Blogi: Alkoholiongelmasta on uskallettava puhua työpaikalla ja läheisten kesken

Useimmilla meistä on sellaisia käyttäytymismalleja, joita ilman emme tunnu pärjäävän. Hyvä testi tälle on, että yrität olla viikon ilman mainittua käyttäytymistä ja jos tuntuu siltä, että kaipaat sitä, olet todennäköisesti tavalla tai toisella siihen koukussa.

Nimimerkki Nainen, johtaja ja alkoholisti (HS 19.8.2018) kirjoitti Helsingin Sanomien mielipidepalstalla alkoholiongelman puheeksi ottamisen vaikeudesta, juomiseen liitettävästä häpeästä ja syyllisyydestä sekä siitä, kuinka juomisongelman avoin ja rohkea puheeksi ottaminen työpaikalla säästäisi yrityksen ja yhteiskunnan rahoja. THL:n tuoreen suomalaisten alkoholinkäyttöä käsittelevän tutkimuksen mukaan alkoholijuomien kulutus on laskenut kuluneen 10 vuoden aikana, mutta kuitenkin juomiseen liittyvät haitat ovat lisääntyneet 1960-luvulta lähtien.

Mielipidekirjoittaja nosti esille alkoholiriippuvuuteen liittyvän mekanismin, oman juomisen salailun ja vähättelyn, johon myös omaiset, läheiset ja työyhteisö tavallisesti syyllistyvät. Suomessa työikäiset juovat suurimman osan kulutetusta alkoholista, THL:n alkoholitutkimuksen mukaan 35000 suomalaista on kokenut juomisesta seuranneen haittoja työelämässä tai opinnoissa. Ongelmat näyttäytyvät työpaikoilla poissaoloina,  myöhästymisinä, onnettomuuksina, varhaiseläkkeelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle päätymisenä. Työnantajalle yhden työntekijän juomisesta johtuvien sairauspoissaolojen kustannukset voivat kivuta jopa 10 000 euroon vuodessa. Inhimilliset haitat tulevat tämän lisäksi.

Juomisen puheeksi ottaminen voi tuntua vaikealta, mutta sen pitäisi olla jokaisen esimiestyötä tekevän menetelmävalikossa, samoin työterveyshuollon työntekijöiden. Työpaikalla varhainen puuttuminen, avoin ilmapiiri ja esimiestyön vahvistaminen ovat toimivia välineitä alkoholin ongelmakäytön haittojen vähentämisessä.

Tarve asiasta puhumiselle on laajempi. Kalliolan pitkän päihdekuntoutushistorian kuluessa on tullut usein kommentteja kuntoutujien omaisilta, joissa on toivottu 12 askeleen prosessin kaltaisia työvälineitä myös oman käyttäytymisen muuttamiseen. Sama ilmiö näkyy myös kansainvälisesti, tutkimukset ja kokeilut prosesseista ensisijaisesti suunniteltu hengenvaarallisten addiktioiden hoitoon ovat tuottaneet hyviä tuloksia myös yleisemmin elämänhallinnassa.

Itse juomisongelma ei vaikenemalla häviä, kuten mielipidekirjoittajakin toteaa, päinvastoin alkoholiongelmalla on taipumus edetä ja kroonistua. Mitä pidemmällä juomisongelma on edennyt, sitä vaikeampi yksilön on juomistaan hallita ja kontrolloida. Alkoholismista toipuminen on mahdollista, mutta se onnistuu ainoastaan pidättäytymällä juomisesta kokonaan. Vertaistukea sekä alkoholisteille että heidän läheisilleen on tarjolla, omien kokemusten jakaminen ryhmässä, jossa kaikki istuvat oman tunnistetun ongelmansa vuoksi, sympaattisesti kuunnellen, ilman kiirettä ja yhteistä ymmärrystä rakentaen auttaa pysyvän elämänmuutoksen tekemisessä.

 

Antti Karjalainen                                     Susanna Råman-Maljonen

Yhteisöjohtaja                                         Päihde- ja mielenterveystyön palvelujohtaja

Kalliolan Setlementti ry                           Kalliola oy