Author Archives: Maria Loutchina

Tekijäksi Kalliolaan? Haemme vastaavaa hankekoordinaattoria ja hankekoordinaattoria uuteen Rivakka-hankkeeseen

Hei tuleva työkaveri! Tule tekijäksi Kalliolaan!

HAEMME VASTAAVAA HANKEKOORDINAATTORIA SEKÄ HANKEKOORDINAATTORIA RIVAKKA-HANKKEESEEN

luomaan uutta voimavarakeskeistä kuntoutusmallia Riihimäen vankilaan.

Kalliolan Setlementti ry hakee vastaavaa hankekoordinaattoria sekä hankekoordinaattoria määräaikaiseen Rivakkahankkeeseen ajalle: 1.9.2020 – 30.4.2023. Rivakka on Kalliolan Setlementti ry:n ja Riihimäen vankilan yhteistyöhanke, jossa luodaan uusi voimavarakeskeinen päihdekuntoutusmalli Riihimäen vankilan osastolle D3. Hankkeen tavoitteena on vähentää uusintarikollisuutta tukemalla asiakasta irtautumisessa päihderiippuvuudesta sekä rikollisesta elämäntavasta. Hankkeen viitekehyksinä toimivat ”Hyvän elämän malli” (GLM) sekä restoratiivinen työote ja sen toteutuksessa pääpaino on non-stop-periaatteella toimivilla ryhmillä. Lisäksi tehdään yksilötyötä. Hankkeeseen rekrytoidaan kaksi (2) työntekijää: vastaava hankekoordinaattori sekä hankekoordinaattori.

Vastaavana hankekoordinaattorina tehtäviisi kuuluu:

 • Uuden kuntoutusmallin luominen/täsmentäminen ja toteuttaminen hankehakemuksen mukaisesti:
  • ryhmät: tarkat aikataulut, sisällöt, tehtävät ym.
  • yksilötapaamiset: sisällöt, tehtävät, verkostot ym.
  • yhteistyömallin luominen osaston ja vankilan henkilökunnan kanssa: palaverit, palautekäytännöt ym.
 • Verkostoituminen: yhteistyöverkostojen ja työtapojen luominen
 • Raportointi – väliraportit ja loppuraportit ja näihin liittyvä tilastointi, muu seuranta ja kirjaaminen
 • Hanketutkimukseen ja arviointiin osallistuminen rahoittajan asettaman tutkijatahon kanssa yhteistyössä
 • Mallinnus
 • Budjetointi ja seuranta
 • Tiedotus ja viestintä
 • Tilannekatsauksen ym. valmistelu ohjausryhmälle.
 • Valmius kouluttaa kuntoutusmalliin (vankila, muu RISE, Kalliola ym.)
 • Valmius esitellä työtä (OM, RISE, Kalliola) ja muille yhteistyötahoille
 • Oman työn kehittäminen ja arviointi
 • Hankkeen jatkotoimenpiteiden valmisteluun osallistuminen

Edellytämme sinulta:

 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa,
 • kokemusta hanketyöskentelystä sekä siihen liittyvästä raportoinnista,
 • vahvaa osaamista päihde- ja verkostotyöstä kuntoutusnäkökulmasta,
 • ymmärrystä vankiloiden toimintakäytänteistä sekä rikosseuraamusjärjestelmästä,
 • soveltuvuutta työskentelyyn Riihimäen vankilan kaltaisessa suljetussa laitoksessa,
 • hyviä tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja,
 • haastavien asiakasprosessien hallintaa,
 • kykyä ohjata ja suunnitella ryhmiä,
 • suunnitella ja toteuttaa yksilötyötä niin henkilökohtaisesti kuin yhteistyössä asiakkaan verkostoissa,
 • oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn,
 • erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista osaamista,
 • perustason it-taitoja.

Ajokortti on työssä hyödyksi, oman auton käyttömahdollisuudesta on etua.

Hankekoordinaattorina tehtäviisi kuuluu:

 • Uuden kuntoutusmallin luominen/täsmentäminen ja toteuttaminen hankehakemuksen mukaisesti:
  • ryhmät: tarkat aikataulut, sisällöt, tehtävät ym.
  • yksilötapaamiset: sisällöt, tehtävät, verkostot ym.
  • yhteistyömallin luominen osaston ja vankilan henkilökunnan kanssa: palaverit, palautekäytännöt ym.
 • Verkostoituminen: yhteistyöverkostojen ja työtapojen luominen
 • Tilastointi, seuranta ja kirjaaminen
 • Yhteistyö hanketta arvioivan tutkimustahon kanssa
 • Mallinnukseen ja raportointiin osallistuminen
 • Tiedotukseen ja viestintään osallistuminen
 • Valmius kouluttaa kuntoutusmalliin (vankila, muu RISE, Kalliola ym.)
 • Oman työn kehittäminen ja arviointi

Edellytämme sinulta:

 • soveltuvaa tutkintoa,
 • vahvaa osaamista päihde- ja verkostotyöstä kuntoutusnäkökulmasta,
 • ymmärrystä vankiloiden toimintakäytänteistä sekä rikosseuraamusjärjestelmästä
 • soveltuvuutta työskentelyyn Riihimäen vankilan kaltaisessa suljetussa laitoksessa
 • hyviä tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja
 •  haastavien asiakasprosessien hallintaa,
 • kykyä ohjata ja suunnitella ryhmiä,
 • suunnitella ja toteuttaa yksilötyötä niin henkilökohtaisesti kuin yhteistyössä asiakkaan verkostoissa,
 • oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn,
 • erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista osaamista,
 • perustason it-taitoja.

Ajokortti on työssä hyödyksi, oman auton käyttömahdollisuudesta on etua.

Molemmissa tehtävissä tarjoamme sinulle:

 • Mahdollisuuden päästä kehittämään uutta vahvasti asiakas- ja voimavarakeskeistä työtä haastavan asiakasryhmän parissa.
 • Mahdollisuuden tehdä merkityksellistä työtä uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi. – Ohjausryhmän ja työnohjaajan tuen.
 • Sitoutuneen ja innostuneen työyhteisön yhteiskunnallisesti vaikuttavassa organisaatiossa.
 • Henkilöstönsä hyvinvointiin ja kehittymiseen panostavan työnantajan, joka tukee työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista esimerkiksi työaikajoustoin, etätyömahdollisuuksin ja tasaarvoisin perhevapaajärjestelyin.
 • Monipuoliset henkilöstöedut (esimerkiksi lounas- ja kulttuurisetelit, kattava työterveyshuolto, hyvinvointia edistävät tiimipalkinnot ja osaamisen kehittämisen mahdollisuudet).

Työ tapahtuu pääsääntöisesti Riihimäen vankilassa (Osoite: Kaunolanraitti 3, 11310 Riihimäki). Hankkeeseen kuuluu lisäksi säännöllisiä tapaamisia, koulutusta ja verkostoja sekä ohjausryhmätapaamisia Etelä-Suomen alueella.

Työ alkaa 1.9.2020 tai sopimuksen mukaan.

Kokopäivätyö. Työssä noudatetaan Yksityisen sosiaalipalvelualan TES:n mukaista yleistyöaikaa.

Työn kesto: 1.9.20 – 30.4.2023 (määräaikainen hanke)

Palkkaus: G29 (vastaava hankekoordinaattori) tai G28 (hankekoordinaattori). Noudatamme Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Koeaika: Noudatetaan 6kk koeaikaa

Hakuaika: 2.8. asti, haastattelut pyritään järjestämään viikoilla 33 ja 34

Muuta: Hankkeeseen valittavan on läpäistävä henkilöturvallisuusselvitys.

Hakemuksen ja cv:n pyydämme toimittamaan osoitteella: kaisa.liinanto@kalliola.fi. Yksilöithän hakemuksessasi myös selkeästi sen, kumpaa tehtävää haet.

Lisätietoja hankkeesta antaa yhteisövalmentaja Kaisa Liinanto tiistaina 7.7. ja 14.7. sekä torstaina 9.7. ja 16.7. klo 14 – 16, puh. 041 527 1994.

Tekijäksi Kalliolaan? Haemme ohjaajaa Kalliolan vastaanottokotiin

Hei tuleva työkaveri! Tule tekijäksi Kalliolaan!

Haemme ohjaajaa Kalliolan vastaanottokotiin vakituiseen työsuhteeseen 1.8.2020 lähtien.

Kalliolan vastaanottokoti on 7-paikkainen lastensuojelulaitos, jonka keskeinen tehtävä on tuottaa laadukasta arviointia ja sijaishuoltoa. Vastaanottokodissa on moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu 9 työntekijää. Vastaanottokoti sijaitsee Myyrmäessä Vantaalla.

Kalliolan työ perustuu setlementtiarvoihin, joiden mukaisesti:

 • Edistämme yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta
 • Puolustamme oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa
 • Luotamme ihmisen ja yhteisön kykyyn kasvaa ja kehittyä

Ohjaajan tehtäviin kuuluvat arviointityö, nuorten hoito-, kasvatus- ja ohjaustehtävät, perhe- ja verkostotyö, kirjalliset työt sekä kodinhoidolliset tehtävät. Kelpoisuusvaatimuksena on laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015), esim. Sosionomi AMK. Työ on kolmivuorotyötä. Palkkaus on G 23.

Arvostamme lastensuojelutyön osaamista ja kokemusta, hyviä vuorovaikutus-, tiimi ja verkostotyön taitoja, kehittävää työotetta ja ymmärrystä lastensuojelun asiakkaiden osallisuudesta ja sen merkityksistä.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työn, työterveyspalvelut ja säännöllisen ryhmätyönohjauksen. Koulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti työstä nousevien tarpeiden pohjalta. Käytössämme ovat myös kulttuurisetelit sekä muut Kalliolan henkilöstöedut.

Työtehtävään valittavan on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504 / 2002) mukainen rikosrekisteriote.

Tehtävä täytetään sopivan ohjaajan löydyttyä.

Vapaamuotoiset hakemukset sekä ansioluettelot 17.7.2020 klo 16.00 mennessä osoitteeseen sirpa.raitanen@kalliola.fi

Tiedustelut: Sirpa Raitanen, yksikön johtaja p. 050 4605131