Category Archives: Yleinen

Kalliolan kuntouttava työ rikosseuraamusasiakkaiden parissa laajenee Riihimäen vankilaan

Rivakka-hankkeessa uusintarikollisuutta vähennetään tukemalla asiakasta irtautumaan päihderiippuvuudesta sekä rikollisesta elämäntavasta. Kalliolalla on rikostaustaisten kanssa työskentelystä ja kuntoutuksesta pitkä kokemus. Vahvasti tukien -kuntoutus on myös palkittu menestyksekkäästä toiminnasta. 

 

Yhteistyö Riihimäen vankilan kanssa alkaa

Oikeusministeriö on myöntänyt rahoituksen Kalliolan ja Riihimäen vankilan yhteistyöhankkeelle, jossa luodaan uusi voimavarakeskeinen päihdekuntoutusmalli Riihimäen vankilaan. Hanke toteutetaan 1.8.2020 – 30.4.2023 välisenä aikana. Rivakka-hankkeen tavoitteena on vähentää uusintarikollisuutta tukemalla asiakasta irtautumisessa päihderiippuvuudesta sekä rikollisesta elämäntavasta. Hankkeen viitekehyksinä toimivat ”Hyvän elämän malli” (GLM) sekä restoratiivinen työote.

Hankkeen toteutuksessa mallia haetaan palkitusta, Kalliolassa jo yli 10 vuotta toimineesta Vahvasti tukien -kuntoutuksesta, jossa keskiössä  on toimijuutta korostava, asiakasta kunnioittava ja voimaannuttava työote. Kuntoutus perustuu non-stop-periaatteella toimiviin ryhmiin sekä yksilö- ja verkostotyöhön. Rivakka-kuntoutus tukeekin asiakkaan muutosta myös vankilan muurien ulkopuolella rakentamalla yksilöllisiä kuntoutusjatkumoita koevapauden ajaksi ja rangaistuksen loppumisen jälkeen. Hankkeessa saatujen kokemusten perusteella laaditaan kuntoutusmalli.

Rivakka-hankkeeseen etsitään kahta työntekijää

Hankkeen valmistelutyöt on aloitettu ja kuntoutus Riihimäen vankilassa käynnistyy vuoden 2021 alussa. Parhaillaan etsimme hankkeeseen vastaava hankekoordinaattoria sekä hankekoordinaattoria. Avoimiin työpaikkoihin voit tutustua täällä.

Vahvasti tukien -kuntoutuksesta lisätietoja täältä.

Lisätietoja

yhteisövalmentaja Kaisa Liinanto: kaisa.liinanto@kalliola.fi

 

Tekijäksi Kalliolaan? Haemme vastaavaa hankekoordinaattoria ja hankekoordinaattoria uuteen Rivakka-hankkeeseen

Hei tuleva työkaveri! Tule tekijäksi Kalliolaan!

HAEMME VASTAAVAA HANKEKOORDINAATTORIA SEKÄ HANKEKOORDINAATTORIA RIVAKKA-HANKKEESEEN

luomaan uutta voimavarakeskeistä kuntoutusmallia Riihimäen vankilaan.

Kalliolan Setlementti ry hakee vastaavaa hankekoordinaattoria sekä hankekoordinaattoria määräaikaiseen Rivakkahankkeeseen ajalle: 1.9.2020 – 30.4.2023. Rivakka on Kalliolan Setlementti ry:n ja Riihimäen vankilan yhteistyöhanke, jossa luodaan uusi voimavarakeskeinen päihdekuntoutusmalli Riihimäen vankilan osastolle D3. Hankkeen tavoitteena on vähentää uusintarikollisuutta tukemalla asiakasta irtautumisessa päihderiippuvuudesta sekä rikollisesta elämäntavasta. Hankkeen viitekehyksinä toimivat ”Hyvän elämän malli” (GLM) sekä restoratiivinen työote ja sen toteutuksessa pääpaino on non-stop-periaatteella toimivilla ryhmillä. Lisäksi tehdään yksilötyötä. Hankkeeseen rekrytoidaan kaksi (2) työntekijää: vastaava hankekoordinaattori sekä hankekoordinaattori.

Vastaavana hankekoordinaattorina tehtäviisi kuuluu:

 • Uuden kuntoutusmallin luominen/täsmentäminen ja toteuttaminen hankehakemuksen mukaisesti:
  • ryhmät: tarkat aikataulut, sisällöt, tehtävät ym.
  • yksilötapaamiset: sisällöt, tehtävät, verkostot ym.
  • yhteistyömallin luominen osaston ja vankilan henkilökunnan kanssa: palaverit, palautekäytännöt ym.
 • Verkostoituminen: yhteistyöverkostojen ja työtapojen luominen
 • Raportointi – väliraportit ja loppuraportit ja näihin liittyvä tilastointi, muu seuranta ja kirjaaminen
 • Hanketutkimukseen ja arviointiin osallistuminen rahoittajan asettaman tutkijatahon kanssa yhteistyössä
 • Mallinnus
 • Budjetointi ja seuranta
 • Tiedotus ja viestintä
 • Tilannekatsauksen ym. valmistelu ohjausryhmälle.
 • Valmius kouluttaa kuntoutusmalliin (vankila, muu RISE, Kalliola ym.)
 • Valmius esitellä työtä (OM, RISE, Kalliola) ja muille yhteistyötahoille
 • Oman työn kehittäminen ja arviointi
 • Hankkeen jatkotoimenpiteiden valmisteluun osallistuminen

Edellytämme sinulta:

 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa,
 • kokemusta hanketyöskentelystä sekä siihen liittyvästä raportoinnista,
 • vahvaa osaamista päihde- ja verkostotyöstä kuntoutusnäkökulmasta,
 • ymmärrystä vankiloiden toimintakäytänteistä sekä rikosseuraamusjärjestelmästä,
 • soveltuvuutta työskentelyyn Riihimäen vankilan kaltaisessa suljetussa laitoksessa,
 • hyviä tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja,
 • haastavien asiakasprosessien hallintaa,
 • kykyä ohjata ja suunnitella ryhmiä,
 • suunnitella ja toteuttaa yksilötyötä niin henkilökohtaisesti kuin yhteistyössä asiakkaan verkostoissa,
 • oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn,
 • erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista osaamista,
 • perustason it-taitoja.

Ajokortti on työssä hyödyksi, oman auton käyttömahdollisuudesta on etua.

Hankekoordinaattorina tehtäviisi kuuluu:

 • Uuden kuntoutusmallin luominen/täsmentäminen ja toteuttaminen hankehakemuksen mukaisesti:
  • ryhmät: tarkat aikataulut, sisällöt, tehtävät ym.
  • yksilötapaamiset: sisällöt, tehtävät, verkostot ym.
  • yhteistyömallin luominen osaston ja vankilan henkilökunnan kanssa: palaverit, palautekäytännöt ym.
 • Verkostoituminen: yhteistyöverkostojen ja työtapojen luominen
 • Tilastointi, seuranta ja kirjaaminen
 • Yhteistyö hanketta arvioivan tutkimustahon kanssa
 • Mallinnukseen ja raportointiin osallistuminen
 • Tiedotukseen ja viestintään osallistuminen
 • Valmius kouluttaa kuntoutusmalliin (vankila, muu RISE, Kalliola ym.)
 • Oman työn kehittäminen ja arviointi

Edellytämme sinulta:

 • soveltuvaa tutkintoa,
 • vahvaa osaamista päihde- ja verkostotyöstä kuntoutusnäkökulmasta,
 • ymmärrystä vankiloiden toimintakäytänteistä sekä rikosseuraamusjärjestelmästä
 • soveltuvuutta työskentelyyn Riihimäen vankilan kaltaisessa suljetussa laitoksessa
 • hyviä tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja
 •  haastavien asiakasprosessien hallintaa,
 • kykyä ohjata ja suunnitella ryhmiä,
 • suunnitella ja toteuttaa yksilötyötä niin henkilökohtaisesti kuin yhteistyössä asiakkaan verkostoissa,
 • oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn,
 • erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista osaamista,
 • perustason it-taitoja.

Ajokortti on työssä hyödyksi, oman auton käyttömahdollisuudesta on etua.

Molemmissa tehtävissä tarjoamme sinulle:

 • Mahdollisuuden päästä kehittämään uutta vahvasti asiakas- ja voimavarakeskeistä työtä haastavan asiakasryhmän parissa.
 • Mahdollisuuden tehdä merkityksellistä työtä uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi. – Ohjausryhmän ja työnohjaajan tuen.
 • Sitoutuneen ja innostuneen työyhteisön yhteiskunnallisesti vaikuttavassa organisaatiossa.
 • Henkilöstönsä hyvinvointiin ja kehittymiseen panostavan työnantajan, joka tukee työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista esimerkiksi työaikajoustoin, etätyömahdollisuuksin ja tasaarvoisin perhevapaajärjestelyin.
 • Monipuoliset henkilöstöedut (esimerkiksi lounas- ja kulttuurisetelit, kattava työterveyshuolto, hyvinvointia edistävät tiimipalkinnot ja osaamisen kehittämisen mahdollisuudet).

Työ tapahtuu pääsääntöisesti Riihimäen vankilassa (Osoite: Kaunolanraitti 3, 11310 Riihimäki). Hankkeeseen kuuluu lisäksi säännöllisiä tapaamisia, koulutusta ja verkostoja sekä ohjausryhmätapaamisia Etelä-Suomen alueella.

Työ alkaa 1.9.2020 tai sopimuksen mukaan.

Kokopäivätyö. Työssä noudatetaan Yksityisen sosiaalipalvelualan TES:n mukaista yleistyöaikaa.

Työn kesto: 1.9.20 – 30.4.2023 (määräaikainen hanke)

Palkkaus: G29 (vastaava hankekoordinaattori) tai G28 (hankekoordinaattori). Noudatamme Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Koeaika: Noudatetaan 6kk koeaikaa

Hakuaika: 2.8. asti, haastattelut pyritään järjestämään viikoilla 33 ja 34

Muuta: Hankkeeseen valittavan on läpäistävä henkilöturvallisuusselvitys.

Hakemuksen ja cv:n pyydämme toimittamaan osoitteella: kaisa.liinanto@kalliola.fi. Yksilöithän hakemuksessasi myös selkeästi sen, kumpaa tehtävää haet.

Lisätietoja hankkeesta antaa yhteisövalmentaja Kaisa Liinanto tiistaina 7.7. ja 14.7. sekä torstaina 9.7. ja 16.7. klo 14 – 16, puh. 041 527 1994.

Tekijäksi Kalliolaan? Haemme ohjaajaa Kalliolan vastaanottokotiin

Hei tuleva työkaveri! Tule tekijäksi Kalliolaan!

Haemme ohjaajaa Kalliolan vastaanottokotiin vakituiseen työsuhteeseen 1.8.2020 lähtien.

Kalliolan vastaanottokoti on 7-paikkainen lastensuojelulaitos, jonka keskeinen tehtävä on tuottaa laadukasta arviointia ja sijaishuoltoa. Vastaanottokodissa on moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu 9 työntekijää. Vastaanottokoti sijaitsee Myyrmäessä Vantaalla.

Kalliolan työ perustuu setlementtiarvoihin, joiden mukaisesti:

 • Edistämme yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta
 • Puolustamme oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa
 • Luotamme ihmisen ja yhteisön kykyyn kasvaa ja kehittyä

Ohjaajan tehtäviin kuuluvat arviointityö, nuorten hoito-, kasvatus- ja ohjaustehtävät, perhe- ja verkostotyö, kirjalliset työt sekä kodinhoidolliset tehtävät. Kelpoisuusvaatimuksena on laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015), esim. Sosionomi AMK. Työ on kolmivuorotyötä. Palkkaus on G 23.

Arvostamme lastensuojelutyön osaamista ja kokemusta, hyviä vuorovaikutus-, tiimi ja verkostotyön taitoja, kehittävää työotetta ja ymmärrystä lastensuojelun asiakkaiden osallisuudesta ja sen merkityksistä.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työn, työterveyspalvelut ja säännöllisen ryhmätyönohjauksen. Koulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti työstä nousevien tarpeiden pohjalta. Käytössämme ovat myös kulttuurisetelit sekä muut Kalliolan henkilöstöedut.

Työtehtävään valittavan on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504 / 2002) mukainen rikosrekisteriote.

Tehtävä täytetään sopivan ohjaajan löydyttyä.

Vapaamuotoiset hakemukset sekä ansioluettelot 17.7.2020 klo 16.00 mennessä osoitteeseen sirpa.raitanen@kalliola.fi

Tiedustelut: Sirpa Raitanen, yksikön johtaja p. 050 4605131

 

 

 

 

 

TEKIJÄKSI KALLIOLAAN? HAEMME KAHTA osa-aikaista koordinaattoria

Kalliolan Setlementti on satavuotias sosiaalialan järjestö, joka muun muassa ylläpitää asukastaloja Pasilassa (Pasilan asukastalo) ja Matinkylässä (Asukastalo Kylämaja). Haemme nyt kahta osa-aikaista koordinaattoria.

Yhden koordinaattorin sijoituspaikkana on asukastalo Kylämaja, toisen Pasilan asukastalo. Koordinaattorin tehtävä koostuu maahanmuuttaneelle väestölle suunnatusta palveluohjauksesta sekä mahdollisesti ryhmätoiminnasta.

 

Edellytämme

 • Pasilan asukastaloon haettavassa tehtävässä arabian ja kurdinkielen osaamista (tai vähintään arabian)
 • Asukastalo Kylämajaan haettavassa tehtävässä somalin ja arabiankielen osaamista (tai vähintään somalin)
 • Kokemusta palveluohjauksesta
 • Alueen palveluiden tuntemusta
 • Verkostoitumisosaamista
 • Viranomaisten kanssa asiointiin riittävää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa
 • Vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja

Arvostamme
• Ryhmien ohjaamisosaamista
• Muuta kielitaitoa
• Sosiaalialan tutkintoa (esim. sosionomi amk)

Tarjoamme
• Mukavan työyhteisön
• Mielekkäät ja oppimiseen kannustavat työtehtävät
• Työterveyshuollon ja muita työsuhde-etuja
• Koulutusmahdollisuuksia työssä

Molemmat tehtävät ovat määräaikaisia (määräaikaisuuden peruste: työ hankkeessa) 17.8.2020-30.4.2020 tai sopimuksen mukaan ja puolipäiväisiä. Tehtävistä maksetaan palkkaa 1400 euroa kuukaudessa.

Lisätiedot ja hakemukset: Odotamme hakemuksia osoitteeseen rekrytointi@kalliola.fi. Hakuaika päättyy 26.7.2020. Haastattelut järjestetään 30.-31.7.2020.

Lisätietoja antavat:

 • Marja-Leena Haaksluoto, vastaava koordinaattori, Pasilan asukastalo p. 050 366 6584, ma 5.6. klo 10-14, ke 22.7. klo 10-14, to 23.7. klo 10-14
 • Mohamed Ghonam, yhteisökoordinaattori, Asukastalo Kylämaja, p. 050 467 0660, 20.7.2020 alkaen klo 09.00-11.00
 • Eekku Aromaa, alueellisen setlementtityön johtaja, p.050 400 9857, 6.-17.7.2020

Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Kalliolan nykyisistä työntekijöistä 100% kertoo työhyvinvointikyselyssä voivansa olla oma itsensä työpaikalla.

Kalliola-konserni on yhteiskunnallinen toimija, joka lisää pääomaa hyvälle elämälle. Konserni koostuu yhdistyksestä ja sen omistamasta osakeyhtiöstä. Vuonna 1919 perustetussa Kalliolassa tehdään setlementtiarvoihin pohjaavaa työtä, joka ulottuu esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalle sekä koulutus- ja sivistysalalle. Konsernissa työskentelee noin 200 vakituista työntekijää. Konsernin tuotot vuonna 2018 olivat noin 14 miljoonaa euroa.

 

Tekijäksi Kalliolaan? Haussa työterveyslääkäri!

 

Hei työterveyslääkäri,

Meillä on sinulle töitä Helsingin Kalliossa 1-2 päivänä viikossa alkaen 1.9.2020. Voit olla ammatinharjoittaja tai palkkasuhteinen. Työajat voit sopia omien tarpeidesi mukaan, meillä on mahdollisuus tehdä osa työstä myös etänä.

Olemme moderni työterveystiimi ja meillä on vakiintuneet etätyöskentelytavat.

Kalliolan työterveys on kokonaan Kalliola-konsernin omistama yhteiskunnallinen yritys, joka toimii arvopohjaisesti. Tuotoillaan yritys edistää yhteiskunnallista hyvää.

Tulevassa työterveyslääkärissämme arvostamme tiimipelaajan taitoja ja kehittämisintoa. Tärkeintä on olla oma itsensä ja kohdata asiakkaat aidosti. Olemme saaneet palautetta lääkäreiltä, että kanssamme on mukava työskennellä ja kaikilla on halu tehdä hyvää yhteistyötä.

Työterveyslääkärin rinnalla työskentelee tiimi kokeneita ammattilaisia, joihin kuuluvat johtava työterveyslääkäri,  kaksi työterveyshoitajaa, työfysioterapeutti ja työterveyspsykologi sekä yleislääkäri.

Jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä tai laita viestiä meidän johtavalle työterveyshoitajallemme Sanna Paavoselle tai liiketoimintajohtajallemme Minja Pohjolalle. Molempien yhteystiedot löydät alta!

 

 

Kohtaamischat sulkeutuu, asukastalomme avautuvat

Kalliola perusti alkukeväästä Kohtaamischatin vastaamaan koronaviruksen aiheuttamiin poikkeusoloihin.  Chat on ollut auki arkisin. Siellä on voinut jakaa tuntemuksiaan ja jutella asukastalojen työntekijöiden kanssa luottamuksellisesti asukastalojen ollessa kiinni. Chatin avulla vapaaehtoisemme järjestivät myös esimerkiksi läksypajaa.

Kohtaamischat on nyt suljettu ja asukastalomme avautuvat jälleen 1.6. Toiminnassamme kiinnitetään erityistä huomioita turvaväleihin, ryhmäkokoihin ja hygieniaan. Mahdollisuuksien mukaan toimintaa siirretään ulos ja esimerkiksi Pasilassa suunnitteilla onkin jo retkipäiviä.

Tulevaisuudessa chat voidaan avata ja ottaa käyttöön jälleen tarve- ja tapauskohtaisesti. Kiitos kaikille mukana olleille naapureille!

Lue lisää asukastalojen aukeamisesta täältä.

Kohtaamischat loppuu jatkuvana toimintona – jatketaan tilanne -ja tarvekohtaisena palveluna.

Kohtaamischat toimi Maaliskuusta Toukokuun loppuun arkipäivisin. Chat antoi mahdollisuuden kertoa koronapandemian ja eristäytymisen aiheuttamista tunnatiloista ja jakaa kokemuksia muiden ihmisen kanssa. Nyt on aika tuoda takaisin mahdollisuuksia kasvokkaiseen kohtaamiseen, mutta kohtaamischat säilyy edelleen Kalliolan yksiköiden mahdollisuutena jatkaa ryhmä- ja teematoimintaa satunnaisesti tai säännöllisesti. Kiitos kaikille chattiin osallistuneille naapureille!

Tekijäksi Kalliolaan? Sosiaaliohjaajaksi Kalliolan klinikalle

Kalliolan klinikka on auttanut jo lähes 40 vuoden ajan päihdekuntoutujia. Kalliolan klinikan Myllyhoito tarjoaa mahdollisuuden toipumiseen päihdetyön ammattilaisten, 12 askeleen ohjelman ja yhteisön tuen avulla. Tähän mennessä noin 10 000 päihdekuntoutujaa on käynyt Myllyhoidon.

Kalliolan klinikalle haetaan nyt 50%:n työajalla työskentelevää sosiaaliohjaajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Nurmijärven Nukarilla sijaitseva Kalliolan klinikka on 16-paikkainen yksikkö.

Sosiaaliohjaajan toimenkuvaan kuuluvat asiakkaiden yksilötapaamiset. Sosiaaliohjaajana autat asiakasta etuuksien hakemisessa ja muissa sellaisissa asioissa, joihin asiakas tarvitsee kuntoutusjaksonsa aikana apua, esimerkiksi asunto- ja toimeentulotukiasioissa. Tehtävääsi kuuluu asiakastyön lisäksi toimistotyötä, maksusitoumuksista ja hoitoyhteenvedoista vastaamista sekä laskutusaineiston valmistelua. Klinikalla työskennellessäsi sinulla on myös mahdollisuus muihin yksikön sisäisiin sijaisuuksiin, joihin perehdytämme sinut.

Hakijalta edellytämme AMK-tasoista koulutusta, parhaat edellytykset tehtävästä suoriutumiseen antaa sosionomin tutkinto. Toivomme hakijalta kokemusta ja/ tai koulutusta päihdetyöstä.

Meillä on moniammatillinen, ammattitaitoinen, avoin ja huumorintajuinen työryhmä. Työyhteisössämme vallitsee hyvä yhteishenki, jossa arvostamme ja luotamme toistemme osaamiseen. Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja monipuolisen työn, työterveyspalvelut ja säännöllisen ryhmätyönohjauksen. Koulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti työstä nousevien tarpeiden pohjalta. Käytössämme ovat myös kulttuurisetelit sekä muut Kalliolan henkilöstöedut.

Palkkaluokka G25
Työpaikan osoite: Vantalantie 86, 05450 Nukari
Työaika: virka-aikaan arkipäivisin
Työ alkaa 1.6.2020 tai sopimuksen mukaan.

Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan yksikön johtajalle 31.5.2020 mennessä osoitteeseen tuomas.maasio@kalliola.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa Tuomas Maasio, p.050 323 6696

Vuonna 1919 perustetussa Kalliola-konsernissa tehdään setlementtiarvoihin pohjaavaa työtä, joka ulottuu esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalle sekä koulutus- ja sivistysalalle. Konsernissa työskentelee noin 200 vakituista työntekijää. Konsernin tuotot vuonna 2019 olivat noin 13 miljoonaa euroa.