kalliolan setlementti logo

Perheryhmäkodin ohjaaja

Kurkelan perheryhmäkoti on 14 paikkainen yksin alaikäisenä maahan tulleiden oleskeluluvan saaneiden koti. Perheryhmäkoti sijaitsee Salossa Kiskon kylällä (Melkkarmaantie 11). Työt ovat vakituisia.

Kalliolan Kannatusyhdistys ry on osa Kalliolan setlementtiä, joka on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö. Toiminnassamme korostuvat erilaisuuden hyväksyminen, luottamus ihmisen ja yhteisön voimavaroihin, tasa-arvoisuus sekä yksikön oikeuksien kunnioittaminen. Edellytämme arvoihimme sitoutumista.

HAEMME KURKELAN PERHERYHMÄKOTIIN KAHTA OHJAAJAA

Ohjaajan tehtäviin kuuluvat alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden oleskeluluvan saaneiden nuorten hoito-, kasvatus- ja ohjaustehtävät, omaohjaaja-, aktivointi- ja verkostotyö, kirjalliset työt sekä kodinhoidolliset tehtävät. Ohjaajan työtä tehdään kolmivuorotyönä ja työn erityisinä painopistealueina ovat yhteisöllisyys, kotoutumisen tukeminen, nuorten osallisuus, heidän yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen sekä itsenäistymisen tukeminen.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, esimerkiksi sosionomi (amk) tai vastaava soveltuva sosiaali- tai terveydenhuoltoalan opistotasoinen tutkinto, esimerkiksi sosiaalikasvattaja (laki 272/2005).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Palkkaus: G23 + mahdolliset kokemuslisät

Edellytämme kokemusta nuorten kanssa tehtävästä ohjaustyöstä, sitoutumista Kalliolan arvoihin, tiimityön hyvää hallintaa sekä kykyä itsenäiseen tilanteiden ratkaisemiseen yhteisten arvojen pohjalta.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kanssa työskentelystä.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työn, työterveyspalvelut ja säännöllisen ryhmätyönohjauksen. Koulutamme henkilökuntaamme työstä nousevien tarpeiden pohjalta.

Työtehtävään valittavan on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504 / 2002) mukainen rikosrekisteriote.

Työn aloitus sopimuksen mukaan.

Vapaamuotoiset hakemukset ja ansioluettelot 8.5.2017 klo 8.00 mennessä osoitteeseen: lauri.karjalainen@kalliola.fi  

Tiedustelut:

Johtaja Lauri Karjalainen p. 050 347 6707 tai lauri.karjalainen@kalliola.fi