kalliola-konserni

Läheiskurssi

TERVETULOA LÄHEISKURSSILLE!

Päihderiippuvuus on yksi yleisimpiä sairauksia maassamme. Se aiheuttaa erilaisia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia elämänvaikeuksia sekä sairastuneelle itselleen että hänen läheisilleen. Päihderiippuvuus syntyy hitaasti useamman vuoden aikana erilaisten vaiheiden kautta.

Päihdeongelman alkuvaiheessa vaikutukset perheen jäseniin ovat lievempiä. Ongelmakäytön jatkuminen ja sen muuttuminen riippuvuudeksi lisää vaikeuksia koko perheessä ja aiheuttaa erilaisia elämisen hankaluuksia. Läheisen huoli päihdeongelmaisen tilanteesta, lisääntynyt stressi, toivottomuus, pettymykset, kiukku, viha, pelot ja muut epämiellyttävät tunteet ovat asioita, joista monet kärsivät. Päihderiippuvuuden tuottama hämmennys, neuvottomuus ja epävarmuus tilanteen vakavuudesta voi johtaa pahimmillaan siihen, että koko perhe eristäytyy ja jää yksin vaikean elämätilanteensa kanssa. Riippuvuudesta toipumisessa on tärkeää, että koko perheellä on mahdollisuus päästä tarvitsemansa avun ja tuen piiriin.

Päihderiippuvainen ei useinkaan ole halukas hakemaan apua itselleen, koska ei koe tarvitsevansa apua. Puoliso tai joku muu perheenjäsen voi yhtä hyvin olla se, joka lähtee muutoksen tielle. Tai yhtä hyvin läheisille voi olla hämmentävää, kun päihdesairas saa kiinni raittiudesta. Oma kipu on edelleen olemassa raittiudesta huolimatta.

Kalliola on toteuttanut vuodesta 1984 lähtien laitoshoitona päihderiippuvaisten läheisille viisi vuorokautta kestäviä läheiskursseja, joista saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä. Jotkin kurssin käyneet ovat kokeneet saaneensa elämänsä takaisin.

Läheiskurssi toteutetaan ajoitettuna viikonloppuihin.

Kurssin tavoite on :

  • antaa tietoa päihderiippuvuudesta ja sen vaikutuksista perheen/muiden läheisten elämään
  • helpottaa sairauden mukanaan tuomaa tunnekuormaa ja
  • avata läheiselle mahdollisuuksia oman hyvinvointinsa lisäämiseen.

Kurssi muodostuu alustuksista, pienryhmätyöskentelystä, kirjallisista tehtävistä, rentoutumisesta, oman itsen kuuntelusta. Alustusten aiheet käsittelevät päihdesairautta niin ongelmaisen itsensä kuin läheisten kannalta. Käsitellään tunteita, irti päästämistä, läheisen toipumista ja yhtä lailla retkahtamista. Käsiteltävät aiheet valikoituvat sen mukaan, mitkä ovat kurssilaisten odotukset ja toiveet. Lisäksi tutustumme 12-askeleen ohjelmaan. Väliajalle annetaan tehtävä.

Lisäksi kurssiin kuuluu seurantatapaaminen myöhemmin sovittavana ajankohtana.

Paikka: Sturenkatu 11, Kalliolatalo, Helsinki (Sturenkadun puolelta B –ovesta)

Seuraavan kurssin päivämäärät:

5.-6.10. + 12.10. + 19.10. +  26.10.2019

Ilmoittautumiset:
Läheistyöntekijä Aino Koskiluoma: 040-8453509 tai aino.koskiluoma@kalliola.fi tai toimistoon 04577311339

Hinta
Kurssin hinta on 400€.

Jotta voit saada kurssista parhaan mahdollisen irti, lähde mukaan avoimin mielin.

Olet lämpimästi tervetullut!