Yearly Archives: 2014

TIEDOTE: Miehen työ –palkinto Poikien Talolle ja kansalaistalo Mattilalle

Helsingissä toimiva Poikien talo sekä tamperelainen Miesten kansalaistalo Mattila on palkittu Miehen työ –tunnustuksella. STM:n Tasa-arvoasiain neuvottelukunta myöntää palkinnon vuosittain henkilölle tai taholle, joka on toiminnallaan esimerkillisesti edistänyt sukupuolten tasa-arvoa.

Poikien talossa ei kiusata tai syrjitä

Kalliolan Nuoret ry:n ylläpitämä Poikien Talo tekee poikatyötä sukupuolisensitiivisellä otteella.

– Poikien Talolla annetaan pojille lupa puhua omista huolistaan sekä tuoda esille omaa haavoittuvaisuuttaan ja herkkyyttään. Meillä käy poikia, joista useilla on takanaan kiusaamista tai syrjintää. Poikien Talossa sellaista ei suvaita, vaan olemme kaikille turvallinen paikka. Kannustamme lempeällä otteella poikia menemään elämässä eteenpäin, talon johtaja Kalle Laanterä kertoo.

Poikien Talossa on huomattu, että yhteiskunnan palvelut tarjoavat pojille usein ainoastaan toimintaa ja kuria.

– Tämä on syy syrjäytymiseen monien kohdalla. Erityisesti poikien yksinäisyys jää helposti havaitsematta, sillä hiljaisia ja vetäytyviä poikia ei kohdata lainkaan. Yksinäisyys, sen syyt ja seuraukset aiheuttavat paljon pahoinvointia. Tässä järjestöjen ennaltaehkäisevien matalankynnyksen palveluiden tärkeys korostuu, Laanterä jatkaa.

Laanterä pitää palkintoa upeana tunnustuksena poikien parissa tehtävästä työstä.

– Mies- ja poikatyömme arvo on selvästikin huomattu.

Kalliolan Nuoret ry on osa Kalliolan setlementtiä, joka tuottaa sosiaalialan palveluja, ylläpitää kansalaisopistotoimintaa ja järjestää kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa. Poikien Taloa rahoittavat  RAY, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, sosiaali- ja terveysvirasto sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Mattila muuttaa tamperelaisten miesten maailmaa

Miesten kansalaistalo Mattila, lyhyemmin Mattila, on osa Setlementti Naapuri ry:n toimintaa. Kansalaistalo aloitti toimintansa Tampereella kolmisen vuotta sitten. Mattilan toimintaa rahoittaa RAY.

– Mattilassa käy miehiä Suomesta ja kymmenistä muista maista. Kokoamme yhteen erilaisista kulttuureista, sosiaalisista taustoista ja ammateista tulevia, paikan vetäjänä ”työnjohtajan” tittelillä työskentelevä Jukka Tukia sanoo.

Tukia korostaa sitä että Mattilassa ei tehdä ”maahanmuuttajamiestyötä” tai ”kotouttamistyötä” vaan miestyötä. Yksilöä ja hänen asioitaan ei myöskään lähdetä pohtimaan erilaisten ongelmien kautta.

– Uskomme, että keskeistä on kuuluminen joukkoon, tutustuminen toisten ”maailmoihin ja tarinoihin” ja oleminen dialogissa toisten kanssa. Tällä kaikella on miehen hyvinvoinnin kannalta valtava merkitys.

Miehiä ei Mattilassa erotella etnisen taustan perusteella. Paikka ei ole myöskään mikään tukikeskus, jossa ohjaajat täyttäisivät hakemuksia kävijöiden puolesta.

– Mattilassa miehet neuvovat auliisti toisiaan tällaisissakin asioissa. Tarvittaessa toki voimme ohjata miehiä erilaisen avun piiriin. Yhteistyöverkostomme on laaja.

Mattilassa käy säännöllisesti satakunta henkilöä. Vetäjien saama palaute on ollut pääasiassa myönteistä. Paikassa käyvät miehet kokevat voimaantuneensa monellakin tapaa.

– On saatu uusia kavereita ja yhteisen liikunnan avulla kuntokin on noussut. Ja varsinkin maahanmuuttajataustaisilla miehillä suomen kielen taitokin on selvästi kohentunut. He myös kokevat kuuluvansa entistä paremmin yhteiskuntaan. Elämä näyttää taas mahdollisuudelta, Tukia kertoo.

Setlementtiliike vaikuttaa laajasti

Setlementti Naapuri ja Kalliolan Nuoret ry ovat vuonna 1918 perustetun Suomen Setlementtiliiton jäseniä. Setlementtiliitto on valtakunnallinen sivistys- ja sosiaalisen työn kansalaisjärjestö, jonka jäseniä ovat 34 paikallista setlementtiä ja 7 setlementtinuorten piirijärjestöä ympäri Suomen.

Toimintamuotoja ovat seniori- ja vanhustyö, lapsi- ja nuorisotyö, monikulttuurinen työ, kansalaistoiminta, yhteisöllisten asumismuotojen kehittäminen ja tuotanto, tuetun asumisen eri muodot, kehitysvammaispalvelut, 16 kansalaisopiston, kahden kansanopiston ja kahden erityisoppilaitoksen koulutustarjonta, erilaiset trauma- ja kriisityömuodot ja päihdekuntoutuspalvelut.

Setlementtiliikkeen palveluksessa on noin 4000 ammattilaista ja heidän kanssaan setlementtityötä tekee iso joukko vapaaehtoisia. Setlementtiliiton ja sen jäsenjärjestöjen toiminnan mahdollistavat tuotettujen hyvinvointipalveluiden palvelumaksut, RAY:n avustukset, ministeriöiden myöntämät tuet sekä yksityishenkilöiltä saadut lahjoitukset. Toiminta on voittoa tavoittelematonta. www.setlementti.fi
Lisätietoa:

Poikien Talo:
Yksikön johtaja Kalle Laanterä, puh. 040 775 1748
http://poikientalo.fi/

Mattilan miehet:
Työnjohtaja Jukka Tukia, puh. 050 523 7328
www.mattilanmiehet.fi

TIEDOTE: Pojat tarvitsevat uusia väyliä maskuliinisuutensa toteuttamiseen

Lasten ja nuorten hyvinvointi eriarvoistuu Suomessa. Samalla kun osalla nuorista menee entistä paremmin, pahoinvointi kasaantuu, erityisesti osalle pojista. Negatiiviset ilmiöt, kuten syrjäytyminen, jengiytyminen, väkivalta, kiusaaminen, seksuaalinen häirintä ja päihteet saavat paljon huomiota mediassa, mutta syyt ilmiöiden taustalla sekä aidot ja toimivat ratkaisut tulevat harvoin julkisuudessa esille.

Yhteiskunnan tarjoamat palvelut ja poikien tarpeet eivät kohtaa

Poikia kohdataan sosiaali- ja terveysalan palveluissa ongelmakeskeisesti, jonka vuoksi palvelut eivät aina tavoita poikia. Tämän takia liian monet pojat ja nuoret miehet syrjäytyvät yhteiskunnan marginaaliin. Yksilölliset tarpeet huomioivan tuen sijasta pojille tarjotaan usein vain toimintaa tai kuria. Erityisesti poikien yksinäisyys jää helposti havaitsematta eikä hiljaisia ja vetäytyviä poikia kohdata lainkaan. Yksinäisyys, sen syyt ja seuraukset aiheuttavat paljon pahoinvointia, joka tulee yhteiskunnalle kalliiksi.

– Pojat on poikia -toteamukset ja ajatukset siitä, että poikien tulee olla reippaita eivätkä pojat puhu vahvistavat kuvaa kovasta ja toimintakeskeisestä maskuliinisuudesta. Jokaisen nuoria kohtaavan aikuisen pitäisi pystyä tarkastelemaan omia ennakkokäsityksiään ja miettiä, miten voisi aidosti kohdata nuoren ilman määrittelyä ja leimaamista, toteaa Poikien Talon johtaja Kalle Laanterä.

Pojat tarvitsevat aitoa kohtaamista ja kokonaisvaltaista tukea

Kalliolan Nuoret ry:n Poikien Talo -hankkeessa on kohdattu tuhansia poikia yksilötapaamisilla, ryhmissä, avoimessa toiminnassa, seksuaalikasvatuksissa ja -neuvonnassa sekä erilaisissa tapahtumissa. Poikien Talolla tarjotaan kohtaamisen kulttuuria: aidosti poikien tarpeeseen vastaavaa palvelua sukupuolisensitiivisellä työotteella.

– Poikien Talolle ei tarvitse tulla ongelmakeskeisesti. Kävijöiden mielestä parasta talolla on, että tänne voi tulla näkemään muita ilman pelkoa huonosta kohtelusta ja saada samalla tukea itseään askarruttaviin kysymyksiin ilman leimaantumisen riskiä, Laanterä kertoo.

– Merkitykselliset kohtaamiset, joissa annetaan tilaa puhua ja jakaa omia asioitaan lisäävät nuorten hyvinvointia. Nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kautta voidaan purkaa tukahdutettua vihaa, pahaa oloa sekä itsetuhoisia ajatuksia ja löytää hyvä, itselleen oikealta tuntuva tapa toteuttaa mieheyttä. Tärkeää on antaa pojille lupa puhua omista huolistaan, tuoda esille omaa herkkyyttä ja haavoittuvaisuuttaan, sanoo Poikien Talon projektityöntekijä Tommi P Pesonen.

Poikien hyvinvointia lisätään ja negatiivisia ilmiöitä ennaltaehkäistään tuottamalla tarpeeksi varhaisessa vaiheessa nuorten elämään luontevasti istuvia palveluita, joissa he saavat hyväksyntää omana itsenään sekä osallisuuden kokemuksia turvallisesta yhteisöstä.

– Koska Poikien Talolla annetaan tilaa olla oma itsensä ja jo lähtökohtana on toisten kohtaaminen kunnioittavasti ja ystävällisesti, jokaisen yksilölliset kasvun tarpeet tulevat kohdatuksi.” Pesonen kiteyttää.

**********

Kalliolan Nuorten Poikien Talo -hankkeen päätösseminaari järjestetään yhdessä Setlementtiliiton sukupuolisensitiivisen nuorisotyön kehittämishankkeen avajaisseminaarin kanssa tiistaina 11.11. klo 9–16.15 Kalliolan setlementtitalolla. Seminaarin pääpuhujana on VTT Harry Lunabba. Poikien Talon hankekauden tuloksia sekä sukupuolisensitiivistä nuorisotyötä käsitellään seminaarin työpajoissa.

Setlementtiliiton sukupuolisensitiivinen kehittämishankkeen (2014–2016) tavoitteena on kehittää ja vahvistaa eri setlementeissä tehtävää sukupuolisensitiivistä nuorisotyötä monisukupolvinen ja monikulttuurinen näkökulma huomioiden. Hankkeen tarkoituksena on levittää sukupuolisensitiivistä näkökulmaa setlementtityön eri toimialoille ja setlementtiliikkeen ulkopuolelle.

Helsingin Poikien Talo on Kalliolan Nuoret ry:n nelivuotinen sukupuolisensitiivisen poikatyön kehittämishanke (2011–2014). Hankkeen tarkoituksena on kehittää Poikien Talo -mallia ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaa sukupuolisensitiivistä työotetta poikien ja nuorten miesten kanssa.

Lisätietoja: Kalle Laanterä, Poikien Talo, p. 040 775 1748 kalle.laantera@poikientalo.fi
Jelena Santalainen, Suomen Setlementtiliitto, p. 050 382 5333 jelena.santalainen@setlementti.fi
Yhteystiedot: www.setlementti.fi, www.poikientalo.fi, www.kalliolannuoret.fi

Kalliolan Nuoret ry 1974-2014 – 40 vuotta tyttöjen ja poikien tukena

Helsingissä tyttö- ja poikatyötä tekevä Kalliolan Nuoret täyttää kuluvana vuonna 40 vuotta. Yhteiskuntaa tukeva ennaltaehkäisevä työ perustuu nuorten kohtaamiseen. Kaikille avointa syntymäpäiväjuhlaa vietetään lauantaina 13.9. Linnanmäellä.

Kalliolan Nuoret on 40 toimintavuotensa aikana tarjonnut tukea kymmenille tuhansille tytöille ja pojille. Järjestö tekee konkreettista työtä jonka tulokset näkyvät niin nuorten kuin heidän perheidensä, koulujensa ja läheistensä arjessa. Työtä tehdään niin Helsingin Kalliossa ja lähiöissä, Espoossa kuin valtakunnallisesti e-Talon kautta.
– Nykyisessä säästöjen, supistusten ja leikkausten maailmassa on äärimmäisen tärkeää säilyttää ennaltaehkäisevät palvelut. Vain siten voimme turvata nuorten hyvinvoinnin, emmekä päädy korjaamaan pahoinvoinnin seurauksia samassa mittakaavassa kuin 1990-luvun laman jälkeen. Ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön ohjatut varat maksavat itsensä yhteiskunnalle moninkertaisesti takaisin, Kalliolan Nuorten johtaja Kirsi Mäntyniemi-Sipilä toteaa.

Nuoret tarvitsevat erilaisuuden kunnioittamista ja toivoa

Kalliolan Nuorten toiminnan lähtökohtana on aina ollut kohtaaminen, oli kyse sitten kalliolaisten työläisperheiden kesänvietosta, nuorten äitien toiminnasta, avusta seksuaalista väkivaltaa kohdanneille tai chattineuvonnasta. Työ on sekä ennaltaehkäisevää että korjaavaa, toimii aina matalankynnyksen periaatteella ja tavoittaa kaikenlaisia lapsia ja nuoria. Nuoret ja heidän ongelmansa pyritään kohtaamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kalliolan Nuorilla on vahva osaaminen sosiaalisessa nuorisotyössä, joka yhdistää elementtejä niin nuorisotyöstä ja erityisnuorisotyöstä kuin myös sosiaalityöstä. Tyttöjä ja poikia ei lokeroida tai koeteta ennakoida vaan työssä keskitytään jokaisen nuoren omiin voimavaroihin. Kalliolan Nuorten työntekijät ovat kulkeneet monien nuorten rinnalla vuosien ajan ja auttaneet löytämään elämään uusia suuntia.
– Yksinäisyys ja syrjäytyminen ovat todellisia ongelmia monille nuorille. Kalliolan Nuorten toimipisteissä nuoret voivat olla kuin kotonaan, heistä ollaan kiinnostuneita ja heistä välitetään. Kalliolan Nuorten toiminnan kautta nuoret voivat löytää itselleen ystäviä ja yhteisöjä. Keskeistä on osallisuuden kokemusten vahvistaminen sekä toivon luominen, Kirsi Mäntyniemi-Sipilä kertoo.
Kalliolan Nuorten toimintoja ovat Tyttöjen Talot, Poikien Talo, e-talo, leirit, Kivikon kumppanuusnuorisotalo, nuorten tukiasumisyhteisö SaTu, nuorten työllistämistoiminta, Itä-Pasilan monikulttuurinen työ, Puistolassa tehtävä avoin toiminta nuorille sekä useat erilaiset kehittämishankkeet. Järjestö tarjoaa myös seksuaalineuvontaa, apua kunniakonflikteissa sekä tukea seksuaalista väkivaltaa kohdanneille. Vuosittain Kalliolan Nuorten piirissä on noin 2000 tyttöä ja poikaa.

Yhteiskunnalta kaivataan tukea

Kalliolan Nuorten työ tukeutuu pitkälti avustuksiin. Kun julkinen sektori supistaa omia korjaavia tai ennaltaehkäiseviä toimiaan, korostuu järjestöjen rooli entisestään. Matalan kynnyksen ja avointen ovien ääreltä ei käännytetä ketään pois, ja muiden ovien sulkeutuessa tulijoita on entistä enemmän.

– Julkisen sektorin säästöt aiheuttavat entistä enemmän painetta kaltaisillemme toimijoille. Taloudellisesti vaikeina aikoina lapsiin ja nuoriin pitäisi panostaa entistä enemmän, eikä jättää heitä yksin kun aikuiset painiskelevat omien ongelmiensa kanssa. Lasten ja nuorten parissa tehty työ kertautuu paitsi tämänhetkiseen lähipiiriin niin myös tulevaisuuteen. Esimerkiksi nuorten äitien toiminta auttaa sekä itse nuorta itseään että hänen lastaan, Kirsi Mäntyniemi-Sipilä kertoo.

Syntymäpäivää juhlitaan Linnanmäellä lauantaina 13.9.

Linnanmäellä lauantaina 13.9. vietettävä syntymäpäiväjuhla on avoin kaikille. Ohjelma Linnanmäen päälavalla alkaa klo 14. Mukana esiintyjäkaartissa on muun muassa Kalliolan Nuoret ry:n omia nuorten räppiryhmiä, nuorten ryhmien kummeihin kuuluvat Heli Kajo ja Rauhatäti sekä Shaka ja Track Factory. Juhlan juontavat Jaana Pelkonen ja Nasima Razmyar.

– Minulle on kunnia-asia olla mukana Kalliolan Nuorten toiminnassa. Järjestö tekee pääkaupunkiseudulla ainutlaatuista työtä tyttöjen ja poikien hyväksi, ja on vuosikymmenten saatossa jättänyt positiivisen jäljen paitsi kymmenien tuhansien nuorten niin myös heidän perheidensä elämään, Kalliolan Nuorten hallituksen puheenjohtaja Nasima Razmyar kertoo.

Kalliolan Nuorten juhlavuonna myös Kalliolan Setlementti viettää merkkivuottaan. 95-vuotiaassa järjestössä on tehty nuorisotyötä alusta alkaen ja Kalliolan Nuoret on toiminut itsenäisenä yhdistyksenä 40 vuoden ajan osana Kalliolan Setlementtiä.

Lisätiedot

– Kirsi Mäntyniemi-Sipilä, 
nuorisotyön johtaja, Kalliolan Nuoret ry,
 kirsi.mantyniemi-sipila@kalliola.fi, p. 040 500 7928

– Nasima Razmyar
hallituksen puheenjohtaja, Kalliolan Nuoret ry, 
nasima.razmyar@gmail.com, p. 044 073 8771
www.kalliolannuoret.fi
– Linnanmäen tilaisuus: https://www.facebook.com/events/346610695489547/?fref=ts
– Kalliolan Nuorten juhlavuoden logo: https://www.kalliola.fi/kalliolan-nuoret-40-vuotta/

Tiedote: Kalliolan Nuoret ry 1974-2014 – 40 VUOTTA TYTTÖJEN JA POIKIEN KASVUA TUKEMASSA

Helsingin Kalliossa erityisesti tyttö- ja poikatyötä tekevä Kalliolan Nuoret täyttää kuluvana vuonna 40 vuotta. Äitien ja isien tukena tehty työ tähtää nuorten kohtaamiseen ja heidän kasvunsa tukemiseen. Juhlavuoden ohjelmassa rokataan, mennään Lintsille ja syvennytään taustoihin seminaarissa.

Vuonna 1974 perustettu Kalliolan Nuoret ry on nuorten apuna eri elämäntilanteissa. 40 toimintavuoden aikana tukea on tarjottu tuhansille tytöille ja pojille. Lähtökohtana on aina ollut kohtaaminen, oli kyse sitten kalliolaisten työläisperheiden kesänvietosta, nuorten äitien toiminnasta, avusta seksuaalista väkivaltaa kohdanneille tai chattineuvonnasta. Ammatillinen tuki toimii aina matalankynnyksen periaatteella.

”Minulle on kunnia-asia olla mukana Kalliolan Nuorten toiminnassa. Järjestö tekee pääkaupunkiseudulla ainutlaatuista työtä tyttöjen ja poikien hyväksi, ja on vuosikymmenten saatossa jättänyt positiivisen jäljen paitsi tuhansien nuorten niin myös heidän perheidensä elämään”, Kalliolan Nuorten hallituksen puheenjohtaja Nasima Razmyar kertoo.

Kalliolan Nuorten juhlavuonna Kalliolan setlementti viettää 95-vuotisjuhlaansa. Järjestössä on tehty nuorisotyötä alusta alkaen ja Kalliolan Nuoret on toiminut itsenäisenä yhdistyksenä 40 vuoden ajan.

Kalliolan kesäkodilla jatketaan nuorten toimintaa

Kalliolan setlementin jo vuosikymmeniä toiminut Kalliolan kesäkoti pääsee uudelleen tänä kesänä tyttöjen ja poikien käyttöön. Tämä onkin yksi 40-vuotisjuhlavuoden avauksista. Alunperin kesäkoti takasi varattomille työläisperheille kesänviettopaikan ja tulevana kesänä kesäkodilla Helsingin Laajasalossa aletaan järjestetään jälleen ohjelmaa tytöille ja pojille. Kesäkodin toiminnan rinnalla muun muassa Kalliolan Nuorten tuore E-talo auttaa kesällä esiin nousevissa kysymyksissä.

Muita juhlavuoden tempauksia ovat Kalliola Rock Alppipuistossa 28.6, nuorille ja heidän perheilleen järjestettävä tapahtuma Linnanmäellä 13.9. sekä 11.11 sosiaaliseen nuorisotyöhön pureutuva seminaari.

”Juhlavuoden merkkipaalut ovat toki tärkeitä mutta paras tapa juhlistaa toimintaamme on joka päivä tehtävä arkinen työ. Esimerkiksi iltapäiväkerhot mahdollistavat monen vanhemman työssäkäynnin ja sitä kautta perheiden tasaisemman elämän. Tai nuorten äitien toiminta auttaa sekä itse nuorta itseään että hänen pientä lastaan”, kertoo Kalliolan Nuorten johtaja Kirsi Mäntyniemi-Sipilä.

Kalliolan Nuorten toimintoja ovat iltapäiväkerhot, leirit, Kivikon kumppanuusnuorisotalo, nuorten tukiasumisyhteisö SaTu, Tyttöjen Talo, Poikien Talo, e-talo, nuorten työllistämistoiminta, Itä-Pasilan monikulttuurinen työ, Puistolassa tehtävä avoin toiminta nuorille sekä useat erilaiset kehittämishankkeet. Järjestö tarjoaa myös seksuaalineuvontaa, apua kunniakonflikteissa sekä tukea seksuaalista väkivaltaa kohdanneille. Vuosittain Kalliolan Nuorten piirissä on noin 2000 tyttöä ja poikaa.

Historia antaa voimaa

Tyttöjen ja poikien ongelmat ovat tänä päivänä hyvin erilaiset kuin vuonna 1974, saati vuonna 1019 jonne Kalliolan setlementin nuorisotyön juuret ulottuvat . Kalliolan Nuoret on kasvanut yhdessä nuorten kanssa, jatkuvasti ajassa pysyen. Rahoituspohjalta pitkälti avustuksiin tukeutuvan järjestön työ on paitsi antoisaa niin myös rankkaa.

”Kohtaamme mitä moninaisempia ongelmia päivittäin. Se on kuluttavaa mutta vastapainona ovat tietenkin onnistumisen kokemukset kun elämän kulku kääntyy parempaan suuntaan. Toivomme, että yhteiskunta ymmärtäisi julkisen sektorin säästöjen aiheuttavan entistä enemmän painetta kaltaisillemme toimijoille. Kun nuorilla on hätä, koitamme parhaamme mukaan hankkia rahoitusta heidän auttamisekseen. Rahoitusanomuksiin käytetty aika olisi hienoa käyttää konkreettiseen nuorten kanssa tehtävään työhön”, Mäntyniemi-Sipilä jatkaa.

Juhlavuoden kunniaksi myös uusi logo

Juhlavuoden kunniaksi Kalliolan Nuoret suunnitteli juhlavuoden logon. Uuden logon hahmoina ovat Kalliola Rockin ilmeestä tutut city-ketut. Logon on suunnitellut Kati Marika Vihermäki. Lataa logo tästä.

Lisätiedot
Kirsi Mäntyniemi-Sipilä
nuorisotyön johtaja, Kalliolan Nuoret ry
kirsi.mantyniemi-sipila@kalliola.fi, p. 040 500 7928

Nasima Razmyar
hallituksen puheenjohtaja, Kalliolan Nuoret ry
nasima.razmyar@gmail.com, p. 0440 738771

www.kalliola.fi – www.kalliolannuoret.fi

Maksuhäiriöt ja ratkaisukeinot -luento 27.3.2014

Avoin luento Kalliolan setlementtitalossa Sturenkatu 11, torstaina 27.3.2014 klo 17.30

Tule kuuntelemaan ja kysymään, mitä maksuhäiriö tarkoittaa. Miten saa luottotiedot takaisin? Miten veloista voi selvitä?

Luennoitsija:

Takausjohtaja Minna Backman, Takuu-Säätiö

Järjestäjä: Ne-Rå