kalliolan setlementti logo

Vantalan ryhmäkoti

Ryhmäkoti on Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä ilman huoltajaa alaikäisenä maahan tulleiden nuorten yhteisö. Teemme tiivistä yhteistyötä Maahanmuuttoviraston kanssa. Ryhmäkoti tarjoaa kodin 20 nuorelle, jotka ovat alle 15-vuotiaita.

Toiminnassa korostuvat Kalliolan arvot; erilaisuuden hyväksyminen, luottamus yksilön kykyyn tehdä itsenäisesti ratkaisuja, tasa-arvoisuus ja yksilön oikeuksien kunnioittaminen. Näiden lisäksi painotamme yhteisöllisyyttä ja nuorten osallisuutta yhteisön toiminnassa. Tavoitteena on verkostoitua laaja-alaisesti ja käydä aktiivista vuoropuhelua kylä- ja asukasyhteisön sekä paikallisten järjestöjen, oppilaitosten, seurakunnan, poliisin ja vapaaehtoistyötä tekevien tahojen kanssa.

Henkilöstö

Monikulttuurinen työyhteisömme on tärkeä osa toimintaa. Monikulttuurisuus näkyy kielitaidossa sekä eri kulttuurien tuntemisessa. Henkilöstömme koostuu ohjaajista, sairaanhoitajista, sosiaalityöntekijöistä, keittiö- ja toimistohenkilökunnasta, vastaavista ohjaajista sekä johtajasta.

Sijainti

Vantalan ryhmäkoti sijaitsee Nurmijärven Nukarilla Vantaanjoen varrella. Vantala sijaitsee tien 45 (Hämeentie) välittömässä läheisyydessä.

Toiminta

Vantalan yhteisö tarjoaa kodinomaista hoitoa ja huolenpitoa nuorille uudessa kulttuurissa ja ympäristössä. Arjen tärkeimpiä asioita ovat kielen opiskelu, toimiva arki kiinteän päivä- ja viikko-ohjelman mukaisesti, säännöllinen rytmi, nuoret osallistuvat yhteisön askareisiin yhdessä ohjaajien kanssa. Vantalan yhteisö haluaa olla alusta asti nuorelle rauhallinen ja vakaa yhteisö, jossa nuori voi asettua ja elää turvallisesti huolimatta mahdollisista traumaattisista kokemuksistaan. Vantalan yhteisön tilat ovat avarat sekä monikäyttöiset. Ne mahdollistavat yksilötyöskentelyn, pienryhmässä toimimisen sekä koko yhteisön yhdessä olon. Ryhmäkoti ja perheryhmäkoti toimivat samassa pihapiirissä omissa taloissaan, jotka mahdollistavat ikätasoisen toiminnan huomioonottamisen. Pihapiiristä löytyy yhteisön yhteisiä opetus- ja harrastetiloja.