kalliolan setlementti logo

Hirvikallion nuorisokoti

Kaksiosastoinen Hirvikallion nuorisokoti (osastot Hilla ja Ruska) tarjoaa sijaishuoltoa 13-17-vuotiaille nuorille, joille avohuollon tukipalvelut eivät riitä eikä asuminen kotona ole mahdollista. Nuorisokoti tarjoaa tarvittaessa myös jälkihuoltoa, kunnes nuori täyttää 21 vuotta. Sijoitus voidaan toteuttaa myös avohuollon tukitoimenpiteenä.

Hirvikallion nuorisokoti on profiloitunut ammatilliseksi setlementin nuorisokodiksi. Työskentely perustuu Kalliolan setlementin arvoihin. Nuorisokodissa painotetaan työntekijöiden luottamusta nuoren voimavaroihin omien asioidensa asiantuntijana. Jokaisen nuoren yksilöllisten, hoito- ja kasvatussuunnitelmiin kirjattujen tavoitteiden lisäksi toiminnan tavoitteena on tukea nuorta ikätasoisen toimintakyvyn saavuttamisessa, koulunkäynnissä, harrastustoiminnassa sekä itsenäistymisessä kohti vastuullista aikuisuutta. Nuorisokodissa työskentelevät koko nuorisokodin johtajan lisäksi molemmilla osastoilla vastaava ohjaaja, sairaanhoitaja sekä kuusi ohjaajaa.

TILAT JA SIJAINTI
Hirvikallion nuorisokoti käsittää kaksi osastoa. Osastot sijaitsevat vastaremontoiduissa tiloissa Espoon Laajalahdessa osoitteessa Ilmeentie.

NUORELLE JA VANHEMMILLE

Keskeisiä työmenetelmiä ovat omaohjaajatyö, parityö, verkostotyö sekä perhetyö. Jokaiselle nuorelle on nimetty omaohjaajapari, joka vastaa nuoren asioiden hoidosta yhteistyössä vanhempien ja muun verkoston kanssa. Omaohjaajat tarjoavat nuorelle turvallisen ja luotettavan vuorovaikutussuhteen, jossa nuoren identiteetin vahvistuminen ja psyykkinen eheytyminen mahdollistuu.

Omaohjaajat pitävät nuoren kanssa säännöllisiä omaohjaajatunteja, joilla käsitellään yksilöllisesti kunkin nuoren kohdalla esillä olevia asioita. Nuoren omaohjaajat pitävät yhteyttä vanhempiin ja pyrkivät tapaamaan heitä säännöllisesti. Tapaamisiin voivat nuoren ja vanhempien lisäksi osallistua tilanteen mukaan myös muut perheenjäsenet. Perhetyön tavoitteena on kartoittaa ja vahvistaa perheen voimavaroja, tukea vanhemmuutta sekä edistää nuoren ja vanhempien keskinäistä vuorovaikutusta. Perhetapaamisissa myös sovitaan yhteiset säännöt nuoren kotilomien ajalle.

Arki nuorisokodissa
Nuorisokodissa järjestetään säännöllisesti yhteisökokouksia, joihin osallistuvat kaikki nuorisokodissa asuvat nuoret sekä vuorossa oleva henkilökunta. Kokouksissa nuorilla on mahdollisuus tuoda esille omia ajatuksiaan ja ehdotuksiaan koskien yhteisöasumista, nuorisokodin sääntöjä sekä osaston toimintaa yleensä.

Harrastukset ja retket
Nuorisokoti järjestää säännöllisesti erilaisia retkiä. Pidemmät retket toteutetaan yleensä koulujen loma-aikoina. Hiihtolomalla ja kesälomalla tehdään tavallisesti viiden päivän retki koko yhteisön kanssa.

Nuorten retkien tavoitteena on tukea yhteisöllisyyttä sekä tuottaa nuorille uusia kokemuksia ja elämyksiä. Retkien kautta nuoret saavat mahdollisuuden tutustua erilaisiin harrastusmuotoihin, ympäristöihin sekä matkailun tuomiin elämyksiin. Tämän lisäksi tehdään erikseen tyttöjen ja poikien retkiä. Nuoria kannustetaan myös nuorisokodin ulkopuolisille retkille kuten kesäleireille ja rippileireille.

Jälkihuolto ja elämä nuorisokodin jälkeen
Nuoren täyttäessä 18 vuotta huostaanotto lakkaa. Tällöin nuorella on lain mukaan mahdollisuus tehdä jälkihuoltosopimus, joka on voimassa siihen saakka kunnes hän täyttää 21 vuotta. Jälkihuollon aikana jatketaan nuoren tukemista itsenäiseen elämään, asumiseen, opiskeluun, työhön sekä toimeentuloon liittyvissä asioissa.

Poismuuttaneilla nuorilla on mahdollisuus pitää vielä yhteyttä nuorisokotiin tarpeensa mukaan. He voivat tulla käymään nuorisokodissa sovitusti. Vierailujen avulla voidaan pehmentää siirtymistä itsenäiseen elämään ja nuorisokodista irtaantumiseen.