Monthly Archives: marraskuu 2018

Tekijäksi Kalliolaan? Etsimme viestintäpäällikköä

Hei tuleva työkaveri! Tule tekijäksi Kalliolaan!

Haemme

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖÄ

vastaamaan Kalliolan ulkoisen ja sisäisen viestinnän toteuttamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä.

Olet idearikas, innostunut, tavoitteellinen ja suunnitelmallinen viestinnän moniosaaja. Kehität viestintää strategisesti, mutta olet myös taitava viestinnän käytännön tekijä. Työssäsi hyödynnät monipuolisesti eri viestintäkanavia. Sinulla on innostusta ja näkemystä erityisesti digitaalisen viestinnän kehittämiseen sekä mahdollisesti kokemusta myös digimarkkinoinnista ja kampanjansuunnittelusta.

Viestintäpäällikkönä olet osa Kalliola-konsernin johtoryhmää. Toimit läheisessä yhteistyössä johdon ja muiden avainhenkilöiden kanssa. Vuosi 2019 on Kalliolan 100-vuotisjuhlavuosi ja viestintä yksi vuoden tärkeimmistä toiminnallisista painopisteistämme. Panostamme vuoden aikana erityisesti Kalliolan brändin kirkastamiseen ja tunnettuuden kasvattamiseen. Olet tässä avainhenkilö.

Tehtäviisi kuuluu: 

 • Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kokonaisuudesta vastaaminen
 • Viestinnän strateginen johtaminen sekä johdon sparraaminen viestinnässä ja markkinoinnissa
 • Viestintäverkoston rakentaminen sekä viestinnän koulutusten järjestäminen
 • Viestintäkanavien (mm. verkkosivu-uudistus) ja erityisesti digitaalisen viestinnän kehittäminen
 • Mediayhteistyöstä ja vaikuttajaviestinnästä vastaaminen
 • Markkinoinnin ja mainonnan toteuttaminen eri kanavissa
 • Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestelyihin osallistuminen viestinnän asiantuntijana

Edellytämme, että sinulla on

 • Soveltuva korkeakoulututkinto
 • Kokemusta ulkoisen ja sisäisen viestinnän suunnittelusta, toteutuksesta ja kehittämisestä
 • Kokemusta eri viestintävälineistä ja -kanavista sekä erityisesti keskeisimmistä sosiaalisen median julkaisukanavista
 • Erinomaiset kirjalliset ja suulliset viestintätaidot
 • Keskeisimpien taitto- ja kuvankäsittelyohjelmien hallinta, eduksi katsotaan WordPress-julkaisualustan tuntemus

Lisäksi toivomme, että sinulla on

 • Markkinointiosaamista (erityisesti digimarkkinointi) ja kokemusta kampanjasuunnittelusta
 • Kokemusta audiovisuaalisen viestinnän toteuttamisesta
 • Englannin kielen hyvä kirjallinen ja suullinen hallinta

Tarjoamme sinulle

 • Mahdollisuuden kehittyä monipuolisessa viestinnän tehtävässä.
 • Sitoutuneen ja innostuneen työyhteisön yhteiskunnallisesti vaikuttavassa organisaatiossa.
 • Henkilöstönsä hyvinvointiin ja kehittymiseen panostavan työnantajan, joka tukee työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista esimerkiksi työaikajoustoin ja etätyömahdollisuuksin.
 • Monipuoliset henkilöstöedut (esimerkiksi lounas- ja kulttuurisetelit, kattava työterveyshuolto, maksuton kuntosali, hyvinvointia edistävät tiimipalkinnot, koulutukset ja osaamisen kehittämisen mahdollisuudet).

Tehtävä on vakituinen ja alkaa 2.1.2019 tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Jos kiinnostuit, lähetä hakemuksesi palkkatoiveineen sekä ansioluettelosi osoitteeseen rekrytointi@kalliola.fi viimeistään 7.12.2018 klo 16. 

Toivomme että liität hakemukseen myös lyhyen (enintään 5 minuuttia) videoesittelyn itsestäsi.

Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Heidi Nygren, p. 050 312 4373 perjantaina 30.11. klo 9-10.30, maanantaina 3.12. klo 9-10 ja keskiviikkona 5.12. klo 14-15.30.

www.kalliola.fi

Kalliolan Setlementti on yhteiskunnallinen konserni, joka lisää pääomaa hyvälle elämälle. Konserni koostuu yhdistyksestä ja sen omistamasta osakeyhtiöstä. Yhdistys tekee setlementtityötä pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa. Yleishyödyllistä toimintaa tehdään pääosin osakeyhtiön, valtion ja kuntien tuella.

 Työmme perustuu setlementtiarvoihin, joiden mukaisesti edistämme yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta, puolustamme oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa sekä luotamme ihmisen ja yhteisön kykyyn kasvaa ja kehittyä.

Kalliolan Setlementissä työskentelee noin 180 kokoaikaista työntekijää ja noin 150 tuntityöntekijää. 

 

 

 

Tekijäksi Kalliolaan? Etsimme Tiirakallion nuorisokotiin perhetyöntekijän sijaista

Tiirakallion nuorisokotiin haetaan työntekijää perhetyöntekijän sijaisuuteen osasto Ankkuriin 2.1.-30.6.2019.

Tehtäviin kuuluu tavoitteellinen perhetyö asiakkaiden perheiden kanssa. Perhetyöntekijä toimii osastonsa asiakasperheiden kanssa. Perhetyöntekijä toimii tarvittaessa työparina toisen osaston perhetyöntekijän kanssa. Perhetyöntekijät suunnittelevat ja ovat toteuttamassa myös muuta perheiden kanssa tehtävää työtä esim. perhepäivälliset, vanhempien ryhmät ja toiminnalliset perhepäivät. Lisäksi työnkuvaan kuuluu toiminnan kehittäminen yhdessä työryhmän kanssa. Perhetyöntekijä on osa laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaa.

Toiminnallisuus on myös merkittävässä roolissa Tiirakallion hoito- ja kasvatustyössä.

Työ on kaksivuorotyötä.

Tehtävään edellytetään sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulu tutkinto tai aiempi vastaava opistotason tutkinto. Työntekijän tulee olla laillistettu ammatinharjoittaja.

Toivomme kokemusta työskentelystä sijaishuollossa, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä ja verkostotyöstä. Eduksi katsotaan aiempi kokemus ja koulutus perhetyöstä. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja. Aito ja rohkea kohtaamisen taito on keskeisimpiä taitoja työssä.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työn, työterveyspalvelut ja säännöllisen ryhmätyönohjauksen. Koulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti työstä nousevien tarpeiden pohjalta.

Työtehtävään valittavan on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504 / 2002) mukainen rikosrekisteriote.

Työ alkaa 2.1.2019 tai sopimuksen mukaan.

 

Tiedustelut: Nuorisokodin johtaja Antti Sadeharju 0404509213
vapaamuotoiset hakemukset 7.12.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: antti.sadeharju@kalliola.fi

***

Tiirakallion nuorisokoti on Kalliola oy:n ylläpitämä lastensuojelun sijaishuollon yksikkö.

Tiirakallion nuorisokoti tarjoaa sijaishuoltoa 10-17 –vuotiaille psyykkisesti oirehtiville lastensuojelun toimin sijoitetuille nuorille, joilla on erityisiä haasteita koulunkäynnin kanssa. Nuorisokoti on 14-paikkainen. Nuorisokodissa on kaksi osastoa, Ankkuri ja Luotsi. Nuorisokoti sijaitsee Espoon Pellaksessa. Perhetyöllä ja perheiden mukaan ottamisella nuorisokodin toimintaan, on merkittävä rooli yksikön toiminnassa.

***
Kalliolan Setlementti on yhteiskunnallinen konserni, joka lisää pääomaa hyvälle elämälle. Konserni koostuu yhdistyksestä ja sen omistamasta osakeyhtiöstä, Kalliola oy:stä. Kalliola oy toimii yhteiskunnallisen yrityksen toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Kalliola oy on yhteiskunnallisesti vaikuttava, keskisuuri laadukkaiden sote-palvelujen tuottaja. Kalliola oy:ssä tuotetaan sosiaali- ja terveyspalveluita sekä työllisyys-, kotoutumis- ja senioripalveluita noin 10 paikkakunnalla eri puolella eteläistä Suomea.

Kalliolan oy:ssä on noin 140 vakituista työntekijää ja noin 100 tuntityöntekijää. Liikevaihto vuonna 2017 oli noin 14 MEUR.

Työmme perustuu setlementtiarvoihin, joiden mukaisesti edistämme yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta, puolustamme oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa sekä luotamme ihmisen ja yhteisön kykyyn kasvaa ja kehittyä.

Kriminaalihuollon palkinto Kalliolan Setlementin Vahvasti tukien -toiminnalle

Vankilasta vapautuvien päihdekuntoutukselle tunnustusta!

Kriminaalinhuollon tukisäätiön järjestämä ajankohtaistapahtuma Kriminaalityön foorumi on tänään kerännyt rikostaustaisia ja heidän kanssaan työskenteleviä ammattilaisia Tampereelle. Perinteiseen tapaan tilaisuudessa jaettiin 4000 euron Kriminaalihuollon palkinto, jonka sai tänä vuonna Kalliolan Setlementin Vahvasti tukien -toiminta. Saajan oli valinnut Kriminaalihuollon tukisäätiön hallitus.

Vankiloissa on kansalaisia, joiden edellytykset selviytyä ovat muita ihmisiä heikommat. Kuntoutusta vankilassa ja sen jatkumista vangin kotikunnassa uhkaavat sekä vähenevät resurssit että vankilaan tuomittujen ihmisten heikkenevä toimintakyky ja lisääntyvä päihdeongelma. Asumispalveluissa asumisen keskeyttää ylivoimaisesti eniten päihteiden käyttö.   

Vankilasta vapautuva jää liian usein tyhjän päälle, vaikka tarvitsisi tukea pystyäkseen ylläpitämään vankilassa aloitettua elämänmuutosta vapaudessa. Tässä on Vahvojen paikka. Se on rikostaustaisille päihdeongelmaisille tarkoitettu maksuton avokuntoutusohjelma Helsingissä, jonne vanki voi hakeutua kotikunnasta riippumatta.  

Vahvasti tukien -toiminta alkoi Raha-automaattiyhdistyksen (nykyisin STEA) projektina elokuussa 2009. Vapautunut vanki sai asunnon ja asumisen valmennusta Kriminaalihuollon tukisäätiöstä.  Kalliolan roolina oli tuottaa vapautuville soveltuvaa päihdekuntoutusta.

Kehittämistyön tuloksena saatiin portaittain etenevä rikostaustaisille päihdeongelmaisille tarkoitettu avokuntoutusohjelma, joka saatiin Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetun avustuksen piiriin vuonna 2013. Tavoitteena on tukea asiakasta päihteettömässä ja rikoksettomassa elämässä, arjen hallinnassa ja asumisessa yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen, kuntien sekä tarvittaessa asumispalveluiden kanssa.

Kuntoutus voi alkaa jo vankeusrangaistuksen tai valvotun koevapauden aikana. Kuntoutus tapahtuu avomuotoisesti pienryhmässä Helsingissä. Ryhmän lisäksi kuntoutuja saa myös yksilöllistä ohjausta. Jokaiselle osallistujalle tehdään henkilökohtainen toipumista koskeva suunnitelma.

−Vankien kanssa tehtävä työ on Kalliolan arvopohjan ydintä. Kalliolan tehtävä on lisätä pääomaa hyvälle elämälle ja sitä Vahvasti tukien- työryhmä tekee suurella sydämellä, kiittelee Kalliolan Setlementin toiminnanjohtaja Heidi Nygren

Vahvasti tukien -kuntoutuksen työskentelymuotoja ovat ryhmäkeskustelut, yksilökeskustelut, perhe- ja läheistyö sekä yhteinen toiminta. Kuntoutuksen viitekehyksenä on Good Lives Model (GLM), hyvän elämän malli.

Työskentelyssä keskitytään enemmän asiakkaan suojaaviin ja positiivisiin tekijöihin kuin riskeihin. Kyky tehdä omaa elämää koskevia valintoja on menetelmän pääajatus.

Kuntoutuksen kesto on yksilöllinen, yleensä neljästä kahdeksaan kuukauteen.

 

Kalliolan Setlementin Vahvasti tukien:

Vahvasti tukien- kuntoutus

 

 

Blogi: Päihdetyö auttaa muuttamaan elämän tuhoisaa käsikirjoitusta

Tällä viikolla vietetään Ehkäisevän päihdetyön viikkoa, mutta mitä on ehkäisevä päihdetyö päihdekuntoutuksen palveluntuottajan näkökulmasta? Kalliolan asumispalveluiden työryhmä pohti työryhmäpäivässään tätä kysymystä ja nostamme keskusteluissa esiin tuotuja näkökulmia tässä blogissa esille.

Kalliola oy tuottaa asumispalveluita ja laitoskuntoutusta päihderiippuvaisille. Korjaavan työn lisäksi yksiköissä tehdään todellisuudessa myös paljon ennalta ehkäisevää työtä, ja tämän työn näkyväksi tekeminen on tärkeää muutamastakin syystä. Ensinnäkin työntekijöiden on ammatillisesti tärkeää oivaltaa tekevänsä korjaavan työn lisäksi ehkäisevää työtä – tällä on vaikutusta työn merkitykselliseksi kokemiseen. Työn merkitykselliseksi kokeminen puolestaan ylläpitää intohimoa oman työn tekemiseen, ja intohimo ylläpitää motivaatiota ja halua kehittyä ammatillisesti.

Ehkäisevää päihdetyötä tehdään niin monitasoisesti, ettei sitä välttämättä tulla ajatelleeksi arjessa.  Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyä ja vähentämistä (THL), ja lainsäädäntö ohjaa ehkäisevän päihdetyön toteuttamista. Ehkäisevää päihdetyötä on muun muassa asenteisiin ja ajattelutavan muutokseen pyrkivä vaikuttamistyö herättämällä keskustelua esimerkiksi siitä, nähdäänkö asunnoton päihdeongelmainen ihmisroskana vai kenties apua tarvitsevana naapurinamme.  Ehkäisevää päihdetyötä on yhtäältä se, että keskustellaan nuorten kanssa nuuskan käytön haitoista, kuin toisaalta huumeiden käyttäjille tarkoitettujen käyttöhuoneiden tarpeellisuudesta puhuminenkin.

”Kalliola antaa mahdollisuuden sitoutua elämään, ei lääkkeeseen” kommentoi eräs työntekijämme Kalliolan ehkäisevää päihdetyötä. Kalliolan päihdepalvelut ovat profiloituneet riippuvuussairauksien kuntoutuksessa lääkkeettömänä vaihtoehtona. Puhumme myös toipumisorientaatiosta ja yhteisöhoidosta määritellessämme positiotamme päihdekuntoutuksen kentällä. Toipuminen nähdään kokonaisvaltaisena elämäntavan muutoksena, joka tapahtuu vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa vertaisten tukemana. Toipuminen yhteisössä antaa yksilölle mahdollisuuden liittyä erilaisiin toimijuutta ja osallisuutta vahvistaviin yhteisöihin.

Kalliolan asumispalveluiden asiakkailla ei välttämättä ole ollut ainuttakaan varteenotettavaa mallia tai esikuvaa siitä, millaista hyvä elämä yhteiskunnan jäsenenä voisi olla. Päihdeongelman, yhteiskunnallisen osattomuuden, syrjäytymisen ja rikollisuuden ylisukupolvisuus sen sijaan on useimman asiakkaan lähtökohta, kun kaikki perheenjäsenet isovanhempia myöten saattavat olla päihderiippuvaisia. Näin syvälle juurtuneeseen näköalattomuuteen on vaikea vaikuttaa pikakonsteilla. Pitkäjänteisen, kokonaisvaltaiseen elämän- ja identiteetin muutokseen tähtäävän työn kautta sukupolvien ketjun suuntaa voidaan muuttaa. Ehkäisevää päihdetyötä tehdään siis paitsi palveluiden piirissä olevien asiakkaiden kanssa, myös suhteessa heidän lapsiinsa ja lapsenlapsiinsa.

Asumispalveluiden kuntoutuksessa puhutaan elämän tuhoisasta käsikirjoituksesta, josta tullaan toipumisen aikana tietoiseksi. Käsikirjoituksen muuttaminen on oikeastaan hoidon tärkein tavoite, jotta entiset elämää ja valintoja ohjaavat ajatusmallit eivät enää johdattaisi vanhaan tuttuun lopputulokseen. Näin mahdollistuu tasapainoinen, riippuvuuskäyttäytymisestä vapaa elämä niin, että ihminen pystyy tekemään itselleen hyväksi olevia valintoja. Asumispalveluiden näkökulmasta turvallinen, päihteetön koti ja asuinympäristö ovat ensimmäisiä tekijöitä, joiden kautta tällainen muutos on ylipäätään mahdollista. Ennalta ehkäisevällä päihdetyöllä pyrimme luomaan mahdollisimman hyvät ja turvalliset lähtökohdat uudelle elämälle.

 

Paula Rautoja                                                        Susanna Råman-Maljonen

Asumispalveluiden johtaja                                 Palvelujohtaja

Tekijäksi Kalliolaan! Etsimme Junior Business Controlleria

Hei tuleva työkaveri! Tule tekijäksi Kalliolaan!

Haemme

JUNIOR BUSINESS CONTROLLERIA

osallistumaan Kalliolan Setlementti ry:n konsernin talouden suunnittelun, seurannan ja raportoinnin toteuttamiseen.

Olet järjestelmällinen, analyyttinen ja itsenäisen työotteen omaava taloushallinnon ammattilainen tai alalle suuntautunut. Sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto (esim. tradenomi, KTM) tai olet opintojesi loppuvaiheessa. Hallitset ulkoisen laskentatoimen prosessit ja sinulla on kokemusta taloushallinnon järjestelmistä (erityisesti Procountor). Lisäksi sinulla on kiinnostusta ja kykyä taloudellisten analyysien ja ennusteiden laatimiseen. 

Junior Business Controllerina olet osa konsernin hallintotiimiä. Raportoit tehtävässäsi Business Controllerille. Toimit läheisessä yhteistyössä johdon ja muiden avainhenkilöiden kanssa tuottaen heille tietoa suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Tehtäviisi kuuluu:

 • Osallistuminen talouden suunnittelun, seurannan ja raportoinnin toteuttamiseen sekä ennusteiden laatimiseen.  
 • Toimiminen johdon tukena kannattavuuden seurannassa sekä toiminnan kehittämisessä.  
 • Huolehtiminen ulkoistetun taloushallinnon prosessien toimivuudesta.  
 • Osallistuminen kilpailutusten ja rahoitushakemusten valmisteluun.

 Edellytämme, että sinulla on

 • Soveltuvaa työkokemusta vähintään 1-3 vuotta
 • Ulkoisen laskentatoimen tuntemus
 • Erinomaiset tietotekniset valmiudet (erityisesti Excel)
 • Erilaisten taloushallinnon järjestelmien tuntemus (erityisesti Procountor)

Lisäksi toivomme, että sinulla on

 • Soveltuva korkeakoulututkinto (tai siihen johtavat opinnot)
 • Innostava, joustava ja kehittävä työote
 • Erinomaiset vuorovaikutus- ja viestintätaidot
 • Kokemusta hankerahoitusmaailmasta

Tarjoamme sinulle

 • Mahdollisuuden kehittyä monipuolisessa taloushallinnon tehtävässä.
 • Sitoutuneen ja innostuneen työyhteisön yhteiskunnallisesti vaikuttavassa organisaatiossa.
 • Henkilöstönsä hyvinvointiin ja kehittymiseen panostavan työnantajan, joka tukee työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista esimerkiksi työaikajoustoin ja etätyömahdollisuuksin.
 • Monipuoliset henkilöstöedut (esimerkiksi lounas- ja kulttuurisetelit, kattava työterveyshuolto, maksuton kuntosali, hyvinvointia edistävät tiimipalkinnot, koulutukset ja osaamisen kehittämisen mahdollisuudet).

Tehtävä on määräaikainen ja jatkuu ainakin 31.8.2019 asti. Toivomme, että voit aloittaa tehtävässä 10.12. tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Jos kiinnostuit, lähetä hakemuksesi palkkatoiveineen sekä ansioluettelosi osoitteeseen rekrytointi@kalliola.fi viimeistään 21.11.2018 klo 16. 

Lisätietoja tehtävästä antaa Business Controller Milja Tuominen, p. 050 400 5187 tiistaina 6.11. klo 11-13, perjantaina 9.11. klo 11-15 tai perjantaina 16.11. klo 9-11.

***

Kalliolan Setlementti on yhteiskunnallinen konserni, joka lisää pääomaa hyvälle elämälle. Konserni koostuu yhdistyksestä ja sen omistamasta osakeyhtiöstä. Yhdistys tekee setlementtityötä pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa. Yleishyödyllistä toimintaa tehdään pääosin osakeyhtiön, valtion ja kuntien tuella.

 Työmme perustuu setlementtiarvoihin, joiden mukaisesti edistämme yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta, puolustamme oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa sekä luotamme ihmisen ja yhteisön kykyyn kasvaa ja kehittyä.

Kalliolan Setlementissä työskentelee noin 180 kokoaikaista työntekijää ja noin 150 tuntityöntekijää. 

www.kalliola.fi

 

 

Tekijäksi Kalliolaan? Etsimme kahta päihdeterapeuttia

Hei tuleva työkaveri! Tule tekijäksi Kalliolaan!

Haemme kahta päihdeterapeuttia vakituiseen toimeen Kalliolan klinikalle.

Päihdeterapeutin tehtäviin kuuluvat päihderyhmien ohjaaminen, luentojen pitäminen sekä yksilö- ja verkostotyö. Päihdeterapeutin tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää 1-5 vuoden ajalta hankittua päihdetyön työkokemusta. Hakijalta toivotaan omaa kokemusta päihdeongelmasta ja sen jälkeisestä vähintään viiden vuoden toipumisajasta. Koulutusvaatimuksena on sosiaali- tai terveydenhuoltoalan Amk-tutkinto. 

Tehtävään valitulta edellytämme päihdesairauden hoidollista tuntemusta, kokemusta kuntoutusryhmien ohjaamisesta ja 12-askeleen ohjelman hyödyntämisestä ammatillisessa työssä sekä kehittävää työotetta. Työ on itsenäistä ja edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös myynnin ja digiosaamisen kokemusta.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työn, työterveyspalvelut ja säännöllisen ryhmätyönohjauksen. 

Lisätietoja tehtävästä antaa yksikön johtaja Tuomas Maasio, p. 050 323 6696/ tuomas.maasio(a)kalliola.fi. Hakemukset pyydetään lähettämään Tuomas Maasiolle sähköpostiin tuomas.maasio(a).kalliola.fi. Haku päättyy 16.11.2018 klo 12.00

Kalliolan klinikka on ympärivuorokautista laitoskuntoutusta tarjoava päihdekuntoutusyksikkö. Klinikka tuottaa 28n vuorokauden mittaista Minnesota-mallin mukaista Myllyhoitoa päihderiippuvaisille. Kalliolan klinikka on toteuttanut Myllyhoitoa vuodesta 1982. Myllyhoidossa päihderiippuvuus nähdään sairautena, josta on mahdollista toipua. 

***

Työpaikan osoite: Vantalantie 86, 05450 NUKARI
Palkkaus: G25
Työkokemus: 1-5 vuotta
Työ alkaa: 01.01.2019, tai sopimuksen mukaan
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta

***

Kalliolan Setlementti on yhteiskunnallinen konserni, joka lisää pääomaa hyvälle elämälle. Konserni koostuu yhdistyksestä ja sen omistamasta osakeyhtiöstä, Kalliola oy:stä. Kalliola oy toimii yhteiskunnallisen yrityksen toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Kalliola oy on yhteiskunnallisesti vaikuttava, keskisuuri laadukkaiden sote-palvelujen tuottaja. Kalliola oy:ssä tuotetaan sosiaali- ja terveyspalveluita sekä työllisyys-, kotoutumis- ja senioripalveluita noin 10 paikkakunnalla eri puolella eteläistä Suomea.

Kalliolan oy:ssä on noin 140 vakituista työntekijää ja noin 100 tuntityöntekijää. Liikevaihto vuonna 2017 oli noin 14 MEUR.

Työmme perustuu setlementtiarvoihin, joiden mukaisesti edistämme yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta, puolustamme oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa sekä luotamme ihmisen ja yhteisön kykyyn kasvaa ja kehittyä.