kalliolan setlementti logo

Sosiaalinen nuorisotyö lähiöissä

Kalliolan Nuoret tekee sosiaalista nuorisotyötä Itä-Pasilassa. Lähiötyössä nuoria kohdataan heidän omalla asuinalueellaan, tarjoten heille mielekästä ja omaa osallisuutta tukevaa toimintaa. Lähiötoiminnan tarkoituksena on myös mahdollistaa säännöllinen ja turvallinen kontakti aikuiseen, jolle voi jutella arjen kuulumisista, iloista ja suruista.

Itä-Pasilan nuorisotyön kohderyhmänä ovat alueen lapset ja nuoret. Pääpaino toiminnassa on ryhmillä, joissa huomioidaan kulttuuri- ja sukupuolisensitiivinen työote. Viikoittain kokoontuvia tyttö- ja poikaryhmiä järjestetään 10-18-vuotiaille nuorille. Ryhmien tavoitteena on ehkäistä nuorten eriytymistä ja tukea sosiaalisten taitojen kehittymistä niin vertaisryhmäläisten kuin ohjaajienkin kanssa. Toiminta ryhmissä on monipuolista ja sitä suunnitellaan yhdessä ryhmäläisten kanssa. Itä-Pasilassa järjestetään myös avointa toimintaa sekä harrastustoimintaa. Viikoittain pidettävässä Läxärissä vapaaehtoiset auttavat nuoria kotitehtävissä. Harrastustoimintaan kuuluu mm. teatteriryhmät ja jalkapallokerhot sekä Avartti-toiminta. Muita toimintamuotoja ovat loma-aikojen retket, leirit ja erilaiset tapahtumat yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.