kalliolan setlementti logo

Perheryhmäkodin ohjaaja (3 paikkaa)

Kurkelan perheryhmäkoti on Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä 14 paikkainen yksin alaikäisenä maahan tulleiden oleskeluluvan saaneiden nuorten koti. Perheryhmäkoti sijaitsee Salossa Kiskon kylällä (Melkkarmaantie 11). Työt ovat vakituisia.

Perheryhmäkotimme on yhteisöllinen ja nuorten osallisuutta korostava paikka, jossa ohjaajat tukevat nuoria turvallisessa itsenäistymisessä ja kotoutumisessa. Työmme pohjautuu voimavarakeskeiseen lähestymistapaan, johon ohjaajat saavat tukea säännöllisissä ryhmätyönohjauksissa.

HAEMME KURKELAN PERHERYHMÄKOTIIN OHJAAJIA (3 PAIKKAA)

Ohjaajan tehtäviin kuuluvat alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden oleskeluluvan saaneiden nuorten hoito-, kasvatus- ja ohjaustehtävät, omaohjaaja-, aktivointi- ja verkostotyö, kirjalliset työt sekä kodinhoidolliset tehtävät. Ohjaajan työtä tehdään kolmivuorotyönä.

Kelpoisuusvaatimuksena avoimena olevissa ohjaajan tehtävissä on soveltuva sosiaali-, kasvatus-tai terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulu- tai opistotasoinentutkinto, esimerkiksi sosionomi(AMK) tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Palkkaus: G23 + mahdolliset kokemuslisät.

Edellytämme sitoutumista Kalliolan arvoihin, tiimityön hyvää hallintaa sekä kykyä itsenäiseen tilanteiden ratkaisemiseen yhteisten arvojen pohjalta. Arvostamme kokemusta nuorten kanssa tehtävästä ohjaustyöstä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kanssa työskentelystä.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työn, työterveyspalvelut ja säännöllisen ryhmätyönohjauksen. Koulutamme henkilökuntaamme työstä nousevien tarpeiden pohjalta.

Työtehtävään valittavan on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504 / 2002) mukainen rikosrekisteriote.

Työn aloitus sopimuksen mukaan.

Vapaamuotoiset hakemukset ja ansioluettelot 18.9.2017 klo 8.00 mennessä osoitteeseen: lauri.karjalainen(at)kalliola.fi

Tiedustelut:

Johtaja Lauri Karjalainen p. 050 347 6707 tai lauri.karjalainen(at)kalliola.fi