Monthly Archives: marraskuu 2018

Blogi: Päihdetyö auttaa muuttamaan elämän tuhoisaa käsikirjoitusta

Tällä viikolla vietetään Ehkäisevän päihdetyön viikkoa, mutta mitä on ehkäisevä päihdetyö päihdekuntoutuksen palveluntuottajan näkökulmasta? Kalliolan asumispalveluiden työryhmä pohti työryhmäpäivässään tätä kysymystä ja nostamme keskusteluissa esiin tuotuja näkökulmia tässä blogissa esille.

Kalliola oy tuottaa asumispalveluita ja laitoskuntoutusta päihderiippuvaisille. Korjaavan työn lisäksi yksiköissä tehdään todellisuudessa myös paljon ennalta ehkäisevää työtä, ja tämän työn näkyväksi tekeminen on tärkeää muutamastakin syystä. Ensinnäkin työntekijöiden on ammatillisesti tärkeää oivaltaa tekevänsä korjaavan työn lisäksi ehkäisevää työtä – tällä on vaikutusta työn merkitykselliseksi kokemiseen. Työn merkitykselliseksi kokeminen puolestaan ylläpitää intohimoa oman työn tekemiseen, ja intohimo ylläpitää motivaatiota ja halua kehittyä ammatillisesti.

Ehkäisevää päihdetyötä tehdään niin monitasoisesti, ettei sitä välttämättä tulla ajatelleeksi arjessa.  Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyä ja vähentämistä (THL), ja lainsäädäntö ohjaa ehkäisevän päihdetyön toteuttamista. Ehkäisevää päihdetyötä on muun muassa asenteisiin ja ajattelutavan muutokseen pyrkivä vaikuttamistyö herättämällä keskustelua esimerkiksi siitä, nähdäänkö asunnoton päihdeongelmainen ihmisroskana vai kenties apua tarvitsevana naapurinamme.  Ehkäisevää päihdetyötä on yhtäältä se, että keskustellaan nuorten kanssa nuuskan käytön haitoista, kuin toisaalta huumeiden käyttäjille tarkoitettujen käyttöhuoneiden tarpeellisuudesta puhuminenkin.

”Kalliola antaa mahdollisuuden sitoutua elämään, ei lääkkeeseen” kommentoi eräs työntekijämme Kalliolan ehkäisevää päihdetyötä. Kalliolan päihdepalvelut ovat profiloituneet riippuvuussairauksien kuntoutuksessa lääkkeettömänä vaihtoehtona. Puhumme myös toipumisorientaatiosta ja yhteisöhoidosta määritellessämme positiotamme päihdekuntoutuksen kentällä. Toipuminen nähdään kokonaisvaltaisena elämäntavan muutoksena, joka tapahtuu vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa vertaisten tukemana. Toipuminen yhteisössä antaa yksilölle mahdollisuuden liittyä erilaisiin toimijuutta ja osallisuutta vahvistaviin yhteisöihin.

Kalliolan asumispalveluiden asiakkailla ei välttämättä ole ollut ainuttakaan varteenotettavaa mallia tai esikuvaa siitä, millaista hyvä elämä yhteiskunnan jäsenenä voisi olla. Päihdeongelman, yhteiskunnallisen osattomuuden, syrjäytymisen ja rikollisuuden ylisukupolvisuus sen sijaan on useimman asiakkaan lähtökohta, kun kaikki perheenjäsenet isovanhempia myöten saattavat olla päihderiippuvaisia. Näin syvälle juurtuneeseen näköalattomuuteen on vaikea vaikuttaa pikakonsteilla. Pitkäjänteisen, kokonaisvaltaiseen elämän- ja identiteetin muutokseen tähtäävän työn kautta sukupolvien ketjun suuntaa voidaan muuttaa. Ehkäisevää päihdetyötä tehdään siis paitsi palveluiden piirissä olevien asiakkaiden kanssa, myös suhteessa heidän lapsiinsa ja lapsenlapsiinsa.

Asumispalveluiden kuntoutuksessa puhutaan elämän tuhoisasta käsikirjoituksesta, josta tullaan toipumisen aikana tietoiseksi. Käsikirjoituksen muuttaminen on oikeastaan hoidon tärkein tavoite, jotta entiset elämää ja valintoja ohjaavat ajatusmallit eivät enää johdattaisi vanhaan tuttuun lopputulokseen. Näin mahdollistuu tasapainoinen, riippuvuuskäyttäytymisestä vapaa elämä niin, että ihminen pystyy tekemään itselleen hyväksi olevia valintoja. Asumispalveluiden näkökulmasta turvallinen, päihteetön koti ja asuinympäristö ovat ensimmäisiä tekijöitä, joiden kautta tällainen muutos on ylipäätään mahdollista. Ennalta ehkäisevällä päihdetyöllä pyrimme luomaan mahdollisimman hyvät ja turvalliset lähtökohdat uudelle elämälle.

 

Paula Rautoja                                                        Susanna Råman-Maljonen

Asumispalveluiden johtaja                                 Palvelujohtaja

Tekijäksi Kalliolaan! Etsimme Junior Business Controlleria

Hei tuleva työkaveri! Tule tekijäksi Kalliolaan!

Haemme

JUNIOR BUSINESS CONTROLLERIA

osallistumaan Kalliolan Setlementti ry:n konsernin talouden suunnittelun, seurannan ja raportoinnin toteuttamiseen.

Olet järjestelmällinen, analyyttinen ja itsenäisen työotteen omaava taloushallinnon ammattilainen tai alalle suuntautunut. Sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto (esim. tradenomi, KTM) tai olet opintojesi loppuvaiheessa. Hallitset ulkoisen laskentatoimen prosessit ja sinulla on kokemusta taloushallinnon järjestelmistä (erityisesti Procountor). Lisäksi sinulla on kiinnostusta ja kykyä taloudellisten analyysien ja ennusteiden laatimiseen. 

Junior Business Controllerina olet osa konsernin hallintotiimiä. Raportoit tehtävässäsi Business Controllerille. Toimit läheisessä yhteistyössä johdon ja muiden avainhenkilöiden kanssa tuottaen heille tietoa suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Tehtäviisi kuuluu:

 • Osallistuminen talouden suunnittelun, seurannan ja raportoinnin toteuttamiseen sekä ennusteiden laatimiseen.  
 • Toimiminen johdon tukena kannattavuuden seurannassa sekä toiminnan kehittämisessä.  
 • Huolehtiminen ulkoistetun taloushallinnon prosessien toimivuudesta.  
 • Osallistuminen kilpailutusten ja rahoitushakemusten valmisteluun.

 Edellytämme, että sinulla on

 • Soveltuvaa työkokemusta vähintään 1-3 vuotta
 • Ulkoisen laskentatoimen tuntemus
 • Erinomaiset tietotekniset valmiudet (erityisesti Excel)
 • Erilaisten taloushallinnon järjestelmien tuntemus (erityisesti Procountor)

Lisäksi toivomme, että sinulla on

 • Soveltuva korkeakoulututkinto (tai siihen johtavat opinnot)
 • Innostava, joustava ja kehittävä työote
 • Erinomaiset vuorovaikutus- ja viestintätaidot
 • Kokemusta hankerahoitusmaailmasta

Tarjoamme sinulle

 • Mahdollisuuden kehittyä monipuolisessa taloushallinnon tehtävässä.
 • Sitoutuneen ja innostuneen työyhteisön yhteiskunnallisesti vaikuttavassa organisaatiossa.
 • Henkilöstönsä hyvinvointiin ja kehittymiseen panostavan työnantajan, joka tukee työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista esimerkiksi työaikajoustoin ja etätyömahdollisuuksin.
 • Monipuoliset henkilöstöedut (esimerkiksi lounas- ja kulttuurisetelit, kattava työterveyshuolto, maksuton kuntosali, hyvinvointia edistävät tiimipalkinnot, koulutukset ja osaamisen kehittämisen mahdollisuudet).

Tehtävä on määräaikainen ja jatkuu ainakin 31.8.2019 asti. Toivomme, että voit aloittaa tehtävässä 10.12. tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Jos kiinnostuit, lähetä hakemuksesi palkkatoiveineen sekä ansioluettelosi osoitteeseen rekrytointi@kalliola.fi viimeistään 21.11.2018 klo 16. 

Lisätietoja tehtävästä antaa Business Controller Milja Tuominen, p. 050 400 5187 tiistaina 6.11. klo 11-13, perjantaina 9.11. klo 11-15 tai perjantaina 16.11. klo 9-11.

***

Kalliolan Setlementti on yhteiskunnallinen konserni, joka lisää pääomaa hyvälle elämälle. Konserni koostuu yhdistyksestä ja sen omistamasta osakeyhtiöstä. Yhdistys tekee setlementtityötä pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa. Yleishyödyllistä toimintaa tehdään pääosin osakeyhtiön, valtion ja kuntien tuella.

 Työmme perustuu setlementtiarvoihin, joiden mukaisesti edistämme yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta, puolustamme oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa sekä luotamme ihmisen ja yhteisön kykyyn kasvaa ja kehittyä.

Kalliolan Setlementissä työskentelee noin 180 kokoaikaista työntekijää ja noin 150 tuntityöntekijää. 

www.kalliola.fi

 

 

Tekijäksi Kalliolaan? Etsimme kahta päihdeterapeuttia

Hei tuleva työkaveri! Tule tekijäksi Kalliolaan!

Haemme kahta päihdeterapeuttia vakituiseen toimeen Kalliolan klinikalle.

Päihdeterapeutin tehtäviin kuuluvat päihderyhmien ohjaaminen, luentojen pitäminen sekä yksilö- ja verkostotyö. Päihdeterapeutin tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää 1-5 vuoden ajalta hankittua päihdetyön työkokemusta. Hakijalta toivotaan omaa kokemusta päihdeongelmasta ja sen jälkeisestä vähintään viiden vuoden toipumisajasta. Koulutusvaatimuksena on sosiaali- tai terveydenhuoltoalan Amk-tutkinto. 

Tehtävään valitulta edellytämme päihdesairauden hoidollista tuntemusta, kokemusta kuntoutusryhmien ohjaamisesta ja 12-askeleen ohjelman hyödyntämisestä ammatillisessa työssä sekä kehittävää työotetta. Työ on itsenäistä ja edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös myynnin ja digiosaamisen kokemusta.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työn, työterveyspalvelut ja säännöllisen ryhmätyönohjauksen. 

Lisätietoja tehtävästä antaa yksikön johtaja Tuomas Maasio, p. 050 323 6696/ tuomas.maasio(a)kalliola.fi. Hakemukset pyydetään lähettämään Tuomas Maasiolle sähköpostiin tuomas.maasio(a).kalliola.fi. Haku päättyy 16.11.2018 klo 12.00

Kalliolan klinikka on ympärivuorokautista laitoskuntoutusta tarjoava päihdekuntoutusyksikkö. Klinikka tuottaa 28n vuorokauden mittaista Minnesota-mallin mukaista Myllyhoitoa päihderiippuvaisille. Kalliolan klinikka on toteuttanut Myllyhoitoa vuodesta 1982. Myllyhoidossa päihderiippuvuus nähdään sairautena, josta on mahdollista toipua. 

***

Työpaikan osoite: Vantalantie 86, 05450 NUKARI
Palkkaus: G25
Työkokemus: 1-5 vuotta
Työ alkaa: 01.01.2019, tai sopimuksen mukaan
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta

***

Kalliolan Setlementti on yhteiskunnallinen konserni, joka lisää pääomaa hyvälle elämälle. Konserni koostuu yhdistyksestä ja sen omistamasta osakeyhtiöstä, Kalliola oy:stä. Kalliola oy toimii yhteiskunnallisen yrityksen toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Kalliola oy on yhteiskunnallisesti vaikuttava, keskisuuri laadukkaiden sote-palvelujen tuottaja. Kalliola oy:ssä tuotetaan sosiaali- ja terveyspalveluita sekä työllisyys-, kotoutumis- ja senioripalveluita noin 10 paikkakunnalla eri puolella eteläistä Suomea.

Kalliolan oy:ssä on noin 140 vakituista työntekijää ja noin 100 tuntityöntekijää. Liikevaihto vuonna 2017 oli noin 14 MEUR.

Työmme perustuu setlementtiarvoihin, joiden mukaisesti edistämme yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta, puolustamme oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa sekä luotamme ihmisen ja yhteisön kykyyn kasvaa ja kehittyä.