100 tarinaa lapsiperheet

100 tarinaa: Lapsiperheet

”Lastenneuvolan terveydenhoitajien mukaan kaksi kolmasosaa perheistä tarvitsee lisätukea. Yleisimmin tukea tarvitaan vanhempien jaksamisen ja lapsen ikätasoisen kehityksen vuoksi.

Nämä faktat pohjautuvat THL:n Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimuksen tietoihin. Vuonna 2018 tiedonkeruuseen osallistui yli 17 000 perhettä.

Huomioitavaa on se, että lähes kaikki vanhemmat kaipasivat tukea lapsiperhepalveluiden ammattilaisilta, mutta eivät välttämättä kertoneet sitä heille. Lapseen liittyvä tuen tarve osattiin sen sijaan ilmaista lähes aina, kun taas vanhempaan tai parisuhteeseen liittyvä tuen tarve jäi useammin kertomatta. Muita useammin tuen tarpeen jättivät kertomatta vanhemmat, joilla oli jaksamisen haasteita, kuten masennusoireilua, yksinäisyyttä ja huolta jaksamisesta vanhempana.

Tulokset ovat samansuuntaisia muiden alan tutkimusten kanssa.

Hiton hyvä, huono – vai ihan sama?”

Kalliolan Setlementin toiminnanjohtaja Heidi Nygren kirjoittaa #seuraavat100 -juhlavuoden aikana 100 tarinaa ihmisistä, elämästä ja yhteiskunnasta. Tämä Lukuja ja kuvia -sarja on osa 100 tarinaa. Sarja on toteutettu yhdessä Kalliolassa kesätöissä olleiden nuorten kanssa. Kiitos Aadalle ja Ronjalle tämän tarinan kuvasta! Tämä tarina on 45/100.