Monthly Archives: lokakuu 2015

NUORUUS JA KUNNIA – Kunniakäsitysten vaikutukset nuorten elämässä

Kalliolan Nuoret ry:n SOPU-hankkeen loppuseminaari järjestetään perjantaina 30.10.2015 kello 9–16 Nuorten toimintakeskus Hapessa, Sörnäisten rantatie 31. Seminaarin avaa kansanedustaja ja Kalliolan Nuoret ry:n puheenjohtaja Nasima Razmyar. Pääpuhujana ja vieraana kunnianormien asiantuntijat Ruotsista ja Iso-Britanniasta.

– Maahan muuttaneiden perheiden nuoret kasvavat kahdessa kulttuurissa ja joskus he voivat jäädä kulttuurien väliin. Tällöin vanhempien ja yhteiskunnan nuoreen kohdistamat odotukset voivat olla jopa ristiriitaisia. On tärkeää tiedostaa, miten kunnia-ajattelu voi vaikuttaa nuorten ja heidän perheidensä elämässä, jotta voimme tukea nuoria ja perheitä Suomeen kotoutumisessa, kertoo SOPU-hankkeen vastaava työntekijä Minna Tuovinen seminaarin teemoista.

Seminaarin avaa kansanedustaja ja Kalliolan Nuoret ry:n puheenjohtaja Nasima Razmyar. Pääpuhujana on Dilek Baladiz, jolla on laaja kokemus työskentelystä kunnianormien mukaan elävien nuorten parissa. Seminaarissa hän puhuu nuorista, jotka ovat jääneet kahden kulttuurin väliin. Hän nostaa esille seksuaalivähemmistöt, vanhemmat, sosiaalisen kontrollin, ryhmän painostuksen sekä pakkoavioliitot. Nykyisin Baladiz työskentelee kunniaan liittyvän painostuksen ja väkivallan resurssikeskus Origon johtajana Tukholmassa.

Iltapäivällä seminaariväki jakaantuu työpajoihin, joiden aiheena ovat pakkoavioliitot, seksuaalisuus ja kunniallisuus, erilaiset toiminnalliset työpajat kunnian puheeksi ottamiseksi sekä videoesitykset kunniaan liittyvän väkivallan vastaisesta työstä Turkissa ja Jordaniassa.

Yhdessä työpajoista on vieraana Sophie Lott Lontoon pakkoavioliittojen yksiköstä, joka on sisäministeriön alainen yksikkö. Työpajassa valotetaan pakkoavioliittolainsäädäntöä Iso-Britanniassa. Lisäksi puhutaan tekijöistä pakkoavioliittojen taustalla sekä yksikön työstä pakkoavioliittojen ehkäisemiseksi ja uhrien auttamiseksi.

Tilaisuus on täynnä

Lisätietoa:

Minna Tuovinen, Sopu-hankkeen vastaava projektityöntekijä
p. 040 192 0815, minna.tuovinen@kalliola.fi
www.soputila.fi, www.facebook.com/sopuhanke

Lisää tietoa Kalliolan Nuorista:

Kirsi Mäntyniemi-Sipilä, Nuorisotyönjohtaja
p. 040 500 7982
www.kalliolannuoret.fi, www.facebook.com/kalliolannuoret

Sopu on Kalliolan Nuoret ry:n toteuttama ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama kehittämishanke vuosille 2012–2015. Sopu ennaltaehkäisee kunniakäsityksiin liittyviä konflikteja yhteisöllisen ja perhekohtaisen tuen avulla.

Kalliolan setlementti avaa Salon Kiskoon alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukiasumisyksikön

Kalliolan Kannatusyhdistys ry avaa alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukiasumisyksikön marraskuun alussa Salon Kiskossa sijaitsevaan Kärkelän toimintakeskukseen. Yksikköön tulee asukkaille 40 paikkaa. Henkilökuntaa siellä on kaikkiaan 18 työntekijää

 

Käytännön toiminnasta vastaa Kalliolan Kannatusyhdistyksen palvelutuotanto 

Alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukiasumisyksikön käytännön työn tekee Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n palvelutuotanto. Toiminta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Maahanmuuttoviraston kanssa. Yksikköön muuttavat nuoret ovat 16–17-vuotiaita. Nuorille järjestetään harrastustoimintaa, jota suunnitellaan yhdessä yksikön työntekijöiden ja nuorten kesken. Arkipäivisin yksikössä järjestetään suomen kielen opetusta.

Kalliolan setlementillä on pitkä kokemus lastensuojelun sijaishuollosta, päihdekuntoutuksesta, kansalaisopistotoiminnasta, kansalaistoiminnasta ja sosiaalisesta nuorisotyöstä.

Nämä toimintamuodot tukevat pohjan rakentamista alaikäisten turvapaikanhakijoiden elämälle ja kotouttamiselle Suomessa. Tukiasumisyksikön toimintaa tukevat esimerkiksi Kalliolan kansalaisopiston suomen kielen opetus turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille, Kalliolan setlementin kansalaistoiminnan monivuotinen kokemus maahanmuuttajien vertaisryhmätoiminnasta ja asukastalotoiminnasta sekä Kalliolan Nuorten ylläpitämät Tyttöjen Talo ja Poikien Talo, jotka tarjoavat tytöille ja pojille kohtaamispaikan sekä tukea monikulttuurisesti ja sukupuolisensitiivisesti.

Salon Kiskon asumisyksikön johtajaksi on nimitetty sosionomi (yamk) Lauri Karjalainen.

Otamme mielellämme mukaan paikallisia vapaaehtoisia, järjestöjä ja muita kiinnostuneita harrastus- ja muun toiminnan järjestämiseen alaikäisille turvapaikanhakijanuorille. Myös mahdolliset vaate-, harrasteväline- ja muut lahjoitukset ovat tervetulleita. Kaikissa asioissa voi olla yhteydessä Lauri Karjalaiseen sähköpostilla lauri.karjalainen@kalliola.fi.

Keskustelu- ja informaatiotilaisuus alueen asukkaille

Alueen asukkaille järjestetään keskustelutilaisuus tiistaina 27. lokakuuta klo 17–19. Paikkana on Kiskon kirjasto Toijassa, Kiskontie 2260, 25460 KISKO.

Lisätiedot:

Kari Ollila

palvelutuotannon johtaja

Kalliolan setlementti

p. 0400 656 739

kari.ollila@kalliola.fi

 

 

Hannu Rusama

asiakkuusjohtaja

Kalliolan setlementti

p. 0400-423 672

hannu.rusama@kalliola.fi

 

 

Timo Lemmetyinen

toiminnanjohtaja

Kalliolan setlementti

p. 0400 790 380

timo.lemmetyinen@kalliola.fi

 

;

Karkela_paarakunnus  Karkela_majoitusrakennus
Kuvissa vasemmalla Kärkelän päärakennus, joka on entinen kyläkoulu. Oikealla majoitusrakennus.

Kalliolan Kannatusyhdistys ry on vuonna 1919 toimintansa aloittanut kolmannen sektorin toimija, jonka työ perustuu setlementtiarvoihin. Kalliolan Kannatusyhdistys on osa Kalliolan setlementtiä, jonka muina juridisesti itsenäisinä organisaatioina toimivat Kalliolan Nuoret ry, Kalliolan Senioripalvelusäätiö, Oskelakoti Oy ja Kiinteistö Oy Helsingin Kalliola.Kalliolan Kannatusyhdistyksen toiminnan keskiössä ovat kansalaisopistotoiminta, lastensuojelutyö, päihdetyö, vammaistyö sekä kansalaistoiminta ja vapaaehtoistyö sekä Kalliolan Nuorten sosiaalinen nuorisotyö.

Kalliolan kotouttamislupaus

Kalliolan setlementti on mukana Työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttaminen.fi -palvelun käynnistämässä kotouttamisen kumppanuuskampanjassa.

Kalliolan kotouttamislupaus:

Lupaamme edistää yhteisöllisyyttä, yhdenvertaisuutta sekä sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja järkevää keskustelua maahanmuutosta

Haluamme olla luomassa yhdessä maahanmuuttajien kanssa osallisuuden rakenteita. Tavoitteemme on se, että kaikki suomalaisten hyvää tarkoittavat toimet tekisivät itsensä tarpeettomaksi eli ihmisiä autetaan tulemaan suomalaisen yhteiskunnan itsenäisiksi jäseniksi. Lupaamme toimia tällaisessa sillanrakentajina ja ehkäistä keskustelun kärjistymistä ja polarisoitumista.

Luotamme ihmisten ja heidän muodostamien yhteisöjen voimavaroihin, ja tuemme näiden voimavarojen saamista käyttöön. Lupaamme edistää arjen tasolla vuoropuhelua ja yhdessä tekemistä maahan muuttaneiden ja kantaväestön välillä.

Kalliola jatkaa jo vuosia tekemäänsä työtä maahanmuuttajien kotouttamisessa. Tällaisia toimintamuotoja ovat olleet mm. kansalaisopiston järjestämät kurssit turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille, asukastalotoiminta ja muu matalan kynnyksen neuvonta- ja vertaistoiminta, sosiaalinen nuorisotyö, lastensuojelutyö. Kalliolan Kannatusyhdistys ry perustaa yhteistyössä maahanmuuttoviraston kanssa alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukiasumisyksikön Kärkelän toimintakeskukseen Salon Kiskoon. Niin ikään suunnittelemme ryhmäkotia tai pienperhekotia turvapaikanhakijoille Pukkilaan. Lupaamme valmistella ja avata turvapaikanhakijoille tarkoitettuja laitoksia lisääkin. Haluamme jatkossakin vastata haasteisiin ja kehittää näitä toimintamuotoja arvopohjastamme käsin.

Lupaamme henkilöstömme kouluttamisessa vahvistaa kaikkien työntekijöidemme valmiuksia toimia maahanmuuttajien parissa ja ymmärtää siihen liittyvää problematiikkaa.

Viestinnässämme tavoittelemme erilaisten ihmisryhmien esittelemistä yksinkertaistuksia välttäen ja monesta ulottuvuudesta. Erilaisuuden näemme rikkautena ja ihmiset yksilöinä, joilla on omat ainutlaatuiset tarinansa. Näin toimien voimme vähentää vastakkainasettelua.

Kotouttamislupaus