa tiimissämme osalla on lisäksi omakohtaista kokemusasiantuntijuutta päihderiippuvuudesta ja siitä toipumisesta, tai päihderiippuvuuden läheisen kokemuksesta ja siitä toipumisesta.
Sosiaalityöntekijän antama neuvonta- ja ohjaus on käytettävissä kaikille kuntoutujille kuntoutusjakson aikana.

Suosituksemme on, että kuntoutuksen aikana mahdollisen hoitoonohjaustahon kanssa järjestetään verkostotapaaminen. Tapaaminen voidaan toteuttaa myös puhelinneuvotteluna. Verkostotapaamisessa käydään läpi kuntoutuksen eteneminen, sovitaan jatkohoidosta ja annetaan informaatiota/sovitaan soveltuvista toipumista edistävistä jatkojaksoista.
Yksilölliset kuntoutumissuunnitelmat toteutetaan Myllyhoidon rakenteissa.

12 -askeleen ryhmät kuntoutuksen aikana

Kalliolan klinikan tiloissa toimii itsenäisesti AA- ja NA-ryhmiä, jotta kuntoutujat voivat tutustua ryhmiin. Kuntoutujat voivat käydä yhdessä myös talon ulkopuolisissa ryhmissä. Läheisille tarjotaan Al-Anon infoja joka 2. sunnuntai vuoroviikoin.

Paikkatilanne ja varaukset: p. 045 773 11339 (arkisin klo 8-15) ja sähköposti myllyhoito@kalliola.fi.

Validia Asuminen ostaa Ryhmäkoti Jatkon liiketoiminnan

Validia Asuminen on ostanut 19.6.2017 tehdyllä kaupalla Kalliolan setlementiltä Ryhmäkoti Jatkon liiketoiminnan. Kaupan myötä Validia Asuminen laajentaa palvelutoimintaansa strategiansa mukaisesti laaja-alaista palvelua, tukea ja osaamista vaativiin asiakasryhmiin. Kalliolan setlementti keskittää toimintansa uuden, vuoden alussa hyväksytyn strategiansa mukaiseen hyvinvointia tukevaan toimintaan.

Jatko on vaikeasti liikuntavammaisten ryhmäkoti Helsingin Haagassa. Ryhmäkoti toimii kuuden vaikeasti liikuntavammaisen aikuisen pysyvänä kotina. Ryhmäkodissa tehdään kodinomaista hoito-, ohjaus- ja tukityötä. Tavoitteena on tarjota ryhmäkodin asukkaille heidän perustarpeensa huomioiva, mielekäs sekä turvallinen ja tasa-arvoinen elämä.

– Meillä on pitkä kokemus palvelujen tuottamisesta fyysisesti vammaisille henkilöille sekä vahva osaaminen esteettömyydestä. Hyödynnämme näistä kertynyttä asiantuntijuutta, kun tarjoamme palveluja nyt laajemmalle asiakasryhmälle, Validia Asumisen toimitusjohtaja Päivi Harmaakorpi toteaa.

Kalliolan setlementissä tullaan keskittymään muihin terveyden ja hyvinvoinnin palveluihin.

– Ryhmäkoti Jatko on ollut ainoa vammaispalveluja tarjoava yksikkömme. Uskomme, että Validia Asumisessa Jatkon toiminta löytää hyvän kodin vammaistyön asiantuntijuuteen nojaavilta hartioilta, sanoo toiminnanjohtaja Heidi Nygren Kalliolan setlementistä.

Ryhmäkoti Jatko jatkaa toimintaansa osana Validia Asumisen palvelutoimintaa, ja sen henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä Validia Asumisen henkilöstöön.

– Haluan toivottaa koko Validia Asumisen puolesta Jatkon henkilöstön tervetulleeksi joukkoomme ja asiakkaat osaksi toimintaamme, Päivi Harmaakorpi sanoo.

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Päivi Harmaakorpi
Validia Asuminen
p. 0400 418 826
paivi.harmaakorpi@validia.fi

Toiminnanjohtaja Heidi Nygren
Kalliolan setlementti
p. 050 312 4373
heidi.nygren@kalliola.fi

Validia Asuminen (Invalidiliiton Asumispalvelut Oy) tarjoaa yli 40 vuoden kokemuksella asumispalveluita ja kotiin vietäviä palveluita vammaisille henkilöille ja ikäihmisille. Validia Asumisessa työskentelee 1500 ammattilaista, ja sillä on yli 40 yksikköä ympäri Suomen. Kokonaan kotimainen Validia Asuminen on yhteiskunnallinen yritys ja osa Invalidiliitto-konsernia.

Kalliolan setlementti tuottaa sosiaalialan palveluita ja kansalaisopistotoimintaa sekä ylläpitää kansalaistoimintaa ja vapaaehtoistyötä. Palvelut koostuvat lastensuojelusta, päihde- ja mielenterveystyöstä, vammaistyöstä ja maahanmuuttajatyöstä. Kalliolalla on noin 230 vakituista työntekijää, 300 tuntityöntekijää ja suuri joukko vapaaehtoistoimijoita.

Tiirakallion nuorisokodin toiminta laajenee

Espoon Järvenperässä sijaitsevaan Tiirakallion nuorisokotiin avataan toinen osasto 1.8.2017. Uudistuksen myötä myös ikärakenne laajenee 10-17-vuotiaisiin.

Tiirakallion nuorisokoti tarjoaa palveluita lastensuojelutoimin sijoitetuille lapsille ja nuorille, joilla on psyykkiseen vointiin ja koulunkäyntiin liittyviä haasteita. Elokuussa toiminta laajenee niin, että yksikköön voidaan sijoittaa lapsia ja nuoria ikäjakaumaltaan 10-17-vuotta. Aiemmin nuorisokotiin on sijoitettu 12-17-vuotiaita nuoria.

– Tiirakallion paikkamäärää lisätään ja ikäjakaumaa laajennetaan, koska pääkaupunkiseudulla on viime aikoina selkeästi lisääntynyt sijaishuollon paikkatarve psyykkisesti oirehtiville lapsille ja nuorille, joilla on erityisiä haasteita koulunkäynnin suhteen. Perhetyön osuuteen panostetaan erityisesti perustamalla Tiirakallioon elokuun alusta alkaen kaksi uutta perhetyöntekijän vakanssia. Näiden toimien avulla uskomme, että pystymme vastaamaan vielä nykyistäkin kokonaisvaltaisemmin kuntien vaativan lastensuojelun tarpeisiin, kertoo palvelujohtaja John Kermann.

Yksilöllistä tukea, yhteisöllisesti

Tiirakallion nuorisokoti tekee tiivistä yhteistyötä erityisesti Merisaappaan erityiskoulun kanssa. Nuorisokodin ja koulun yhteistyön avulla pystytään edistämään lapsen ja nuoren koulunkäyntiä yksilöllisen tuen avulla. Näin saadaan paras mahdollinen tuki nuoren päättötodistuksen saamiseksi. Nuorisokodissa toimii moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu mm. perhetyöntekijöitä, psykiatrisia sairaanhoitajia ja omaohjaajia.

Tiirakallion nuorisokodissa panostetaan aktiiviseen perhetyöhön. Perheitä kannustetaan osallistumaan lapsen ja nuoren sijoitukseen, elämään ja koulunkäyntiin. Perhetyö on yksi nuorisokodin keskeisimmistä työmuodoista. Nuorisokodin toiminta tukee lasten ja nuorten vanhempien aktiivista mukanaoloa ja asioita tehdään yhdessä nuorisokodin ja perheen kanssa. Yksilöllistä perhetyötä tehdään perheen tarpeet huomioiden. Lisäksi perheitä ja läheisiä aktivoidaan nuorisokodin yhteiseen toimintaan mm. kuukausittaisten perhepäivällisten muodossa.

Tiirakalliossa tärkeää on yhteisöllinen työskentely, jossa otetaan huomioon lapsen ja nuoren yksilölliset tarpeet. Lapset ja nuoret osallistuvat niin ruuanlaittoon kuin muihinkin arkiaskareisiin kykyjensä mukaan. Myös ryhmätoiminta on keskeinen osa nuorisokodin arkea. Kuukausittain toimii koko nuorisokodin yhteinen toiminnallinen ryhmä ja viikoittain arjen taitoja käsittelevä arkiryhmä.

Tiirakalliossa henkilökunnan osaamisen kehittämisessä korostetaan perhetyön osaamista sekä lasten psyykkistä oireilua.

Lisätiedot ja paikkavaraukset:

Tiirakallion vastaava ohjaaja Minna Kurlin 5.6.-1.7.2017
Palvelujohtaja John Kermann 2.-7.7.2017
Palvelutuotannon johtaja Kari Ollila 8.-16.7.
Tiirakallion johtaja Antti Sadeharju 17.7.2017 lähtien

Tiirakallion nuorisokoti

Helsinki-päivänä 12.6. katutilaa elävöitetään istutustalkoilla

Kalliolan setlementtitalon edessä ja takana on isot harmaat betonialtaat. Katutilan ankeuttajat saavat nyt lähteä ja peittyä kauniilla kukkaistutuksilla. Kalliolan setlementti järjestää ma 12.6. klo 11-16 istutustalkoot. Tervetuloa laittamaan kanssamme kädet multaan! 

Sinun ei tarvitse olla viherpeukalo. Talkoilemassa opit nimittäin kukkien istuttamisesta samalla kun vietät kesäpäivää ulkosalla mukavassa seurassa. Mukaan voi tulla pitkin päivää, ja osallistua sen aikaa kun hyvältä tuntuu.

Istutustalkoisiin osallistuvat myös yritykset. Istutusten vihersuunnitelma on saatu vapaaehtoistyönä Pihanne oy:ltä ja istuttamaan kukkia on tulossa Osuuspankin työntekijöitä.

 

Tapahtuma Facebookissa