Author Archives: Richard Toropov

Tekijäksi Kalliolaan? Etsimme sovitteluohjaajaa

Kalliolan setlementti vahvistaa ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia. Edistämme yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta, puolustamme oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa sekä luotamme ihmisen ja yhteisön kykyyn kasvaa ja kehittyä. Visiomme mukaisesti rakennamme kestävää maailmaa, jossa naapuruus vahvistaa yhteistä ymmärrystä ja ihmisten keskinäistä kumppanuutta.

Kalliolassa tuotamme ainutlaatuisia setlementtiratkaisuja, olemme aktiivinen verkostodynamo sekä rohkea yhteiskunnallinen vaikuttaja. Meillä on noin 230 vakituista työntekijää, 300 tuntityöntekijää ja suuri joukko vapaaehtoistoimijoita.

 

Kalliolan Setlementti ry on käynnistänyt yhteistyössä THL:n kanssa Länsi-Uudenmaan toimialueelle sovittelutoimiston 01.01.2018 alkaen. Sovittelutoimisto sijaitsee Espoossa ja sivutoimipisteet Karjaalla ja Lohjalla. Sovittelutoimistoissa työskentelee neljä sovitteluohjaajaa, sovittelusihteeri ja sovittelujohtaja. Nyt haemme sovitteluohjaajaa Espoon toimipisteeseen, jonka osoite on Sinikalliontie 10

 

Oletko kiinnostunut tekemään merkityksellistä työtä ihmisten parissa?

Etsimme sinua sovitteluohjaaja Länsi-Uudenmaan sovittelutoimistoon Espoon toimipisteeseen.

Sovitteluohjaajan tehtävänä on vastata rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain mukaisen sovitteluprosessin kulusta, vapaaehtoissovittelijoiden rekrytoinnista, koulutuksesta ja ohjauksesta sekä yhteydenpidosta yhteistyöverkostoihin.

Edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa (sovittelulaki 1015/2005) sekä hyvää kielitaitoa: suomi, englanti, ruotsi. Palkkaus G 26.

Arvostamme hyviä vuorovaikutus-, tiimi- ja verkostotyöntaitoja sekä kokemusta työskentelystä sovittelutoimistossa. Toivomme, että sinulla on ajokortti ja mahdollisuus käyttää omaa autoa.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työn, työterveyspalvelut sekä säännöllisen ryhmätyönohjauksen. Koulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti työstä nousevien tarpeiden pohjalta. Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Valitusta henkilöstä tehdään suppea turvallisuusselvitys.

Toivomme, että voit aloittaa työt 16.5.2019 tai sopimuksen mukaan.

Tiedustelut sovittelujohtaja Lars Rikberg puh. 050 4065885.

Lähetä työhakemuksesi ansioluetteloineen 19.3.19 klo. 17.00 mennessä osoitteeseen sovittelu@kalliola.fi

Tekijäksi Kalliolaan? Haemme Matarin nuorisokotiin yöhoitajaa

Kalliolan ylläpitämä Matarin nuorisokoti on laajentumassa kahden osaston lastensuojelulaitokseksi. Uusi yksikkö on valmistumassa Vantaan Myyrmäkeen maalis-huhtikuun 2019 aikana ja se tulee olemaan 7-paikkainen lastensuojelulaitos, joka tarjoaa sijaishuoltoa pääkaupunkiseudun kuntien sijoittamille 13-17-vuotiaille nuorille.

HAEMME NYT MATARIN NUORISOKOTIIN, MYYRMÄKEEN VALMISTUVAAN YKSIKKÖÖN YÖHOITAJAA VAKITUISEEN TOIMEEN MAALIS-HUHTIKUUSTA 2019 ALKAEN TAI SOPIMUKSEN MUKAAN.

Yöhoitajan tehtäviin kuuluvat nuorten hoito-, kasvatus- ja ohjaustehtävät, kirjalliset tehtävät, nuorisokodin päiväohjelman koostaminen, kauppatilausten tekeminen, ruuanlaiton esivalmistelut sekä muut kodinhoidolliset tehtävät. Lisäksi työnkuvaan kuuluu toiminnan kehittäminen yhdessä työryhmän kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (817/2015) annetun lain mukainen kelpoisuus (vähimmäisvaatimuksena tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto). Työ on pääsääntöisesti yövuoroa. Palkkaus on G22.

Edellytämme kokemusta yötyöstä, psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten kohtaamisesta, turvallisena aikuisena olemisesta, kykyä itsenäiseen päätöksen tekoon sekä sujuvaa suomen kielen taitoa.

Arvostamme lastensuojelutyön osaamista ja kokemusta, hyviä vuorovaikutus-, tiimi ja verkostotyön taitoja, kehittävää työotetta ja ymmärrystä lastensuojelun asiakkaiden osallisuudesta ja sen merkityksistä. Kalliolan työ perustuu setlementtiarvoihin, joiden mukaisesti edistämme yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta, puolustamme oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa sekä luotamme ihmisen ja yhteisön kykyyn kasvaa ja kehittyä.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työn, työterveyspalvelut ja säännöllisen ryhmätyönohjauksen. Koulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti työstä nousevien tarpeiden pohjalta. Käytössämme ovat myös kulttuurisetelit sekä muut Kalliolan henkilöstöedut.

Vapaamuotoiset hakemukset sekä ansioluettelot osoitteeseen: tuomas.tahvanainen@kalliola.fi

Hakemuksessa toivomme hakijan ottavan kantaa asiakkaiden osallisuuteen lastensuojelussa. Paikka täytetään, kun sopiva hakija löytyy.

Tiedustelut: Tuomas Tahvanainen, yksikön johtaja p. 045-77324918 / tuomas.tahvanainen@kalliola.fi 

Tekijäksi Kalliolaan? Tiirakallion nuorisokotiin haetaan ohjaajaa

Tiirakallion nuorisokoti tarjoaa sijaishuoltoa 10-17 –vuotiaille psyykkisesti oirehtiville lastensuojelun toimin sijoitetuille nuorille, joilla on erityisiä haasteita koulunkäynnin kanssa. Nuorisokoti on 14-paikkainen. Nuorisokoti sijaitsee Espoon Pellaksessa. Perhetyöllä ja perheiden mukaan ottamisella nuorisokodin toimintaan, on merkittävä rooli yksikön toiminnassa. Toimnnaallisuutta  hoito- ja kasvatustyössä  lisätään Tiirakallion nuorisokodissa tämän toimen myötä.

Tiirakallion nuorisokotiin haetaan ohjaajaa, jonka vastuualueena on toiminnallisuus.

Tehtäviin kuuluvat:

  • Toiminnallisuuden suunnittelu ja organisointi kahdelle osastolle.
  • Koko Tiirakallion (Ankkuri ja Luotsi) toiminnallisten ryhmien vetäminen yhdessä muiden työntekijöiden kanssa.
  • Nuorten vapaa-ajan toiminnan suunnittelu ja toteutus yhdessä muiden työntekijöiden kanssa.
  • Toiminnallisten leirien ja retkien suunnittelu ja toteutus. Työ sisältää myös yksilötyöskentelyä nuorten kanssa.
  • Asiakkaiden hoito-, kasvatus- ja ohjaustehtävät, kirjalliset työt.
  • Lisäksi työnkuvaan kuuluu toiminnan kehittäminen yhdessä työryhmän kanssa.

Työ on iltapainoitteista ja työ voi sisältää viikonlopputyötä sekä yötyötä. Ohjaaja on osa Tiirakallion hoito- ja kasvatushenkilökuntaa.

Tehtävään edellytetään sosiaali- tai terveysalan tutkinto tai aiempi vastaava opistoasteinen tutkinto.

Toivomme kokemusta työskentelystä sijaishuollossa, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä ja verkostotyöstä.

Edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä eri toiminnallisten menetelmien osaamista ja innostavaa asennetta. Aito ja rohkea nuorten kohtaamisen taito on keskeisimpiä taitoja työssä.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työn, työterveyspalvelut ja säännöllisen ryhmätyönohjauksen sekä Smartum kulttuuri- ja liikuntasetelit. Koulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti työstä nousevien tarpeiden pohjalta.

Työtehtävään valittavan on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504 / 2002) mukainen rikosrekisteriote. Työ alkaa sopivan henkilön löydyttyä aikaisintaan 4.3.2019 tai sopimuksen mukaan ja on voimassa toistaiseksi.

Tiedustelut: Nuorisokodin johtaja, Antti Sadeharju, p.040 450 9213

Vapaamuotoiset hakemukset 28.2.2019 mennessä osoitteiseen:

antti.sadeharju@kalliola.fi

Tekijäksi Kalliolaan? Haemme Mäkirinteen nuorisokotiin ohjaajaa vakinaiseen työsuhteeseen

Haemme Mäkirinteen nuorisokotiin ohjaajaa vakinaiseen työsuhteeseen. Työ alkaa 11.03.2019 tai sopimuksen mukaan.

Ohjaajan tehtäviin kuuluvat nuorten hoito-, kasvatus- ja ohjaustehtävät, perhe- ja verkostotyö, kirjalliset työt sekä kodinhoidolliset tehtävät.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) annetun lain mukainen kelpoisuus. Toivomme kokemusta lastensuojelutyöstä, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä ja päihdehoidosta. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityön sekä verkostotyön taitoja. Aito ja rohkea nuorten kohtaaminen on keskeisimpiä taitoja työssä. Työ on kolmivuorotyötä, palkkaus G23.

Työtehtävään valittavan on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työn, työterveyspalvelut ja säännöllisen ryhmätyönohjauksen. Koulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti työstä nousevien tarpeiden pohjalta. Käytössämme ovat myös kulttuurisetelit sekä muut Kalliolan henkilöstöedut.

Hakemukset ja CV sähköisesti 28.2.2019 mennessä: armi.knuutila@kalliola.fi

Lisätietoja tehtävästä: vastaava ohjaaja Armi Knuutila 050 516 95 53   

Tekijäksi Kalliolaan? Tuottaja, matkailu- ja kulttuuripalvelut

Naapurituottajat on 3-vuotinen STEA-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on päihde- ja rikostaustaisten henkilöiden osallisuuden, päihteettömyyttä tukevan sosiaalisen verkoston ja tapahtumatuotannon osaamisen vahvistaminen yhteistyössä Kallion ja Alppilan kaupunkiaktiivien ja paikallistason toimijoiden kanssa.

Hankkeen ydintiimi koostuu tapahtumatuottajasta ja ohjaavasta koordinaattorista. Tapahtumatuottajan rooliin tarvitaan rautainen tapahtumatuotannon osaaja, jolla on koulutus ja/tai mittava työkokemus eri tyyppisistä tuotannoista (esimerkiksi kahdesta näistä: kuvataide, muoti, design ja musiikki) ja niihin liittyvistä yhteistyökumppanuuksista (esimerkiksi yritysten, julkisen sektorin, kolmannen sektorin ja/tai säätiöiden kanssa). Käytännössä tämä tarkoittaa tapahtumatuotannon prosessien syvällistä ymmärrystä ja työhistoriasta löytyviä esimerkkejä onnistuneista sponsori- ja paikkamyynti sopimuksista.

Roolin vaatimuksiin kuuluu systemaattinen ja organisoitu lähestymistapa tuotantoihin, kyky kääntää verkostot palvelemaan yhteistä päämäärää ja laajat olemassa olevat verkostot Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla. Lisäksi vaaditaan viestinnällisiä taitoja (digitaaliset kanavat ja kirjoittaminen) ja budjetoinnin sekä talousseurannan perustaidot. Eduksi lasketaan kokemus vapaaehtoistoimijoiden kanssa työskentelystä ja korkeakoulututkinto. Henkilökohtaisiin ominaisuuksiin tulee kuulua positiivinen ja reipas ’can-do’ asenne, erinomaiset sosiaaliset taidot ja hyvä huumorintaju.

 

Tiedustelut:

Antti Karjalainen, Yhteisöjohtaja
Puh. 046 921 0919
18.01.2019 klo 9.00 -10.30
23.01.2019 klo 12.30-13.30

Työpaikan osoite: Sturenkatu 11, 00510 HELSINKI

Halutut taidot ja pätevyydet: Humanistinen ala

Palkkaus Palkkatoive
Työkokemus 1-5 vuotta
Työ alkaa Mahdollisimman pian
Työaika kokoaikatyö
Työn kesto yli 12 kuukautta
Haku päättyy 25.01.2019 klo 17:00
Jätä hakemus: rekrytointi@kalliola.fi, Hakemus kirje plus CV 

Tervetuloa Läheiskurssille!

 

Päihderiippuvuus on yksi yleisimpiä sairauksia maassamme. Se aiheuttaa erilaisia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia elämänvaikeuksia sekä sairastuneelle itselleen että hänen läheisilleen. Päihderiippuvuus syntyy hitaasti useamman vuoden aikana erilaisten vaiheiden kautta.

Päihdeongelman alkuvaiheessa vaikutukset perheen jäseniin ovat lievempiä. Ongelmakäytön jatkuminen ja sen muuttuminen riippuvuudeksi lisää vaikeuksia koko perheessä ja aiheuttaa erilaisia elämisen hankaluuksia. Läheisen huoli päihdeongelmaisen tilanteesta, lisääntynyt stressi, toivottomuus, pettymykset, kiukku, viha, pelot ja muut epämiellyttävät tunteet ovat asioita, joista monet kärsivät. Päihderiippuvuuden tuottama hämmennys, neuvottomuus ja epävarmuus tilanteen vakavuudesta voi johtaa pahimmillaan siihen, että koko perhe eristäytyy ja jää yksin vaikean elämätilanteensa kanssa. Riippuvuudesta toipumisessa on tärkeää, että koko perheellä on mahdollisuus päästä tarvitsemansa avun ja tuen piiriin.

 

Päihderiippuvainen ei useinkaan ole halukas hakemaan apua itselleen, koska ei koe tarvitsevansa apua. Puoliso tai joku muu perheenjäsen voi yhtä hyvin olla se, joka lähtee muutoksen tielle. Tai yhtä hyvin läheisille voi olla hämmentävää, kun päihdesairas saa kiinni raittiudesta. Oma kipu on edelleen olemassa raittiudesta huolimatta.

Kalliola on toteuttanut vuodesta 1984 lähtien laitoshoitona päihderiippuvaisten läheisille viisi vuorokautta kestäviä läheiskursseja, joista saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä. Jotkin kurssin käyneet ovat kokeneet saaneensa elämänsä takaisin.

Läheiskurssi toteutetaan ajoitettuna viikonloppuihin.

 

Kurssin tavoite on :

  • antaa tietoa päihderiippuvuudesta ja sen vaikutuksista perheen/muiden läheisten elämään
  • helpottaa sairauden mukanaan tuomaa tunnekuormaa ja
  • avata läheiselle mahdollisuuksia oman hyvinvointinsa lisäämiseen.

 

Kurssi muodostuu alustuksista, pienryhmätyöskentelystä, kirjallisista tehtävistä, rentoutumisesta, oman itsen kuuntelusta. Alustusten aiheet käsittelevät päihdesairautta niin ongelmaisen itsensä kuin läheisten kannalta. Käsitellään tunteita, irti päästämistä, läheisen toipumista ja yhtä lailla retkahtamista. Käsiteltävät aiheet valikoituvat sen mukaan, mitkä ovat kurssilaisten odotukset ja toiveet. Lisäksi tutustumme 12-askeleen ohjelmaan. Väliajalle annetaan tehtävä.

Lisäksi kurssiin kuuluu seurantatapaaminen myöhemmin sovittavana ajankohtana.

Paikka: Sturenkatu 11, Kalliolatalo, Helsinki (Sturenkadun puolelta B –ovesta)

Kurssien ajankohdat 2019:

2.-3. + 16.- 17.3. + 30.3.2019

28.- 29. + 12.- 13.10. + 26.10.2019

Ilmoittautumiset:
Aino Koskiluomalle 040-8453509 tai aino.koskiluoma@kalliola.fi tai toimistoon 04577311339

Hinta: 300 €

 

Sosiaalitoimesta voit hakea maksusitoumusta.  Läheinenkin on oikeutettu saamaan apua.

Jos tulet kauempaa, joudut järjestämään yösijan itse ja ateriat samoin.

Jotta voit saada kurssista parhaan mahdollisen irti, lähde mukaan avoimin mielin.

Olet lämpimästi tervetullut!

 

Kurssin toteutuksesta vastaa             

Aino koskiluoma                                   

Perhepsykoterapeutti