Huumeet

100 Tarinaa: Huumeet

”Suomessa kuolee vuosittain noin 200 ihmistä huumeisiin.

Suomessa ja muissa Pohjois-Euroopan maissa tulee Euroopan huumeraportin mukaan ilmi keskimääräistä enemmän huumekuolemia. Yliannostuksesta johtuvat kuolemat ovat lisääntyneet kaikissa yli 30-vuotiaiden ikäryhmissä 2012-2017, kun taas nuoremmissa ikäryhmissä kuolemien määrät ovat pysyneet vakaina.

Yliannostuksista johtuvissa kuolemissa 78 prosenttia kuolleista on miehiä ja 22 prosenttia naisia. Huumemyrkytykset ovat Suomessa alle 40-vuotiaiden miesten toiseksi yleisin kuolinsyy.

Hiton hyvä, huono – vai ihan sama?”

Kalliolan Setlementin toiminnanjohtaja Heidi Nygren kirjoittaa #seuraavat100 -juhlavuoden aikana 100 tarinaa ihmisistä, elämästä ja yhteiskunnasta. Tämä Lukuja ja kuvia -sarja on osa 100 tarinaa. Sarja on toteutettu yhdessä Kalliolassa kesätöissä olleiden nuorten kanssa. Kiitos Aadalle ja Ronjalle tämän tarinan kuvasta! Tämä tarina on 48/100.