kalliola-konserni

Perheryhmäkodin ohjaaja, kesätyö

HAEMME KURKELAN PERHERYHMÄKOTIIN OHJAAJIA KESÄTYÖHÖN

Kurkelan perheryhmäkoti on Kalliola oy:n ylläpitämä 10 paikkainen yksin alaikäisenä maahan tulleiden oleskeluluvan saaneiden nuorten koti. Perheryhmäkoti sijaitsee Salossa Kiskon kylällä (Melkkarmaantie 11). Perheryhmäkotimme on yhteisöllinen ja nuorten osallisuutta korostava paikka, jossa ohjaajat tukevat nuoria turvallisessa itsenäistymisessä ja kotoutumisessa. Työmme pohjautuu voimavarakeskeiseen lähestymistapaan, johon ohjaajat saavat tukea säännöllisissä ryhmätyönohjauksissa.

Ohjaajan tehtäviin kuuluvat alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden oleskeluluvan saaneiden nuorten hoito-, kasvatus- ja ohjaustehtävät, omaohjaaja-, aktivointi- ja verkostotyö, kirjalliset työt sekä kodinhoidolliset tehtävät. Ohjaajan työtä tehdään kolmivuorotyönä.

Kelpoisuusvaatimuksena ohjaajan tehtävissä on soveltuva sosiaali-, kasvatus-tai terveydenhuoltoalan ammattitutkinto, kuten lähihoitaja tai nuoriso-ja vapaa-ajanohjaaja. Myös alaa opiskelevat huomioidaan.

Palkkaus tutkinnon mukaan: G22-G23 + mahdolliset kokemuslisät

Edellytämme sitoutumista Kalliolan arvoihin, tiimityön hyvää hallintaa sekä kykyä itsenäiseen tilanteiden ratkaisemiseen yhteisten arvojen pohjalta. Arvostamme kokemusta nuorten kanssa tehtävästä ohjaustyöstä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kanssa työskentelystä.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työn, työterveyspalvelut ja säännöllisen ryhmätyönohjauksen.

Työtehtävään valittavan on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504 / 2002) mukainen rikosrekisteriote.

Työn aloitus sopimuksen mukaan.

Vapaamuotoiset hakemukset ja ansioluettelot 21.5.2018 klo 8.00 mennessä osoitteeseen: lauri.karjalainen@kalliola.fi

Tiedustelut:

Johtaja Lauri Karjalainen p. 050 347 6707 tai lauri.karjalainen@kalliola.fi