Blogi: Miten kannattaa hiljentyä

Joulun aikaan monien mielissä on hiljentyminen. Kunhan saan nämä työt tehtyä ja listat tästä hoidetuksi ja hankituksi, hiljennyn joulun viettoon.  Mutta mitä hiljentyminen voisi tarkoittaa meille aktiivisena toimenpiteenä? Jo Buddhalaisissa viisauksissakin on todettu, että jos vesi tynnyrin sisällä halutaan pysäyttää on tynnyrin ensin pysähdyttävä. Tämä voidaan ajatella tarkoittamaan hiljentymiseen valmistautumista, sekä henkisenä, että fyysisenä tekona. Pysäytetään kehon liike, annetaan itsemme hieman rentoutua. Sen jälkeen pysäytetään mielen liike, annetaan ajatusten tulla ja mennä mutta ei tartuta niihin, ei lähdetä etsimään ratkaisuja ja analysoimaan pulmia vaan ikään kuin vilkutetaan ajatuksillemme kuin sukulaisille laiturilta lähtevässä junassa. Fyysinen ja henkinen pysähtyminen ovat edellytyksiä hiljentymiselle ja näitä voisi kutsua hiljentymisen passiivisiksi elementeiksi koska emme varsinaisesti tee mitään – olemme vain rauhallisia ja tarvittaessa vastaanottavaisia. 

Kun olemme saaneet itsemme siihen tilaan, että edellytykset hiljentymiselle ovat kunnossa meidän tulee keskittyä kuuntelemaan. Hiljentymisen aktiivinen puoli on meidän itsemme kuuntelemista – mitä minä tänään ajattelen, mitä minä haluan, mihin suuntaan elämäni menee ja haluanko ohjata sitä enemmän vai nautinko kyydistä? Kun olemme pysähtyneet ja saavuttaneet hiljentymisen passiivisen tilan, tällaisia tärkeitä ajatuksia omasta elämästä on helppo ottaa esille. Vastauksia niihin ei välttämättä heti löydy, mutta mielemme alkaa niitä prosessoida ja mikä parasta olemme avoimempi uusille suunnille ja näkemyksille kuin arjen silpulla tukahdutettu mielikuvituksemme.

Hiljentymisen toinen aktiivinen puoli liittyy myös kuunteluun mutta siinä kuunnellaan muita ihmisiä. Siinä astutaan dialogiseen suhteeseen ystävän, sukulaisen tai jopa vihollisen kanssa. Hiljentymisen passiiviset elementit, itsen pysäyttäminen ja ajatusten rentouttaminen, luovat hyvän pohjan toisen ihmisen arvostavalle kuuntelulle. Ei tarvitse pyrkiä yksimielisyyteen eikä taivutella ketään puolelleen – nyt olemme hiljentyneet kuuntelemaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kuuntelemme ystäviämme, perheemme jäseniä arvostaen heidän kokemuksiaan. Tai luemme uudelleen inhokkikolumnistimme tekstiä pohtien mistä kokemuksista tai tunteista hänen reaktionsa ovat syntyneet, tai uskaltaudumme jopa lukemaan nettikeskustelupalstan kommentteja ja ymmärtämään niitä parhain päin. Tämän aktiivisen hiljentymisen päämäärä ei ole muuttaa maailmaa vaan lisätä ymmärrystä siitä. Mikäpä sen ylevämpi tavoite jouluun hiljentymiselle: lisätä kunnioittavaa ymmärrystämme maailmasta.

Antti Karjalainen
Yhteisöjohtaja
Kalliolan Setlementti ry