kalliolan setlementti logo

Tiirakallion nuorisokoti

Tiirakallion nuorisokoti tarjoaa palveluita lastensuojelutoimin sijoitetuille 12-17 -vuotiaille psyykkisesti oirehtiville nuorille, joilla on ongelmia koulunkäynnin kanssa. Nuorisokoti on seitsemänpaikkainen. Nuorisokoti tekee tiivistä yhteistyötä erityisesti Merisaappaan erityiskoulun kanssa. Nuorisokodin ja koulun yhteistyön avulla pystytään edistämään nuoren koulunkäyntiä  yksilöllisen tuen avulla. Näin saadaan paras mahdollinen tuki nuoren päättötodistuksen saamiseksi. Nuorisokodissa toimii moniammatillinen työryhmä.

Tiirakallion nuorisokodissa panostetaan aktiiviseen perhetyöhön. Perheitä kannustetaan osallistumaan nuoren sijoitukseen, elämään ja koulunkäyntiin. Perhetyö on yksi nuorisokodin keskeisimmistä työmuodoista. Nuorisokodin toiminta tukee lasten vanhempien aktiivista mukanaoloa ja asioita tehdään yhdessä nuorisokodin ja perheen kanssa. Yksilöllistä perhetyötä tehdään perheen tarpeet huomioiden. Lisäksi perheitä ja läheisiä aktivoidaan nuorisokodin yhteiseen toimintaan mm. kuukausittaisten perhepäivällisten muodossa.

Tiirakallion nuorisokodissa on rakenteellinen ja yhteisöllinen työote, jossa nuoren yksilölliset tarpeet ovat keskiössä. Nuoret osallistuvat niin ruuanlaittoon kuin muihinkin arkiaskareisiin kykyjensä mukaan. Myös ryhmätoiminta on keskeinen osa nuorisokodin arkea. Kuukausittain toimii koko nuorisokodin yhteinen toiminnallinen ryhmä ja viikoittain arjen taitoja käsittelevä arkiryhmä.

Tiirakalliossa henkilökunnan osaamisen kehittämisessä painopiste on perhetyön osaamisessa sekä lasten psyykkisessä oireilussa.