kalliolan setlementti logo

Monikulttuuriset nuoret

Kalliolan Nuorilla on kokemusta ja erityisosaamista monikulttuurisuuteen liittyvissä asioissa ja kulttuurisensitiivisyys huomioidaan kaikessa yhdistyksen toiminnassa. Nuoren elämä kahden kulttuurin välissä tai sopeutuminen suomalaiseen kulttuuriin saattaa olla haastavaa, mutta monikulttuurisuus on nuorelle myös voimavara.

Harrastusryhmät tarjoavat mielekästä vapaa-ajan tekemistä, ja vertaisryhmissä voi miettiä muiden monikulttuuristen nuorten kanssa sukupuolten ja sukupolvien välisiä suhteita eri kulttuureissa, sekä sitä miten vastata välillä ristiriitaisiinkin odotuksiin. Kalliolan Nuoret tarjoaa monikulttuurisille nuorille kohdennettua toimintaa ja tukea Helsingin Tyttöjen Talolla, Espoon Tyttöjen Talolla ja Poikien Talolla. Linkit toimintojen nettisivuille löydät sivun oikeasta laidasta.

Kalliolan Nuorten SOPU -hankkeen päätavoite on kunniakäsityksiin liittyvien konfliktien ennaltaehkäisy. Toiminnalla ja positiivisella lähestymistavalla pyritään vaikuttamaan monikulttuuristen perheiden ja yhteisöjen asenteisiin. Lisätietoja hankkeesta: www.soputila.fi.

Ota rohkeasti yhteyttä ja osallistu toimintaan!