Author Archives: Susanna Råman-Maljonen

Tekijäksi Kalliolaan? Etsimme sairaanhoitajaa määräaikaiseen työsuhteeseen.

Sairaanhoitaja, oletko kiinnostunut kokeilemaan työskentelyä päihdehoitoyksikössä? Kalliolan klinikalle haetaan sairaanhoitajaa reilun kuukauden mittaiseen toimivapaan sijaisuuteen (14.10.-24.11.2019), hae rohkeasti paikkaa!

Nurmijärvellä sijaitseva Kalliolan klinikka on ympärivuorokautista laitoskuntoutusta tarjoava päihdehuollon yksikkö. Klinikka tuottaa 28 vuorokauden mittaista Minnesota -mallin mukaista Myllyhoitoa päihderiippuvaisille. Kalliolan klinikka on toteuttanut Myllyhoitoa vuodesta 1982. Myllyhoidossa päihderiippuvuus nähdään sairautena, josta on mahdollista toipua.

Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluvat potilaiden hoitoontuloprosessista ja lääkehoidosta vastaaminen sekä potilaiden psyykkisen ja fyysisen voinnin arviointi. Lääkehoidon kokonaisuudesta vastaa klinikan tuntitoiminen lääkäri, jonka kanssa yhteistyössä sairaanhoitaja vastaa potilaiden kuntoutuksen aikaisesta lääkehoidosta ja sen vaikuttavuuden arvioinnista. Sairaanhoitajan työhön kuuluu mm. potilaan lääkityksen ja riskitietojen selvittäminen, lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen tunnistaminen, lääkehoidon toteutuksen seuranta, lääkehoidon dokumentointi ja ohjaus. Sairaanhoitaja on osa klinikan moniammatillista työryhmää.

Tehtävästä maksetaan G26 mukaista palkkaa.

Lisätietoja tehtävästä sinulle antaa yksikön johtaja Tuomas Maasio, p.  050 323 6696

Hakemukset pyydämme lähettämään 30.8.2019 mennessä tuomas.maasio@kalliola.fi

 

 

Tekijäksi Kalliolaan? Haemme klinikalle sairaanhoitajaa vakituiseen työsuhteeseen

Kalliolan klinikan moniammatillinen työryhmä etsii tiimiinsä sinua, päihdetyöstä kiinnostunut sairaanhoitaja! Kalliolan klinikka on erikoistunut päihderiippuvuuden hoitamiseen Minnesota -mallilla jota kutsutaan myös Myllyhoidoksi. Hoitomalli on psykoedukatiivinen, ja tarjoaa mallin päihteettömälle elämäntavalle ja riippuvuuksista toipumiseen.

Tehtävään haettavan sairaanhoitajan työnkuvaan kuuluu ensisijaisesti potilaiden verkostokokousten ja hoitoneuvotteluiden sopiminen ja toteuttaminen kuntoutuksen aikana. Lisäksi hän tekee yksilötyötä tavaten potilaita, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea ja apua sekä suunnittelee potilaiden jatkohoitoja. Tehtävään haettavan sairaanhoitajan työtehtäviin kuuluu myös maksusitoumuksista huolehtiminen, laskutusaineiston pohjustaminen sekä hoitoyhteenvetojen kokoaminen ja lähettäminen. Sairaanhoitajana hän myös toimii klinikan sairaanhoitajan sijaisena loma-aikoina ja tarvittaessa.

Jos olet päihdetyöstä innostunut sairaanhoitaja, ja etenkin jos olet tämän lisäksi hankkinut itsellesi digi- ja/tai markkinointiosaamista, olet etsimämme henkilö! Luonnollisesti arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja verkostotyötaitoja sekä työkokemusta päihdekuntoutuksesta. Oma toipumiskokemus tai kokemus läheisen päihderiippuvuudesta katsotaan myös eduksi.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja monipuolisen työn sekä erinomaiset työterveyspalvelut. Koulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti työstä nousevien tarpeiden pohjalta. Palkkaluokka on G26. Tehtävässä noudatetaan yleistyöaikaa. Kalliola noudattaa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Lisätietoja antaa päihdetyön palvelujohtaja Susanna Råman-Maljonen, p. 050 4488046/ susanna.raman-maljonen@kalliola.fi

Hakuaika on voimassa 11.8.2019 klo 16 asti. Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen osoitetaan Kalliolan klinikan johtajalle, Tuomas Maasiolle sähköpostitse: tuomas.maasio@kalliola.fi

Kalliola-konserni on yhteiskunnallinen toimija, joka lisää pääomaa hyvälle elämälle. Konserni koostuu yhdistyksestä ja sen omistamasta osakeyhtiöstä. Vuonna 1919 perustetussa Kalliolassa tehdään setlementtiarvoihin pohjaavaa työtä, joka ulottuu esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalle sekä koulutus- ja sivistysalalle. Konsernissa työskentelee noin 200 vakituista työntekijää. Konsernin tuotot vuonna 2018 olivat noin 14 miljoonaa euroa.

 

Avomyllykurssi alkaa 14.1.2019

AVOMYLLY

Avomylly – avohoitoa päihdeongelmaisille
Kuntoutuksena Avomylly antaa tietoa riippuvuussairaudesta, tarjoaa välineitä siitä vapautumiseen sekä luo edellytyksiä hyvinvoinnin kasvulle. Hoitojakso on tarkoitettu aikuisille päihde- ja riippuvuusongelmaisille sekä heidän läheisilleen. Avomylly tarjoaa myllyhoidollista hoitopalvelua iltapainotteisena, kurssimuotoisena ryhmätoimintana.

Avomyllyn ryhmä kokoontuu Setlementtitalossa osoitteessa Sturenkatu 11, 00510 Helsinki. Toimitilat ovat helposti saavutettavissa hyvien julkisten kulkuyhteyksien päässä ja ne soveltuvat avokuntoutuksen toteuttamiseen erinomaisesti.

Tavoitteet

 • Antaa tietoa päihderiippuvuudesta
 • Tarjota välineitä riippuvuudesta vapautumiseen
 • Luoda edellytyksiä hyvinvoinnin kasvulle
 • Oman päihderiippuvuuden itsetutkiskelu ja käsittely
 • Kuntoutusmenetelmät ja ohjelman toteuttaminen

Avomyllyn ryhmä kokoontuu kolmena iltana viikossa, kokoontumisillat maanantai, keskiviikko ja torstai klo 17.30-21.00. Avomylly perustuu ns. Minnesota – malliin, ja sen keskeiset menetelmät ovat kognitiivisen ja oppimisterapeuttisen tradition mukaisia.

Hoidon alussa jokainen potilas määrittelee itse hoitonsa tavoitteet päihdeterapeutin ja vertaisryhmän avulla. Tämän jälkeen jokainen tapaaminen alkaa tietopainotteisella asiantuntijaluennolla, kysymyksillä ja keskustelulla. Luentojen ohella tarkastellaan omaa elämää erityisen tehtäväkirjan avulla.

Hoitoryhmässä jokainen asiakas kertoo vuorollaan päihdehistoriansa ja saa siitä ryhmältä palautetta, kysymyksiä ja kommentteja. Hoitoon tulijat sitoutuvat päihteettömyyteen hoitojakson ajaksi. Läheisille on tarjolla läheisilta ja läheiset voivat osallistua Kalliolan klinikan läheiskursseille, lisätietoja kursseista löydät täältä.

Avomyllyn ohjelmaan sisältyy

 • Tietopainotteiset luennot ryhmien alussa
 • Ryhmätyöskentely
 • Kirjalliset tehtävät
 • Keskustelut ryhmässä
 • Tehtäväkirja täyttäminen ja tehtävien purku ryhmässä
 • Päihteettömyyteen sitoutuminen hoidon aikana
 • Läheisilta
 • Paritapaamiset tarvittaessa

Avomyllyn aikataulu ja hinta:

Seuraava Avomyllykurssi järjestetään 14.1.-26.2.2019.
Kurssin hinta 1478€
Avomyllyyn hakeutuminen

Avomyllyyn voi hakeutua itse maksavana, A-klinikan, sosiaalitoimen, työterveyslääkärin, muun hoitopaikan tms. hoitoon ohjauksella. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Kalliolan klinikan toimistosta, p. 045 773 11 339.

Järjestöt Asunnottomien yönä: Asunnottomuuden hoito ja ennaltaehkäisy vaativat toimivia sosiaali- ja terveyspalveluita

Helsingin Asunnottomien yön järjestäjät ovat huolissaan siitä, etteivät asunnottomat ja muut haavoittuvassa asemassa olevat saa yhdenvertaisesti tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja. Palveluiden riittämättömyys ja hoitoon hakeutumisen kynnykset kärjistävät ongelmia ja johtavat jopa asunnottomuuteen.

 

Perustuslain mukaan palveluiden tulee olla yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla. Tällä hetkellä palveluiden saatavuudessa ja saavutettavuudessa on puutteita, jotka johtavat siihen, että henkilöt, jotka tarvitsisivat palveluita, eivät niitä välttämättä saa.

 

–        Ihmiset ovat eriarvoisessa tilanteessa, koska apua saavat nyt he, joilla on voimavaroja hoitaa asioitaan ja he, jotka ovat valmiita ottamaan sitä apua, mitä heille tarjotaan. Se ei ole välttämättä sitä, mitä he oikeasti pyytävät ja tarvitsevat, Suomen Setlementtiliiton toimitusjohtaja Pentti Lemmetyinen toteaa.

 

Yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää, että palveluihin pääseminen on kynnyksetöntä ja helppoa. Käytännössä tämä tarkoittaa ympärivuorokautisia palveluja, joihin voi hakeutua ilman ajanvarausta tai lähetettä. Myös ennaltaehkäiseviä, jalkautuvia ja kotiin vietäviä palveluja tulee lisätä. Lisäksi tarvitaan tukea palvelu- ja tukiviidakossa luovimiseen. Palveluissa tulee huomioida erilaiset kielelliset tarpeet esimerkiksi maahanmuuttajien ja selkokieltä tarvitsevien osalta.

 

–        Kasvokkaisen kohtaamisen vähentymisen ja osaavimpien ehdoilla toteutetun digitalisaation myötä palvelut ovat etääntyneet ja ne ovat huonommin asunnottomien saavutettavissa, sanoo Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola.

 

Asunnottomuus on ihmisoikeusloukkaus, jonka rakenteellisia syitä ovat eriarvoisuus ja pula kohtuuhintaisista asunnoista. Asunnottomuuteen ei välttämättä liity muita ongelmia. Pitkittyessään asunnottomuus kuitenkin saattaa johtaa mielenterveyden ongelmiin ja päihteiden väärinkäyttöön. Toisaalta päihde- ja mielenterveysongelmat lisäävät asunnottomuuden riskiä.

 

–        Pienituloisuuden ja talousvaikeuksien lisäksi mielenterveyden haasteet ja päihteiden ongelmakäyttö ovat keskeisiä asunnottomuuden riskiä kasvattavia tekijöitä. Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kannalta päihde- ja mielenterveyspalveluiden toimivuus on iso kysymys; sekä sen kannalta, mitkä mahdollisuudet ihmiselle asunnottomuuden päätyttyä on saada elämä taas raiteilleen, kommentoi aikuistyön päällikkö Tuomas Tenkanen EHYT ry:stä.

 

Arviolta vain puolet mielenterveyspalveluita tarvitsevista ja kolmannes päihdepalveluita tarvitsevista on niiden piirissä (STM:n arviomuistio mielenterveys- ja päihdepalveluista ja lain uudistamistarpeista, 2016). Palveluihin hakeutumisen vaikeus johtaa siihen, että moni palveluita tarvitseva ei onnistu pääsemään niiden piiriin tai jättää kokonaan yrittämättä.

 

–        Tällä hetkellä esimerkiksi Helsingissä päihdekatkaisu- tai vieroitushoitoihin pääseminen edellyttää aina lähetettä. Katkaisu- tai vieroitushoito on ensimmäinen askel päihdekierteen katkaisemisessa. Riippuvuuden hallitsemassa elämässä on kohtuutonta odottaa asiointia monella luukulla lähetteen saamiseksi, sanoo Tukikohta ry:n toiminnanjohtaja Ron Furman.

 

Painopiste on viime vuosina siirtynyt laitoshoidosta avo- ja asumispalveluihin. Pitkäaikaisasunnottomuutta on vähennetty perustamalla tukea tarvitseville päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville asunnottomille asumisyksiköitä. Yksiköissä ei kuitenkaan ole resursseja päihde- tai mielenterveyspalveluiden toteuttamiseen ja ajatuksena onkin, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut julkisen palvelujärjestelmän kautta.

 

–        Monesti asumisyksiköiden työntekijät joutuvat tekemään hartiavoimin töitä, jotta asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut. Palvelutaso ei ole riittävä päihde- ja mielenterveyspalveluiden osalta. Kuntoutusta tarvitsevien kokemusten mukaan palveluihin pääsy on vaikeutunut, sanoo projektipäällikkö Leena Rusi Sininauhasäätiöstä.

 

Palveluiden saavutettavuuden parantamiseksi Helsingin ja muiden kuntien on kohdennettava niihin tarpeeksi rahaa.

 

–        On tärkeää noudattaa Asunto ensin -periaatteita, joilla tuetaan kansalaisten yhdenvertaisuutta ja sitä kautta myös palveluihin pääsyä. Palveluita tulisi kehittää siten, että ne olisivat myös asunnottomien ja muiden huono-osaisten käytettävissä, A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Olavi Kaukonen muistuttaa.

 

Allekirjoittajat:

Vailla vakinaista asuntoa ry

A-klinikkasäätiö sr

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Emmaus Helsinki ry

Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry

Irti Huumeista ry

Kalliola Oy – Uudet setlementtiratkaisut

Kallion seurakunta 

Keravan Hannu ja Kerttu ry

Kriminaalihuollon tukisäätiö sr

KRIS – Suomen keskusliitto ry

Kunnon Elämä ry

Mielenterveyden keskusliitto ry

Moniheli ry

Sininauhaliitto

Sininauhasäätiö sr

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Suoja-Pirtti ry

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö sr

Suomen Setlementtiliitto

Tukikohta ry

Vihreä Keidas ry

—–

Asunnottomien yö vietetään keskiviikkona 17.10. yli neljälläkymmenellä paikkakunnalla. Asunnottomien yö muistuttaa, että asunto on perusoikeus ja vaatii päättäjiä toimimaan asunnottomuuden poistamiseksi. Helsingin Asunnottomien yön vuoden 2018 teema on palveluiden saatavuus ja resurssit. Helsingissä järjestetään useita tapahtumia, päätapahtuma on klo 16-22 Dallepénpuistossa.  

 

Kaikkien paikkakuntien tapahtumat: http://asunnottomienyo.fi/tapahtumat/

Asunnottomien yö somessa:

#asunnottomienyö

https://www.facebook.com/asunnottomienyo/

https://twitter.com/Asunnottomienyo

https://www.instagram.com/asunnottomienyo/

 

Lisätietoja:

Katri Immonen

Viestinnän asiantuntija

Vailla vakinaista asuntoa ry

Puh. 044 773 4700
katri.immonen@vvary.fi

 

Sanna Tiivola

Toiminnanjohtaja

Vailla vakinaista asuntoa ry

Puh. 050 407 9702

sanna.tiivola@vvary.fi