Monthly Archives: syyskuu 2014

Kalliolan Nuoret ry 1974-2014 – 40 vuotta tyttöjen ja poikien tukena

Helsingissä tyttö- ja poikatyötä tekevä Kalliolan Nuoret täyttää kuluvana vuonna 40 vuotta. Yhteiskuntaa tukeva ennaltaehkäisevä työ perustuu nuorten kohtaamiseen. Kaikille avointa syntymäpäiväjuhlaa vietetään lauantaina 13.9. Linnanmäellä.

Kalliolan Nuoret on 40 toimintavuotensa aikana tarjonnut tukea kymmenille tuhansille tytöille ja pojille. Järjestö tekee konkreettista työtä jonka tulokset näkyvät niin nuorten kuin heidän perheidensä, koulujensa ja läheistensä arjessa. Työtä tehdään niin Helsingin Kalliossa ja lähiöissä, Espoossa kuin valtakunnallisesti e-Talon kautta.
– Nykyisessä säästöjen, supistusten ja leikkausten maailmassa on äärimmäisen tärkeää säilyttää ennaltaehkäisevät palvelut. Vain siten voimme turvata nuorten hyvinvoinnin, emmekä päädy korjaamaan pahoinvoinnin seurauksia samassa mittakaavassa kuin 1990-luvun laman jälkeen. Ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön ohjatut varat maksavat itsensä yhteiskunnalle moninkertaisesti takaisin, Kalliolan Nuorten johtaja Kirsi Mäntyniemi-Sipilä toteaa.

Nuoret tarvitsevat erilaisuuden kunnioittamista ja toivoa

Kalliolan Nuorten toiminnan lähtökohtana on aina ollut kohtaaminen, oli kyse sitten kalliolaisten työläisperheiden kesänvietosta, nuorten äitien toiminnasta, avusta seksuaalista väkivaltaa kohdanneille tai chattineuvonnasta. Työ on sekä ennaltaehkäisevää että korjaavaa, toimii aina matalankynnyksen periaatteella ja tavoittaa kaikenlaisia lapsia ja nuoria. Nuoret ja heidän ongelmansa pyritään kohtaamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kalliolan Nuorilla on vahva osaaminen sosiaalisessa nuorisotyössä, joka yhdistää elementtejä niin nuorisotyöstä ja erityisnuorisotyöstä kuin myös sosiaalityöstä. Tyttöjä ja poikia ei lokeroida tai koeteta ennakoida vaan työssä keskitytään jokaisen nuoren omiin voimavaroihin. Kalliolan Nuorten työntekijät ovat kulkeneet monien nuorten rinnalla vuosien ajan ja auttaneet löytämään elämään uusia suuntia.
– Yksinäisyys ja syrjäytyminen ovat todellisia ongelmia monille nuorille. Kalliolan Nuorten toimipisteissä nuoret voivat olla kuin kotonaan, heistä ollaan kiinnostuneita ja heistä välitetään. Kalliolan Nuorten toiminnan kautta nuoret voivat löytää itselleen ystäviä ja yhteisöjä. Keskeistä on osallisuuden kokemusten vahvistaminen sekä toivon luominen, Kirsi Mäntyniemi-Sipilä kertoo.
Kalliolan Nuorten toimintoja ovat Tyttöjen Talot, Poikien Talo, e-talo, leirit, Kivikon kumppanuusnuorisotalo, nuorten tukiasumisyhteisö SaTu, nuorten työllistämistoiminta, Itä-Pasilan monikulttuurinen työ, Puistolassa tehtävä avoin toiminta nuorille sekä useat erilaiset kehittämishankkeet. Järjestö tarjoaa myös seksuaalineuvontaa, apua kunniakonflikteissa sekä tukea seksuaalista väkivaltaa kohdanneille. Vuosittain Kalliolan Nuorten piirissä on noin 2000 tyttöä ja poikaa.

Yhteiskunnalta kaivataan tukea

Kalliolan Nuorten työ tukeutuu pitkälti avustuksiin. Kun julkinen sektori supistaa omia korjaavia tai ennaltaehkäiseviä toimiaan, korostuu järjestöjen rooli entisestään. Matalan kynnyksen ja avointen ovien ääreltä ei käännytetä ketään pois, ja muiden ovien sulkeutuessa tulijoita on entistä enemmän.

– Julkisen sektorin säästöt aiheuttavat entistä enemmän painetta kaltaisillemme toimijoille. Taloudellisesti vaikeina aikoina lapsiin ja nuoriin pitäisi panostaa entistä enemmän, eikä jättää heitä yksin kun aikuiset painiskelevat omien ongelmiensa kanssa. Lasten ja nuorten parissa tehty työ kertautuu paitsi tämänhetkiseen lähipiiriin niin myös tulevaisuuteen. Esimerkiksi nuorten äitien toiminta auttaa sekä itse nuorta itseään että hänen lastaan, Kirsi Mäntyniemi-Sipilä kertoo.

Syntymäpäivää juhlitaan Linnanmäellä lauantaina 13.9.

Linnanmäellä lauantaina 13.9. vietettävä syntymäpäiväjuhla on avoin kaikille. Ohjelma Linnanmäen päälavalla alkaa klo 14. Mukana esiintyjäkaartissa on muun muassa Kalliolan Nuoret ry:n omia nuorten räppiryhmiä, nuorten ryhmien kummeihin kuuluvat Heli Kajo ja Rauhatäti sekä Shaka ja Track Factory. Juhlan juontavat Jaana Pelkonen ja Nasima Razmyar.

– Minulle on kunnia-asia olla mukana Kalliolan Nuorten toiminnassa. Järjestö tekee pääkaupunkiseudulla ainutlaatuista työtä tyttöjen ja poikien hyväksi, ja on vuosikymmenten saatossa jättänyt positiivisen jäljen paitsi kymmenien tuhansien nuorten niin myös heidän perheidensä elämään, Kalliolan Nuorten hallituksen puheenjohtaja Nasima Razmyar kertoo.

Kalliolan Nuorten juhlavuonna myös Kalliolan Setlementti viettää merkkivuottaan. 95-vuotiaassa järjestössä on tehty nuorisotyötä alusta alkaen ja Kalliolan Nuoret on toiminut itsenäisenä yhdistyksenä 40 vuoden ajan osana Kalliolan Setlementtiä.

Lisätiedot

– Kirsi Mäntyniemi-Sipilä, 
nuorisotyön johtaja, Kalliolan Nuoret ry,
 kirsi.mantyniemi-sipila@kalliola.fi, p. 040 500 7928

– Nasima Razmyar
hallituksen puheenjohtaja, Kalliolan Nuoret ry, 
nasima.razmyar@gmail.com, p. 044 073 8771
www.kalliolannuoret.fi
– Linnanmäen tilaisuus: https://www.facebook.com/events/346610695489547/?fref=ts
– Kalliolan Nuorten juhlavuoden logo: https://www.kalliola.fi/kalliolan-nuoret-40-vuotta/