Syrjäytyminen

100 Tarinaa: Syrjäytyminen

”Suomessa on noin 10 000 perhettä, joiden lapset ovat syrjäytymisvaarassa.

Perheissä koetaan useita riskitekijöitä, jotka kuormittavat arkea ja vanhempien jaksamista. Riskitekijöinä pidetään esimerkiksi köyhyyteen, perhemuotoon, matalaan koulustasoon ja vanhempien mielenterveyteen liittyviä tekijöitä. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) selvityksen mukaan perheiden kuormittuneisuudessa on myös suuria alueellisia eroja. Perheen olot lapsuudessa vaikuttavat lapsen hyvinvointiin monella tapaa myös myöhemmin elämässä. Lapsuuden elinolot voivat vaikuttaa esimerkiksi siihen, mille uralle henkilö hakeutuu, ja sitä kautta taas muihin aikuisuuden elinoloihin. 

Hiton hyvä, huono – vai ihan sama?”

Kalliolan Setlementin toiminnanjohtaja Heidi Nygren kirjoittaa #seuraavat100 -juhlavuoden aikana 100 tarinaa ihmisistä, elämästä ja yhteiskunnasta. Tämä Lukuja ja kuvia -sarja on osa 100 tarinaa. Sarja on toteutettu yhdessä Kalliolassa kesätöissä olleiden nuorten kanssa. Kiitos Saralle tämän tarinan kuvasta! Tämä tarina on 47/100.