kalliolan setlementti logo

Asumisen tuki

Kalliola välittää asuntoja ihmisille, jotka ovat niiden tarpeessa. Asuntoasioissa yhteistyökumppaneita ovat Y-säätiö ja Setlementtiasunnot sekä Nuorisosäätiö ja Nuorisoasuntoliitto (NAL). Asumisen onnistumista mahdollistetaan ammatillisen tuen, asujan tukiverkostojen vahvistamisen ja tukihenkilötoiminnan keinoin. Toiminta perustuu ihmistä arvostavaan kohtaamiseen, kuulluksi tulemiseen, kokonaisvaltaisen tilannearvion tekemiseen ja kanssakulkemiseen.

Asumisen tukemisen tarkoitus on asujan elämänhallinnan vahvistaminen, jotta itsenäiseen asumiseen siirtyminen mahdollistuisi. Koko toimintaa kehitetään ja toteutetaan vapaaehtoisten, asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistyönä.