Category Archives: Osallistu toimintaan

Onnistumisia monikulttuurisen vapaaehtoistyön kurssilta

Toista vuotta järjestettävän monikulttuurisen vapaaehtoistyön kurssin päätösiltaa vietettiin Setlementtitalolla torstaina 26.4. Kurssi keräsi täyden osallistujamäärän eri-ikäisiä ja eri puolilta maailmaa Suomeen muuttaneita ihmisiä. Osallistujien taustat ulottuivat Pohjois-Suomesta Ukrainaan, Valko-Venäjälle sekä eri Lähi-idän ja Afrikan maihin. Maaliskuussa alkanut kurssi jatkui käytännön harjoitteluna pareissa ja pienissä ryhmissä toukokuulle. Harjoittelun vapaaehtoistehtävät liittyivät muun muassa vanhusten auttamiseen, asunnottomien päiväkeskuksen tarpeisiin, Pasilan asukastalon ja Setlementtitalon askareisiin sekä tapahtumien järjestämiseen.

Kalliolan monikulttuurisen vapaaehtoistyön toimintakokonaisuus perustuu vuonna 2016 toteutettuun Pair Effect -hankkeeseen, jossa turvapaikanhakijat ja Kalliolassa jo toimivat vapaaehtoiset muodostivat pareja ja tekivät vapaaehtoistyötä yhdessä. Kiinnittyäkseen ja kotoutuakseen yhteiskuntamme aktiivisiksi jäseniksi uussuomalaiset tarvitsevat heikomman kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen vuoksi erityistukea, myös vapaaehtoistoimijoina. Tuettu vapaaehtoistoiminta on tutkitusti tehokas kotouttamisen menetelmä, joka on koettu onnistuneeksi ja antoisaksi myös Kalliolassa. Toimintaa toteuttamassa ollut projektityöntekijä Heidi Leino on laatinut kokemusten pohjalta raportin ja oppaan tuetun vapaaehtoistoiminnan hyvistä käytännöistä.

Leino on koonnut Kalliolan vapaaehtoistoimintaan osallistuneiden uussuomalaisten omakohtaisia kokemuksia toiminnasta. Tuetun vapaaehtoistyön hyödyistä ehkä selvin on kielen ja kulttuurin tuntemuksen lisääntyminen. Sen on koettu myös esimerkiksi nostavan mielialaa, luovan tärkeitä verkostoja ja ihmissuhteita, mahdollistavan pääsyn uusiin paikkoihin ja yhteisöihin, antavan tietoa yhteiskunnasta ja kulttuurista, kartuttavan työkokemusta, kasvattavan osallisuuden tunnetta yhteiskunnassa ja muuttavan omakuvaa avun saajasta toimijaksi.

Haastattelimme päätösiltana neljää tuoretta osallistujaa kurssin ja vapaaehtoistyön harjoittelun annista.

Kamerunista kotoisin oleva 30-vuotias Thomas osallistui harjoitteluun Sininauhasäätiön asunnottomien päiväkeskuksessa, jossa hän auttoi aamupalan ja pyykkien kanssa. Thomas nautti kurssin osallistavista harjoituksista ja piti vapaaehtoistyön harjoittelua kiinnostavana ja hyvänä mahdollisuutena oppia kieltä. “Yritin puhua suomea, opin uusia sanoja.”

Thomasin pari jätti tulematta harjoitteluun, mutta hän löysi seuraa päiväkeskuksen muista työntekijöistä ja ihmisistä. Jatkossa Thomas haluaisi tehdä vapaaehtoistyötä vanhusten parissa.

Nelikymppiset miehet Tommy, Mikko ja Mamer suorittivat harjoittelunsa kielikahvilassa Kalliolan Setlementtitalolla. Tommy ja Mamer ovat molemmat tulleet Suomeen Syyriasta ja haluavat vapaaehtoistoiminnan kautta oppia suomen kieltä ja kulttuuria sekä löytää ystäviä ja kontakteja.

Miehet kiittivät kurssin rentoa meininkiä ja mahdollisuutta tutustua uusiin ihmisiin. Tommyn mukaan oli kiinnostavaa kuulla, miten eri ihmiset olivat löytäneet tiensä Suomeen. Mamer kertoo saaneensa kurssista paljon irti: “Tutustuin uusiin ihmisiin ja puhuin paljon suomea, opin monia uusia sanoja ja asioita.” Myös osallistumistodistuksen saaminen oli tärkeää.

Kantasuomalaiselle Mikolle kurssi oli ensimmäinen kosketus vapaaehtoistoimintaan. Hän piti kokemusta voimaannuttavana. “Helppoa, mukavaa, mielenkiintoista ja silmiä avaavaa”, kommentoi Mikko monikulttuurista harjoittelua. “Tommyn kanssa on ollut kiva jutella.” Kielikahvilassa harjoittelussa korostuivat yhdessä tekeminen ja oppiminen. “Pelaaminen oli hyvää, oppi uusia sanoja. Mikko auttoi jos sanoi väärän sanan”, Mamer kommentoi.

Leinon mukaan uussuomalaisten kiinnostus tehdä vapaaehtoistyötä on todella suurta: kurssit täyttyvät nopeasti ja toimintaan osallistutaan innolla ja aktiivisuudella. Sama oli nähtävissä myös tämänkertaisella kurssilla ja haastateltavien asenteissa.

Miehet ovat hyvin kiinnostuneita jatkamaan vapaaehtoistoiminnan parissa, ja etsivät seuraavia mahdollisuuksia Kalliolan lisäksi esimerkiksi kirkolta. Tommy ja Mamer ovat jo aktivoituneet Herttoniemen kirkolla, jonne he suunnittelevat miesten ryhmää. “Järjestetään toimintaa joka lauantai Tommyn kanssa: grillausta, pelailua, keskustelua, rukousta.” Myös Mikko miettii vapaaehtoistoiminnan vaihtoehtoja yhdessä uussuomalaisten kanssa: “Vois pelailla jalkapalloa, sählyä, pyöräillä, urheilla tai vaikka tehdä puukäsitöitä.”

Viivi Wahlstedt 21.05.2018

Lähteet:

Leino, Heidi. 2018. This is Good Work. This is My Work. Hyviä käytäntöjä monikulttuurisen vapaaehtoistyön toteuttajalle. Kalliolan setlementti.

https://www.kalliola.fi/wp-content/uploads/2018/02/Opas-monikulttuurisen-vapaaehtoiskurssin-toteuttamiseen-1.1.docx

Naapuruus on mielentila -kampanja

Ihanaa, tuntematonta, ärsyttävää… millaista on naapuruus?

Keväällä 2018 käynnistyvän Naapuruus on mielentila -kampanjan on tarkoitus tuoda ihmiset yhteen ja luoda avoimempia naapuruuksia. Naapuruus on fyysistä lähinaapuruutta ja filosofisempaa naapuruutta, jonka avulla nivoudumme osaksi kansainvälistä kehitystä. Naapuruushenki ei katso aluerajoja, vaan on mielentila. Pieni ele – oli se sitten hymy tai oven avaaminen kauppakasseja kantavalle henkilölle – on merkityksellistä.

Setlementtityöhön on kuulunut naapuruustematiikka jo sen sadan vuoden matkan aikana. Kampanja on samalla Kalliolan Setlementin avaus osana Suomen Setlementtiliiton 100-vuotisjuhlavuotta, jota tänä vuonna juhlistetaan. Uskomme, että naapuruudella on merkitystä myös yhteisöllisyyden luomisessa, mikä taas auttaa ennakkoluulojen purkamisessa ja avoimemman yhteiskunnan rakentamisessa.

Kannustamme ihmisiä kohtaamaan toisensa, avaamaan ovensa naapureilleen, tarjoamaan ja vastaanottomaan naapuriapua sekä miettimään naapuruuksien merkitystä. Haluamme kaikki mukaan naapuriapuun, oli se sitten yhteisten pihajuhlien järjestämistä tai lumen luontia. Minkälaista apua sinä olisit valmis jakamaan naapurille naapurustossa – oli hän sitten tuttu tai tuntematon?

Lisätietoa tulossa lähiaikana!

Lisätiedot:
Anna Kotaviita
Viestintäpäällikkö
Kalliolan Setlementti

046 923 5205
anna.kotaviita(a)kalliola.fi

Kuntokeidas Sandelsin syksyn 2018 ryhmiin ilmoittautuminen on alkanut

Syksyn liikuntaryhmien ohjelman löydät täältä.

Ilmoittautuminen ohjattuihin ryhmiin

Kuntokeitaan fysioterapeutit Anne Karppi-Sjöblom ja Kikka Repka odottavat jo innolla syksyn ryhmiä. Uudet osallistujat ovat myös erittäin tervetulleita!

 

 

Liikunnan iloa – terveyttä ja hyvinvointia

Kuntokeidas Sandelsin palvelut on suunniteltu vastaamaan erityisesti terveysliikunnan tarpeita. Ohjattuja liikuntaryhmiä järjestetään joka arkipäivä kunnoltaan eritasoisille henkilöille. Suositut allasjumpat, ohjatut kuntosaliryhmät, voima- ja tasapainoryhmät sekä erilaiset kuntoliikuntaryhmät toimivat kausiluontoisesti.

Voima- ja tasapainoharjoittelua iäkkäille

Kuntokeidas Sandelsissa järjestetään ohjattua voima- ja tasapainoharjoittelua iäkkäille henkilöille. Ikääntyessä liikunnan merkitys korostuu. Riittävän hyvä lihasvoima ja tasapaino ovat keskeisiä  liikkumiskyvyn ja kotona asumisen edellytyksiä. Hyvä jalkojen voima lisää liikkumisvarmuutta sekä helpottaa arjessa selviytymistä. Tasapainon ja ketteryyden harjoittaminen taas ehkäisee kaatumistapaturmia ja rohkaisee lähtemään liikkeelle.

Kalliolan kansalaistoiminnan koulutus työllistetyille

Kansalaistoimintaa_tyollistetyille

Pasilan Asukastalon, Askeleen, Kylämajan, Vertsin ja Espoon mielenterveysyhdistys Emy:n työllistetyille järjestettiin taas yhteistä koulutusta. Aiheina olivat mm. Emy:n ja Kalliolan arvot ja niiden näkyminen työssä, toimintatavat työpaikalla, yleiset työelämän säännöt, lait  ja toimintakäytännöt. Työllistetyt saivat tietoa myös työllistymisnmahdollisuuksista ja jatkopoluista sekä hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvistä asioista.

Kouluttajina toimivat Kylämajan Riikka Koola, Emy:n Pirjo Heikkinen ja Pasilan asukastalon Marja-Leena Haaksluoto.  Koulutuksen ensimmäinen päivä oli Asukastalo Kylämajassa ja toinen päivän Pasilan Asukastalossa. Lounaaksi tilattiin pitsaa ja muutenkin herkuteltiin vatsan täydeltä. Toisen päivän päätteeksi saatiin kuulla kahta kokemusasiantuntijaa. Ilmapiiri oli lämmin ja oli mukavaa tutustua toisiin samassa elämäntilanteissa oleviin ihmisiin.

Kerro ideasi Kalliolan setlementtitalon tulevasta toiminnasta!

Kallion sydämeen syntyy uusi kansalaisille tarkoitettu toimintakeskus

Kalliolan setlementtitalo osoitteessa Sturenkatu 11 on parhaillaan remontissa, joka valmistuu alkusyksyllä 2016.
Remontin valmistuttua Kalliolan setlementtitalo avautuu alueen asukkaille ja se tulee toimimaan keskuksena Kallion alueen kansalaistoiminnalle. Tälle toiminnalle saadaan tuolloin noin 1000 m2 suuruiset tilat.

Kalliolan setlementtitaloon paluumuuttavat Kalliolan setlementin lisäksi myös Suomen Setlementtiliitto ja Setlementtiasunnot Oy.


Ideoitasi setlementtitalon toimintaan


Jotta talosta tulisi kaikkien kansalaisten yhteinen toiminta- ja kohtaamispaikka, haluamme kuulla Sinun ajatuksiasi ja ideoitasi siitä, minkälaista toimintaa uudistuneessa talossa tultaisiin tekemään. Luodaan talosta käyttäjiensä näköinen alueen asukkaiden – ja muidenkin – yhdessä tekemisen paikka!

Kerro ideasi tällä lomakkeella – anna mielikuvituksellesi siivet!

Oletko kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta?

Setlementtitalo tarjoaa myös erinomaiset puitteet monentyyppiselle vapaaehtoistoiminalle. Vapaaehtoistoiminta on parhaimmillaan palkitsevaa  kaikille osapuolille. Vapaaehtoistoimijaksi voi ryhtyä ihan tavallinen ihminen. Vapaaehtoistyötä voit tehdä kaikenikäisten ihmisten kanssa. Jos vapaaehtoistyö kiinnostaa, täytä lomake, niin otamme yhteyttä sinuun!

Me vapaaehtoiset Kalliolassa

Vapaaehtoistoiminta on yksi setlementtityön peruspilareista. Kalliolan setlementin työssä vapaaehtoistoiminta kulkee mukana ammatillisen toiminnan tukena.

Me Vapaaehtoiset on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä lehtinen, joka kokoaa tositarinoita vapaaehtoistoiminnasta ja esittelee arvokasta työtä sekä sen tuloksia. Lehtisen syksyn 2015 numero.

Lehtisen toimittamiseen toivotaan myös vapaaehtoisten apua. Osaatko sinä kirjoittaa? Oletko etevä piirtäjä tai valokuvaatko mielelläsi?

Tule mukaan joukkoomme ja ota yhteyttä Kalliolan setlementtiin
vapaaehtoistoiminta@kalliola.fi tai tällä lomakkeella.

Me_vapaaehtoiset

 

Tule vapaaehtoiseksi Kalliolaan!

Kalliolan Nuorten toiminta
Pasilan Asukastalossa, Topparikuja 2

Viikoittain kokoontuviin tyttöryhmiin etsitään vapaaehtoisia ohjaajia. Ryhmät ovat ma-to klo 14:30–16 välisenä aikana. Tyttöryhmät on tarkoitettu 10–18-vuotiaille, mutta pääsääntöisesti niissä on alakouluikäisiä tyttöjä. Ryhmissä askarrellaan, tehdään ruokaa, retkeillään, leikitään ja pelataan sekä harjoitellaan sosiaalisia taitoja yhteisen toiminnan lomassa.

Lisäksi haemme vapaaehtoistoimijoita läksyaputoimintaan arki-iltapäivisin. Tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten koulunkäyntiä auttamalla läksyjen tekemisessä silloin, kun kotoa tuleva apu ei ole mahdollista tai riittävää. Vapaaehtoiseksi voi tulla esimerkiksi kerran viikossa pariksi tunniksi tai useammin.

Suomenkielen keskusteluryhmä
Neuvontapiste NeRå:ssa, Kolmas linja 12

Suomen kielen keskusteluryhmään etsitään vapaaehtoisia vetäjiä. Keskusteluryhmä on suunnattu henkilöille, jotka osaavat jo vähän suomea. Tavoitteena ei ole tietty kielitaso vaan tarkoituksena on rohkaista osallistujia käyttämään suomen kieltä ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa arki-iltaisin. Ryhmän ohjaajiksi etsitään 4-6 vapaaehtoista henkilöä, joiden toivotaan sitoutuvan koko lukukaudeksi (syys-toukokuu).

Ystävä-toimintaan
Vertsi; Malminkaari 15A

Oletko kiinnostunut tutustumaan eri kulttuuritaustaisiin ja valmis sitoutumaan puoleksi vuodeksi Ystävä- toimintaan? Toiminnalla edistetään kaksisuuntaista kotoutumista ja eri kulttuuritaustaisten vuorovaikutusta. Kaikenlaiset perheet ja sinkut ovat tervetulleita!

Tukihenkilöksi

Erilaisissa elämäntilanteissa oleville eri-ikäisille ihmisille rinnalla kulkijaksi ja kuulijaksi arjen iloihin ja suruihin sekä mahdollisesti harrastamaan.

Tueksi vammaiselle
Ryhmäkoti Jatkoon, Eliel Saarisen tie 15

Ryhmäkoti Jatko etsii vapaaehtoisia auttamaan nuoria asukkaitaan arjessa. Ryhmäkoti Jatko on kuuden vaikeasti liikuntavammaisen nuoren aikuisen koti. Ryhmäkoti tarjoaa ympärivuorokauden palveluasumista asukkailleen, jotka tarvitsevat jatkuvasti henkilön hoitoa ja apua päivittäisessä elämässään.

Voit tulla myös oman ideasi kanssa, jota voimme yhdessä jalostaa eteenpäin. Vapaaehtoistoiminta on työntekijän organisoimaa ja tukemaa toimintaa. Järjestämme vapaaehtoisille peruskoulutuksen sekä jatkokoulutuksia tarpeen mukaan. Vapaaehtoisille järjestetään säännöllisesti toiminnanohjauksia, joissa on mahdollista tavata muita Kalliolan vapaaehtoisia ja vaihtaa ajatuksia heidän kanssaan sekä tuulettaa tunteita. Virkistäytymisiä järjestetään noin kaksi kertaa vuodessa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Heidi Jokinen & Mari Nieminen,
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorit
vapaaehtoistoiminta@kalliola.fi tai sähköisellä lomakkeella
p. 045 77 311 368 / 045 77 330 302

TIEDOTE: Livee&lovee Espoon keskuksessa (päivitetty 18.8.2015)

Livee&lovee Espoon keskuksessa

Hurmaannu Espoo-päivän häikäisevistä hetkistä Espoon keskuksessa lauantaina 29.8.  Espoon keskus tunnetaan paitsi keskiaikaisesta jokilaaksosta ja tuomiokirkosta sekä kesäisistä ympäristötaidetapahtumista, niin myös nyt jo kolmatta vuotta jatkuneista, suuren suosion saaneista kaupunkikonserteista.

Tänä vuonna Espoo-päivänä järjestetään kaksi konserttia, kun päivällä From Espoo with love -tapahtuma valtaa Espoon keskustan Entressen ja Espoontorin tuntumassa, iltapäivällä taas Kannusalin estradille nousevat nuoret tähdet ja tunnetut artistit, kun NUORI ESPOO LIVE! täyttää Espoon keskuksen Kannusalin ja lähiympäristön. Espoo-päivää vietetään lauantaina eri puolilla Espoosta elokuun viimeisenä lauantaina 29.8. klo 12 alkaen.

From Espoo with love

From Espoo with love -konsertissa Espoontorin viereinen pysäköintialue muuttuu estradiksi elävälle kaupunkitapahtumalle.

Tarjolla on iloista tekemistä koko perheelle: lavalla Pellekaija Pum, Sing&Shine Singers, Bogolo Street ja tapahtuman päätteeksi lavalle nousee Jesse Kaikuranta. Kadut täyttyvät monenmoisella puuhalla, on sirkustyöpajaa, lastenmusiikkia, pomppulinnaa, katukorista, hennausta, etnisiä makuja, mahdollisuus tutustua poliisi- ja paloautoon ja vaikka mitä muuta.

Budjetoipuisto-peli avataan!

Minkälaisia leikkitelineitä ja istutuksia sinä valitset? Asukkaat pääsevät 28.8. avattavan budjetointipelin avulla vaikuttamaan asukaspuistoon hankittaviin kalusteisiin ja materiaaleihin rajatulla budjetilla. Suvelan budjetointipeli on kaikkien käytössä avoinna 28.8.-13.9. osoitteessa espoo.fi/budjetoipuistosuunnitelma.

Osallistuva budjetointi on demokraattisen päätöksenteon ja osallistuvan demokratian prosessi, jossa kaupunkilaiset päättävät osasta kunnallisen tai muun julkisen budjetin käyttöä. Kokeilusta saatuja kokemuksia on tarkoitus soveltaa tämän jälkeen myös muualla Espoossa.  Asukaspuiston suunnitteluun osallistuvien kesken arvotaan elokuvalippuja Kannukinoon.

Peliä voi kokeilla myös ohjatusti Espoo-päivänä 29.8. klo 12-16 Kauppakeskus Entressen Asukastalo-näyttelyn yhteydessä, sekä 31.8. klo 10-12 Kirstin koululla, asukaspuiston kahvilassa.

Pakkaa siis aurinkolasit mukaan ja poimi päivän häikäisevästä tarjonnasta omasi! Tapahtuman päätteeksi tarjotaan maukasta Espoo-päivän kakkua, jonka ovat valmistaneet Omnian ravintola Henricuksen kondiittoriopiskelijat.

(From espoo with love -tapahtumaa ovat järjestämässä Askel/Kalliolan setlementti, Espoon kaupunki, Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry, Espoon mielenterveysyhdistys Emy ry, Espoon tuomiokirkkoseurakunta, kauppakeskus Entresse, kauppakeskus Espoontori, Laurea AMK ja Raaseporin äänentoistoyhdistys ry. Omnia.)

Livee Espoon keskuksessa Iltapäivällä

Iltapäivällä Kannusalin estradille nousevat nuoret tähdet ja tunnetut artistit, kun NUORI ESPOO LIVE! täyttää Espoon keskuksen Kannusalin ja lähiympäristön lauantaina 29.8. klo 14-20. Tarjolla on kahden lavan täydeltä livemusiikkia ja torin täydeltä lajikokeiluja, kuten parkouria, seinäkiipeilyä  parkouria / streetgym, katusählyä, sähly-piñata, miekkailua, pingistä…

Päälavalla Espoo Rock Academyn bändit Edge of Haze, Valkeat ja Dawn ja Satin Circus, Sini Sabotage, Benjamin Peltonen sekä Mikael Gabriel.

Illalla voi rentoutua elokuvissa, kun Espoo Cinén näytöksiä järjestetään ensimmäistä kertaa myös Espoon keskuksessa, Kannusalissa. Espoo-päivän ilmaisnäytöksenä Kannusalissa esitetään Lupaus (The Word), joka on mukaansatempaava trilleri teini-ikäisen parin kohtalokkaista rakkaudentunnustuksista. Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy.

Lisätiedot

Irene Ponkala-Karlsson, tapahtuman koordinaattori, Kalliolan setlementti
p. 040 700 6141
irene.ponkala@kalliola.fi
www.kalliola.fi
Lea Keskitalo, tapahtuman viestintä, Espoon kaupunki, kaupunkisuunnittelukeskus, p. 046 9877 2478
lea.keskitalo@espoo.fi

facebook.com/Espoonkeskus
facebook.com/espoolive
facebook.com/espoopaiva

espoo.fi/budjetoipuistosuunnitelma

Lisätiedot

Mikko Kivinen, Espoon kaupunki, p. 043 8249578
Tuija Norlamo, Espoon kaupunki,
p. 050 359 9504
Jani Päivänen, WSP, p. 0400 560 626
#fromEspoowithlove. #espoolive #espoopaivä