kalliolan setlementti logo

Vahvasti tukien -kuntoutus

Vahvasti tukien -hanke kehittää VAHVAT-kuntoutusohjelmaa vapautuville päihdeongelmaisille vangeille pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on auttaa ja tukea vapautuvaa vankia asumisessa, päihteettömässä elämässä ja arjen hallinnassa. Toimintaympäristönä ovat vankilat, Kalliolan päihdetyön avopalvelut sekä Kriminaalihuollon tukisäätiön asumispalvelut.

Hankkeessa asiakasta tuetaan arkielämän ja elämänhallinnan taitojen hankkimisessa, annetaan eväitä itsenäisen asumisen harjoitteluun sekä autetaan tekemään jatkosuunnitelma päihteettömän ja rikoksettoman elämän tueksi.
Vahvasti tukien kuntoutukseen otetaan vastaan uusia hakemuksia. Ohjeet kuntoutukseen hakeutumiseen alla.

Avokuntoutus osana vankeustuomiota
Kuntoutus alkaa jo vankeusaikana/valvotun koevapauden aikana. Kuntoutus tapahtuu avomuotoisesti pienryhmässä Helsingissä. Ryhmän lisäksi kuntoutuja saa myös yksilöllistä ohjausta. Jokaiselle tehdään henkilökohtainen toipumista koskeva suunnitelma (HTS). Kuntoutuksen kesto on yksilöllinen, yleensä 4–8 kk. Projektiin voi hakea 9 kuukautta ennen tuomion loppumista kaikista Suomen vankiloista.

Vankeusaikana saa kuntoutuspäiviltä toimintarahaa ja vapautumisen jälkeen on mahdollista hakea toimeentulotukea/kuntoutusrahaa.

Jo vapautuneet vangit ja/tai kotona koevapaudessa asuvat voivat hakeutua vahvasti tukien toimintaan, jos he kokevat tarvitsevansa tukea vapautumisen jälkeen.

Hakeutuminen kuntoutukseen
• Kuntoutukseen on jatkuva haku ja aloittamiskohta sovitaan yksilöllisesti. Jos olet kiinnostunut hakeutumaan VAHVOIHIN, ota yhteyttä vankilan työntekijään.
• Hakemuslomakkeita VAHVAT-kuntoutukseen saa pyytämällä työntekijöiltä. Kaikki hakemuksen lähettäneet haastatellaan henkilökohtaisesti.
• Asuminen tapahtuu kuntoutuksen alussa vankilassa, josta siirrytään Kriminaalihuollon tukisäätlön (Krits) asumisyksikköön (3–4 kk)/omaan kotiin/muu vaihtoehtoinen asuminen. Tämän jälkeen kuntoutuksen edistyessä siirrytään asumaan Kritsin tai yhteistyökumppaneiden tukiasuntoihin pääkaupunkiseudulla. Asumisyksikössä ja tukiasunnoissa arkielämän ja asumisen taitojen opettelun tukena ovat Kritsin asumisohjaajat.
• Kuntoutus on asiakkaille ilmaista. Asumisen osalta haetaan tarvittaessa kotikunnalta maksusitoumusta Kritsin asumisyksikköön. Tästä saat lisätietoja ja apua tarvittaessa hankkeen työntekijöiltä.

Hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Kuntoutus- ja asumishakemus

Vahvat2016 (Vahvasti tukien-esite pdf-muodossa)

vahvat-toimintamalli

Hankkeen loppuraportti

vahvat-loppuraportti-ray-270113