kalliolan setlementti logo

Lapsiperhekuntoutus

Vanhemman ja lapsen samanaikainen kuntoutus auttaa vanhempia keskittymään riippuvuusongelman hoitamiseen. Kuntoutus on suunnattu perheille, joissa vanhemmalla/vanhemmilla on päihdeongelma ja heillä on alaikäisiä lapsia. Tavoitteena on päihteetön vanhemmuus, perheen vuorovaikutussuhteiden vahvistaminen ja lapsen tarpeiden huomioiminen.

Kuntoutuksen vähimmäiskesto on 2kk. Lapsiperhekuntoutuksen yhteisössä on tilat viidelle perheelle. Toiminta perustuu yhteisöhoitoon. Lapsiperhekuntoutuksen aikana vastuu lapsista on pääsääntöisesti vanhemmilla. Päihdekuntoutus toteutetaan Kalliolan Myllyhoitona, joka perustuu Minnesota-malliin. Myllyhoidossa päihderiippuvuus nähdään sairautena, josta voi toipua kuntoutuksen avulla.

Lähettävän tahon kanssa käydään läpi kuntoutuksen tavoitteita ja seurataan kuntoutuksen sujumista sekä sovitaan jatkohoidosta. Jokaiselle perheelle laaditaan oma yksilöllinen kuntoutussuunnitelma.

Kalliolan klinikalla työskentelee vanhempien ja lasten tukena päihde- ja perhetyöhön erikoistunut moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu mm. päihdeterapeutteja, sairaanhoitajia, sosionomeja (AMK), lähihoitajia, perheterapeutteja ja tuntitoiminen lääkäri. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden.

Lapsiperhekuntoutuksessa tuetaan vanhemmuutta. Päihteiden käytön vaikutusta lapsiin ja läheisiin tarkastellaan aktiivisesti koko kuntoutusjakson ajan. Kuntoutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota arjen sujuvuuteen ja päivärytmiin osastolle luotujen rakenteiden avulla.  Pienten lasten ja vauvojen kohdalla tuetaan varhaista vuorovaikutusta ja kiintymyssuhteen muodostumista vanhemman ja lapsen välille. Raskaana olevaa äitiä tuetaan päihteettömään vanhemmuuteen ja valmistautumaan vauvan syntymään. Lapsille on järjestetty hoito ja ikätason mukaista toimintaa vanhempien ryhmien ajaksi.

Lapsiperhekuntoutukseen hakeutuminen

Hoitoon hakeudutaan lastensuojelun tai päihdehuollon ohjaamana maksusitoumuksella. Kuntoutus soveltuu alkoholi-, huume- ja lääkeongelmaisille sekä peliriippuvaisille. Kuntoutukseen voivat tulla myös korvaushoidossa olevat kuntoutujat. Kuntoutuksen aloittaminen edellyttää tarvittaessa vanhemmalta vieroitushoitoa. Somaattiset sekä psyykkiset sairaudet hoidetaan lääkärin valvonnassa lääkehoidon tukemana.

Lisätietoja ja paikkavaraukset:
Maijastiina Munne p. 050 448 6686
Sirpa Liistokki p. 050 379 8500
Tuomas Maasio p. 050 408 0355

Paikkavarauksen yhteydessä perheelle lähetetään tulokirje, jossa kerrotaan yksityiskohtaisemmin kuntoutusjaksolle tuloon liittyvistä asioista. Kalliolan klinikka on turvallinen paikka lapselle ja siellä saadut korjaavat kokemukset ovat hänelle merkittäviä.