Author Archives: Kirsi Lohtander

Kalliolan setlementin pitkäaikaiselle toiminnanjohtajalle Timo Lemmetyiselle sosiaalineuvoksen arvonimi

Tasavallan presidentti on 16.6.2017 myöntänyt toiminnanjohtaja, teologian maisteri, pastori Timo Lemmetyiselle sosiaalineuvoksen arvonimen.

Timo Lemmetyinen toimi Kalliolan setlementin toiminnanjohtajana yli 20 vuoden ajan vuosina 1992–2016. Näiden vuosien aikana Kalliola kasvoi merkittäväksi kolmannen sektorin toimijaksi pääkaupunkiseudulla. Kalliolan toiminnassa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla kansalaisopistotoiminta, kansalais- ja vapaaehtoistoiminta sekä sosiaalialan palvelut, jotka koostuvat lastensuojelusta, päihde- ja mielenterveystyöstä ja maahanmuuttajapalveluista. Lemmetyinen siirtyi eläkkeelle viime joulukuussa.

Työ- ja luottamustehtävissään Timo Lemmetyinen on 1970-luvulta lähtien osallistunut merkittävällä tavalla sosiaalialan palveluiden kehittämiseen ja kansalaistoiminnan edistämiseen Suomessa. Esimerkkinä Lemmetyisen intohimoisesta ja yhteiskunnallisesti vaikuttavasta työotteessa on edelleen jatkuva Saapas-toiminta etsivässä nuorisotyössä, jota Lemmetyinen oli kehittämässä 1970-luvulla. Lemmetyisen johdolla Kalliolan setlementissä panostettiin voimakkaasti lastensuojelutyöhön, josta kasvoi 2000-luvulla yhdistyksen suurin työala. Aivan viime vuosina Kalliola tarttui turvapaikanhakijamäärän kasvun aikaansaamaan yhteiskunnalliseen tarpeeseen perustamalla nopealla aikataululla alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia.

Ominaista Lemmetyisen kaikelle toiminnalle on ollut sitoutuminen setlementtiarvoihin. Näistä tärkeimpiä ovat luottamus ihmisen ja yhteisön kykyyn ratkaista itsenäisesti ongelmia, erilaisuuden hyväksyminen ja tasa-arvoisuus sekä yksilön oikeuksien kunnioittaminen.

Validia Asuminen ostaa Ryhmäkoti Jatkon liiketoiminnan

Validia Asuminen on ostanut 19.6.2017 tehdyllä kaupalla Kalliolan setlementiltä Ryhmäkoti Jatkon liiketoiminnan. Kaupan myötä Validia Asuminen laajentaa palvelutoimintaansa strategiansa mukaisesti laaja-alaista palvelua, tukea ja osaamista vaativiin asiakasryhmiin. Kalliolan setlementti keskittää toimintansa uuden, vuoden alussa hyväksytyn strategiansa mukaiseen hyvinvointia tukevaan toimintaan.

Jatko on vaikeasti liikuntavammaisten ryhmäkoti Helsingin Haagassa. Ryhmäkoti toimii kuuden vaikeasti liikuntavammaisen aikuisen pysyvänä kotina. Ryhmäkodissa tehdään kodinomaista hoito-, ohjaus- ja tukityötä. Tavoitteena on tarjota ryhmäkodin asukkaille heidän perustarpeensa huomioiva, mielekäs sekä turvallinen ja tasa-arvoinen elämä.

– Meillä on pitkä kokemus palvelujen tuottamisesta fyysisesti vammaisille henkilöille sekä vahva osaaminen esteettömyydestä. Hyödynnämme näistä kertynyttä asiantuntijuutta, kun tarjoamme palveluja nyt laajemmalle asiakasryhmälle, Validia Asumisen toimitusjohtaja Päivi Harmaakorpi toteaa.

Kalliolan setlementissä tullaan keskittymään muihin terveyden ja hyvinvoinnin palveluihin.

– Ryhmäkoti Jatko on ollut ainoa vammaispalveluja tarjoava yksikkömme. Uskomme, että Validia Asumisessa Jatkon toiminta löytää hyvän kodin vammaistyön asiantuntijuuteen nojaavilta hartioilta, sanoo toiminnanjohtaja Heidi Nygren Kalliolan setlementistä.

Ryhmäkoti Jatko jatkaa toimintaansa osana Validia Asumisen palvelutoimintaa, ja sen henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä Validia Asumisen henkilöstöön.

– Haluan toivottaa koko Validia Asumisen puolesta Jatkon henkilöstön tervetulleeksi joukkoomme ja asiakkaat osaksi toimintaamme, Päivi Harmaakorpi sanoo.

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Päivi Harmaakorpi
Validia Asuminen
p. 0400 418 826
paivi.harmaakorpi@validia.fi

Toiminnanjohtaja Heidi Nygren
Kalliolan setlementti
p. 050 312 4373
heidi.nygren@kalliola.fi

Validia Asuminen (Invalidiliiton Asumispalvelut Oy) tarjoaa yli 40 vuoden kokemuksella asumispalveluita ja kotiin vietäviä palveluita vammaisille henkilöille ja ikäihmisille. Validia Asumisessa työskentelee 1500 ammattilaista, ja sillä on yli 40 yksikköä ympäri Suomen. Kokonaan kotimainen Validia Asuminen on yhteiskunnallinen yritys ja osa Invalidiliitto-konsernia.

Kalliolan setlementti tuottaa sosiaalialan palveluita ja kansalaisopistotoimintaa sekä ylläpitää kansalaistoimintaa ja vapaaehtoistyötä. Palvelut koostuvat lastensuojelusta, päihde- ja mielenterveystyöstä, vammaistyöstä ja maahanmuuttajatyöstä. Kalliolalla on noin 230 vakituista työntekijää, 300 tuntityöntekijää ja suuri joukko vapaaehtoistoimijoita.

Tiirakallion nuorisokodin toiminta laajenee

Espoon Järvenperässä sijaitsevaan Tiirakallion nuorisokotiin avataan toinen osasto 1.8.2017. Uudistuksen myötä myös ikärakenne laajenee 10-17-vuotiaisiin.

Tiirakallion nuorisokoti tarjoaa palveluita lastensuojelutoimin sijoitetuille lapsille ja nuorille, joilla on psyykkiseen vointiin ja koulunkäyntiin liittyviä haasteita. Elokuussa toiminta laajenee niin, että yksikköön voidaan sijoittaa lapsia ja nuoria ikäjakaumaltaan 10-17-vuotta. Aiemmin nuorisokotiin on sijoitettu 12-17-vuotiaita nuoria.

– Tiirakallion paikkamäärää lisätään ja ikäjakaumaa laajennetaan, koska pääkaupunkiseudulla on viime aikoina selkeästi lisääntynyt sijaishuollon paikkatarve psyykkisesti oirehtiville lapsille ja nuorille, joilla on erityisiä haasteita koulunkäynnin suhteen. Perhetyön osuuteen panostetaan erityisesti perustamalla Tiirakallioon elokuun alusta alkaen kaksi uutta perhetyöntekijän vakanssia. Näiden toimien avulla uskomme, että pystymme vastaamaan vielä nykyistäkin kokonaisvaltaisemmin kuntien vaativan lastensuojelun tarpeisiin, kertoo palvelujohtaja John Kermann.

Yksilöllistä tukea, yhteisöllisesti

Tiirakallion nuorisokoti tekee tiivistä yhteistyötä erityisesti Merisaappaan erityiskoulun kanssa. Nuorisokodin ja koulun yhteistyön avulla pystytään edistämään lapsen ja nuoren koulunkäyntiä yksilöllisen tuen avulla. Näin saadaan paras mahdollinen tuki nuoren päättötodistuksen saamiseksi. Nuorisokodissa toimii moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu mm. perhetyöntekijöitä, psykiatrisia sairaanhoitajia ja omaohjaajia.

Tiirakallion nuorisokodissa panostetaan aktiiviseen perhetyöhön. Perheitä kannustetaan osallistumaan lapsen ja nuoren sijoitukseen, elämään ja koulunkäyntiin. Perhetyö on yksi nuorisokodin keskeisimmistä työmuodoista. Nuorisokodin toiminta tukee lasten ja nuorten vanhempien aktiivista mukanaoloa ja asioita tehdään yhdessä nuorisokodin ja perheen kanssa. Yksilöllistä perhetyötä tehdään perheen tarpeet huomioiden. Lisäksi perheitä ja läheisiä aktivoidaan nuorisokodin yhteiseen toimintaan mm. kuukausittaisten perhepäivällisten muodossa.

Tiirakalliossa tärkeää on yhteisöllinen työskentely, jossa otetaan huomioon lapsen ja nuoren yksilölliset tarpeet. Lapset ja nuoret osallistuvat niin ruuanlaittoon kuin muihinkin arkiaskareisiin kykyjensä mukaan. Myös ryhmätoiminta on keskeinen osa nuorisokodin arkea. Kuukausittain toimii koko nuorisokodin yhteinen toiminnallinen ryhmä ja viikoittain arjen taitoja käsittelevä arkiryhmä.

Tiirakalliossa henkilökunnan osaamisen kehittämisessä korostetaan perhetyön osaamista sekä lasten psyykkistä oireilua.

Lisätiedot ja paikkavaraukset:

Tiirakallion vastaava ohjaaja Minna Kurlin 5.6.-1.7.2017
Palvelujohtaja John Kermann 2.-7.7.2017
Palvelutuotannon johtaja Kari Ollila 8.-16.7.
Tiirakallion johtaja Antti Sadeharju 17.7.2017 lähtien

Tiirakallion nuorisokoti