Monthly Archives: syyskuu 2017

Alkoholi voi tulla ihmissuhteiden väliin

Alkoholin ongelmakäyttö ei aiheuta ainoastaan haittaa terveydelle vaan esimerkiksi myös kitkaa ihmissuhteissa. On tyypillistä, että alkoholinkäyttöön haetaan apua siinä vaiheessa, kun lähipiiri alkaa huomautella juomisesta tai kun se särkee ihmissuhteita.

– Esimerkiksi monelle ikääntyvälle ihmiselle lapsenlapset edustavat elämän ihannekuvaa. Liiallinen alkoholinkäyttö nähdään monesti häpeällisenä, mutta siinä usein myös menettää mahdollisuuden puuhailla ja viettää aikaa lastenlasten kanssa. Samaan aikaan moni ikätoveri elää innostunutta mummo- tai vaarivaihetta, sanoo projektityöntekijä Antti Palmu Kalliolan setlementistä.

Mitä tehdä, jos huomaa vaikkapa oman vanhemman käyttävän alkoholia liikaa? Alkuvaiheen tuskaantumisesta kannattaa vaihtaa myönteisempään puhetapaan. Voi esimerkiksi ilmaista huolensa. Voi todeta läheiselle, että on mukava tavata ja jutella, kun olet selvin päin. Voi sanoa, että haluaa takaisin sen ihmisen, joka oli olemassa ennen kuin juominen tuli väliin. Voi huomauttaa, että jatkamalla juomista menettää hyviä asioita elämässään.

Huoli perheestä ja läheisistä aiheuttaa ihmisille stressiä ja psyykkistä kuormitusta. Toisaalta perhe ja koti ovat tärkeimmät voimia antavat asiat. Suomen Mielenterveysseuran tekemässä väestökyselyssä kaksi kolmesta vastaajasta kertoi perheen ja kodin vähentävän omaa kuormittuneisuutta. Muita tärkeitä kuormituksen vähentäjiä ovat huolehtiminen itsestä ja omasta terveydestä, ystävät ja harrastukset.

– Ihmisten väliset suhteet perustuvat molemminpuoliselle luottamukselle, luottamus on kuin liimaa sukupolvien välillä. Kun luottamus katkeaa, seuraa etäisyyden ottamista ja yksinäisyyttä, sanoo asiantuntija Maija Hansen Suomen Mielenterveysseurasta.

Alkoholin ongelmakäyttöön on apua ja tukea tarjolla kaikenikäisille. Elämänkulkua voi myös muuttaa missä hyvänsä vaiheessa elämää, mutta se vaatii tietoista ajattelun ja toiminnan muutosta. Mielen taitoja voi harjoitella vanhemmallakin iällä. Koskaan ei ole myöhäistä saada onnellinen vanhuus. Kaikkia asioita ei voi elämässään valita, mutta siihen voi vaikuttaa, miten suhtautuu vaikeuksiin. Kehittyä voi myös ajatusten hallinnassa ja tunteiden säätelyssä.

#Vanheneviisaasti-kampanjassa nostetaan esiin ikääntyvien mielen hyvinvointia ja päihteidenkäytön vaikutusta siihen. Kampanja on mukana Vanhusten viikolla 1.–8.10. Viikkoa vietetään tänä vuonna teemalla ”Ikäpolvet yhdessä”. Terveystieteiden maisteri, kehittämiskoordinaattori Sisko Salo-Chydenius A-klinikkasäätiöstä kertoo viisaasta vanhenemisesta Myllypuron palvelukeskuksessa Helsingissä 2.10. klo 13. Luennolle on vapaa pääsy.

#Vanheneviisaasti-kampanja on A-klinikkasäätiön, Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan, Kalliolan setlementin ja Suomen Mielenterveysseuran yhteistyötä. Kampanjan video on nähtävissä YouTubessa.

 

Lisätietoa:

Maija Hansen, asiantuntija, Suomen Mielenterveysseura, p. 040 6527 337
Antti Palmu, projektityöntekijä, Kalliolan setlementti, p. 050 3735 990

Kalliolan setlementti alkaa tuottaa Länsi-Uudenmaan sovittelupalveluita

Kalliolan Kannatusyhdistys ry on voittanut Länsi-Uudenmaan rikos- ja riita-asioiden sovittelun kilpailutukset. Sovittelutoiminta alkaa Kalliolassa alkuvuodesta 2018.

Sovittelutoimistoon palkataan kuusi päätoimista työntekijää: neljä sovitteluohjaajaa, sovittelusihteeri ja sovittelujohtaja. Varsinainen sovittelutoimisto tulee Espooseen, sivutoimipisteet Tammisaareen ja Lohjalle.

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu on puolueeton, vapaaehtoinen ja maksuton palvelu, jossa koulutetut ja vaitiolovelvolliset vapaaehtoissovittelijat auttavat osapuolia neuvottelussa.

Kalliola on tuottanut Espoon kihlakunnan sovittelupalveluja vuosina 2007–2012. Valinnassa ratkaisevina tekijöinä olivat kokemus sovittelutoiminnan järjestämisestä ja näyttö hyvistä tuloksista, vahva taustaorganisaation taloushallinnon osaaminen ja suunnitelma tuottaa sovittelupalveluita tasapuolisesti koko toimialueelle riittävällä henkilöstöllä. Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos perustelee valintaa sillä, että asiakasprosessi oli kuvattu huolellisesti ja Kalliolan setlementti osoitti sitoutuneisuutta yhteisiin käytäntöihin ja THL:n ohjeistuksiin. ”Sidosryhmäyhteistö oli kuvattu uskottavasti. Hakemus osoitti ymmärrystä restoratiivisesta oikeudesta”, perusteluissa kerrotaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on velvollinen järjestämään sovittelutoiminnan siten, että palvelua on saatavissa asianmukaisesti koko maassa. THL voi tehdä sopimuksen joko kunnan tai muun julkisen tai yksityisen palveluntuottajan kanssa.

 

Lähde: THL

Lue lisää sovittelupalveluista täältä.

Video: Tahan tarina

Taha on 16-vuotias poika, joka pakeni yksin sotaa Syyriasta. Lopulta hän pääsi Suomeen ja Vantalan ryhmäkotiin. Nyt hän käy koulua ja haaveilee opiskelevansa rakennusinsinööriksi.

”Ensin kun tulet tänne, tuntuu, että suomalaiset eivät pidä pakolaisista. Mutta sitten kun puhuu heidän kanssaan, huomaa, että he ovat hyvä kansa”.

Katso video Tahan tarinasta täältä.

Pojat tarvitsevat turvallisempia tiloja – Helsingin Poikien Talon toiminta jatkuu uusissa tiloissa nuorten toimintakeskus Hapessa

Poikien Talon uuden tilan avajaisia vietetään perjantaina 22.9. klo 14–16 osoitteessa Sörnäisten rantatie 31. Helsingin kaupungin apulaispormestari Nasima Razmyar puhuu avajaisissa n. klo 14.30.

Väkivalta, osattomuus ja yksinäisyys ovat läsnä monen suomalaisnuoren elämässä. Tästä kertovat monet viime vuosina julkaistut tutkimukset ja selvitykset, muun muassa muun muassa kouluterveyskysely, nuorisobarometri ja lapsiuhritutkimus.

Poikien Talon toiminta alkoi Kalliolan Nuoret ry:n kehittämishankkeena vuonna 2011. Hyvin nopeasti nousi esille, että pojat kaipaavat turvallisia, syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta vapaita tiloja, joissa voi olla omana itsenään välittämättä ulkopuolisista paineista ja rooliodotuksista – paikkaa, jossa voi tulla kohdatuksi ilman pelkoa tai turvattomuuden tunnetta.

Viiden Helsingin Vallilassa vietetyn vuoden aikana kasvaneiden asiakasmäärien myötä Poikien Talo pääsi muuttamaan uusiin tiloihin Sörnäisten rantatien varrelle maaliskuussa 2017.

– Toimiva yhteistyö Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden kanssa johti siihen, että toiminnallemme löytyi uusi koti Nuorten toimintakeskus Hapesta. Sijainti on kulkuyhteyksiltään hyvä ja kävijämme ovat löytäneet hyvin uusiin tiloihin, kertoo Poikien Talon yksikön johtaja Kalle Laanterä.

Mielekästä tekemistä turvallisessa yhteisössä, jossa tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään

Poikien ja nuorten miesten kokemukset väkivallan eri muodoista tulevat esille Poikien Talon eri toimintamuodoissa. Valitettavan usein poikien väkivaltakokemuksia vähätellään vanhakantaisiin sukupuolikäsityksiin vetoavilla toteamuksilla, jotka sallivat väkivallan luonnollisena osana poikien ja miesten varhaista ja myöhempää vuorovaikutusta.

Miehisyyteen liittyvä vahva pärjäämisen ihanne johtaa usein siihen, ettei heikkouden ja haavoittuvaisuuden näyttämiselle tai avun pyytämiselle ole poikien maailmassa tarpeeksi tilaa. Tämä luo monelle pojalle epävarmuutta siitä, kelpaako hän sellaisena kuin on. Pojat kaipaavat hyväksyntää omana itsenään sekä tukea löytääkseen oman hyvän tavan olla poika ja kasvaa mieheksi.

– Poikien Talolla näemme, että tarvitaan lisää keinoja avata ja murtaa miehen roolia ja antaa kaikille tilaa tuoda itseään esille niin, ettei tarvitse pelätä sitä, että tulee turpaan. Jos pojat ja nuoret miehet kokevat olevansa hyväksyttyjä ja arvokkaita omana itsenään, se näkyy myös heidän käytöksessään muita kohtaan, Laanterä jatkaa.

Turvallisuus mahdollistaa olemisen omana itsenään sekä velvoittaa hyvään käytökseen

Turvallinen tila ei merkitse Poikien Talolla vain fyysistä paikkaa vaan myös henkistä ilmapiiriä, jonka luomisessa jokaisella nuorten kanssa toimivalla on keskeinen rooli. Aikuisten esimerkillä on valtavasti vaikutusta siihen, miten opetamme kunnioittamaan muita, hyväksymään moninaisuutta ja toimimaan ymmärtävästi ja myötätuntoisesti eri ympäristöissä. On tärkeää, että Poikien Talo koetaan yhteisönä, jossa pojilla on tilaa rakentaa omaa identiteettiään vapaina niistä rooliodotuksista ja paineista, joita heille on syntynyt muissa kaveripiireissä, koulussa tai kotona.

Turvallisen tilan periaatetta noudattaen Poikien Talolla myös haastetaan kävijöitä sitoutumaan tiettyihin yleistä viihtyvyyttä lisääviin periaatteisiin ja ohjenuoriin.

– Käytämme työssämme runsaasti aikaa kävijöidemme kanssa sanoittaaksemme niitä merkityksiä, miksi Poikien Talo on syrjinnästä vapaa tila. Pyrimme yhdessä muodostamaan ymmärrystä ystävällisen käyttäytymisen ja toisten kunnioittamisen tärkeydestä, kertoo Laanterä Poikien Talon toimintakulttuurista.

Poikien antamassa palautteessa toiminnasta on tuotu esille niitä asioita, joita tilan koettu turvallisuus mahdollistaa.

– Ei tarvitse vetää vatsaa sisään ja voi olla oma itsensä pelkäämättä, että joutuu sen takia väkivallan kohteeksi. Kukaan ei ole täällä haukkumassa, että laiha tai läski. Jos pystymme luomaan ilmapiiriä, jossa jokaista kunnioitetaan, on pojilla tällöin helpompi tuoda itseään esille.

Tunne siitä, ettei ole yksin kokemuksiensa kanssa ja että vaikeistakin kokemuksia voi päästä eteenpäin, ovat olleet merkityksellisiä monille Poikien Talon kävijöille. Edelleen pojille ei ole tarpeeksi paikkoja, jotka mahdollistaisivat ajatuksien ja kokemuksien jakamisen turvallisessa ja luottamuksellisuuteen perustuvassa ilmapiirissä.

– Pojat kaipaavat välittämistä ja rakkautta. Näemme Poikien Talolla, että niiden vaaliminen on tässä ajassa todella arvokasta, Laanterä kiteyttää.

 

Lisätiedot

Kalle Laanterä
Poikien Talon yksikön johtaja
050 582 4433
kalle.laantera(at)poikientalo.fi
Poikien Talo
Sörnäisten rantatie 31, 2 krs.
00500 Helsinki

https://poikientalo.fi/

Yleisötilaisuuksia päihderiippuvuudesta

 

Kalliolan klinikan työntekijät kertovat tilaisuudessa päihderiippuvuuksista ja niiden hoitamisesta Myllyhoitomallilla (Minnesota-malli). Lisäksi puhutaan päihderiippuvaisen lähellä elävän asemasta ja kysymyksistä, miten päihderiippuvuuteen ja omaan tilanteeseen tulisi suhtautua.

Samansisältöisiä tapahtumia on kaksi, 15.9., 26.9. ja 18.10. Paikkana on Kalliolan setlementtitalo, Sturenkatu 11, Helsinki. Sisään pääsee klo 17.30 alkaen Sturenkadun puoleisesta ovesta (ei pääovi). Tarjolla kahvia ja teetä. Tapahtuma on avoin kaikille, lämpimästi tervetuloa!

Kaikkien Kansanjuhla Kalliolassa

 

Lauantaina 30.9. klo 15–18

Kalliolan setlementtitalo

Sturenkatu 11, 00510 Helsinki

Kaikkien Kansanjuhla Facebookissa

 

Monikulttuurinen, koko perheen ilmainen juhla Kalliolan setlementtitalolla. Tule mukaan nauttimaan hyvästä musiikista ja maukkaasta ruoasta sekä lämpimästä tunnelmasta. Ravintola Polun pop-up-ravintola on myös mukana tapahtumassa.

Tapahtumassa musisoivat Hiskin Pimpulat, Rohi Liam (dari rap), Ilona Gill, Battle scarred veterans, Meera’s Band sekä itämaista tanssia esittää Laura Zaray. Lisäksi lapsille ja lapsenmielisille omaa ohjelmassa on mm. Riku Taikuri, Puistopellet, Lastenbändi Päistikka sekä paljon muuta kivaa.

P.S. Varaathan mukaasi hiukan käteistä. Aulan basaareissa on myynnissä jäätelöä, leivonnaisia, ruokaa, sambuuseja, koruja ym.

Yhdessä kohti monimuotoista Suomea – seminaari maahanmuuttotyön ammattilaisille

 

Lounatuulet yhteisötalo, Pihlaja-sali
Läntinen pitkäkatu 33, Turku
18.10. 2017 klo 9–16

Auralan ja Kalliolan setlementit järjestävät yhdessä Suomen Setlementtiliiton kanssa koulutus- ja verkostoitumispäivän maahanmuuttotyötä tekeville ammattilaisille.

Päivän on tarkoitus toimia sekä aloituksena kansalliselle maahanmuuttotyön asiantuntijafoorumille ja verkostolle että koulutuspäivänä alan ammattilaisille. Päivän teemana on laadukas ja tuloksellinen kotouttamistyö sekä radikalisoitumisen ehkäisy.

Ohjelma

8.30–9.00 Pientä aamupalaa ja kahvia tarjolla
9.00–9.15 Alkusanat, monikulttuurisuuden ja yhdenvertaisuuden asiantuntija Matti Cantell, Suomen Setlementtiliitto
9.15–9.45 Tietoa maahanmuuttotilanteesta Varsinais-Suomessa ja valtakunnallisesti, maahanmuuttopäällikkö Kalle Myllymäki, Varsinais-Suomen Ely-Keskus
9.45–10.00 Tauko
10.00–11.00 Radinet-hanke esittäytyy, projektikoordinaattori Oussama Yousfi
11.00–12.00 Monikulttuurisuuden ymmärtäminen sosiaalityössä – ihmisyyden löytämistä kulttuurin takaa, projektikoordinaattori Milla Perukangas, Kirkon ulkomaanapu
12.00–13.00 Lounas (omakustanteinen)
13.00–13.30 Laadukas ja tuloksellinen kotouttamistyö
Alustus työryhmätyöskentelyyn ja jako ryhmiin, Jyrki Nummisto Kalliolan kannatusyhdistys ry, Salon tuettu asuminen
13.30–14.15 Työryhmätyöskentelyä ja tutustumista
14.15–14.30 Iltapäiväkahvi
14.30–15.15 Työryhmätyöskentely ja tutustuminen jatkuu
15.15–15.45 Ryhmätyöskentelyn koonti ja keskustelua
15.45–16.00 Päivän päätös

Ilmoittautuminen 12.10. mennessä Auralan Setlementtiin tästä linkistä.

Mukaan mahtuu 100 ensimmäistä. Maksuton.
Lisätietoja: Sannaleena Härkönen, Auralan Setlementti ry
sannaleena.harkonen(at)aurala.fi p. 050 316 7734

 

Tällä hetkellä maahanmuuttajien kotoutuminen ja integroituminen herättää keskustelua ehkä enemmän kuin koskaan. Tämä asettaa kentällä toimivat ammattilaiset erityiseen ja tärkeään asemaan onnistuneen kotoutumisprosessin toteutumisessa.

Aamupäivän aikana meillä on laadukas kattaus asiantuntijoita puhumassa maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta. Iltapäivällä osallistujilla on mahdollisuus verkostoitua ja keskustella työryhmissä tärkeiksi koetuista aiheista.

Alueella on vähän parkkipaikkoja, joten varaathan riittävästi aikaa auton pysäköimiseen. P – Louhi sijaitsee lähellä (sisäänajo Läntinen Pitkäkatu 12), mutta uloskäynti pysäköintihallista on torille tai Yliopistokadulle, josta taas on jonkin verran kävelymatkaa luentopaikalle.

Omakustanteista lounasta varten lähistöltä löytyy lounasravintoloita. Saat lisätietoa ravintoloiden sijainnista seminaarissa.

Vuolle Setlementin Radinet-hankkeessa kehitetään valtakunnallinen Exit-toimintamalli radikalisoituneille henkilöille, jotka haluavat irtaantua väkivaltaisesta ääriajattelusta ja -toiminnasta. Hankkeesta kertoo projektikoordinaattori Oussama Yousfi.

Milla Perukangas työskentelee Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkostossa Kirkon ulkomaanavussa. Hän toimii ohjelmakoordinaattorina Reach Out -hankkeessa, joka tukee yhteistyötä ja kehittää hyviä käytäntöjä viranomaisten, järjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen välillä väkivaltaisen radikalisaation ja ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi. Työn tavoite on tukea haavoittuvassa asemassa olevia yksilöitä ja heidän perheitään.

 

Tervetuloa!

Sannaleena Härkönen
toiminnanjohtaja-rehtori
Auralan kansalaisopisto
Satakunnantie 10
20100 Turku
www.aurala.fi
sannaleena.harkonen(at)aurala.fi
p. 050-316 7734