Huumetyöläisten neuvottelupäivien teemana elämisen laatu

Huumetyöläsiten päivien teema on elämisen laatu hoidossa ja toipumisessa. Elämisen laatu liittyy kiinteästi riippuvuusongelmiin ja niistä toipumiseen. Tämänvuotiseen aiheeseen johdattelee professori Wouter Vanderplasschen Gentin yliopistosta Belgiasta, missä hän toimii vanhempana tutkijana päihdehoidon ja toipumisen alalla. Viime 15 vuotta hän on tutkinut hoidon tavoitettavuutta, tehokkuutta ja laatua päihdehoidossa, sekä elämisen laatua toipumisessa. Ilse Goethals on tutkijana Gentin yliopiston Elämän laadun osaamiskeskuksessa ja tutkinut mm. muutosprosesseja.

AIKA                                   4.6.2018 klo 9-15
PAIKKA                              Suomen Diakoniaopiston auditorio, Alppikatu 2, 00530 Helsinki
HINTA                                110€ / osallistuja, Steryn jäseniltä 95€.
JÄRJESTÄJÄT                   Suomen terapeuttisten yhteisöjen ystävät STERY ry, A- klinikkasäätiö, Kankaanpään A-koti, Kalliolan setlementti, Suomen Diakoniaopisto

ILMOITTAUTUMISET JA TIEDUSTELUT

Sitovat ilmoittautumiset sähköpostilla steryilmo@gmail.com, aihekenttään ”Huumetyöläisten neuvottelupäivät 2018”. Kerro sähköpostissa ilmoittautujan nimi, organisaatio ja laskutusosoite. Tilaisuus tulkataan suomeksi.

OHJELMA MA 4.6.2018
8.30               Ilmoittautuminen, aamukahvi
9.00               Päivän avaaminen ja terveyhdyssanat
9.10               Ryhmätehtävä
9.30               Elämän laatu hoidossa ja toipumisessa (Wouter Vanderplasschen)
11.00             Lounas
12.30             Elämän laatu ja muuttumisen prosessi (Ilse Goethals)
14.00             Kahvitauko
14.40             Ryhmätehtävä
15.00             “Hepolle kenkää”- palkinnon jako
15.15             Päivän päättäminen

Wouter Vanderplasschen
 

Wouter Vanderplasschen on erityiskasvatuksen professori Gentin yliopistossa, Belgiassa. Hän toimii vanhempana tutkijana päihdehoidon ja toipumisen alalla. Hän on saanut erityiskasvatuksen koulutuksen Gentin yliopistossa sekä ja toiminut tutkijana Glasgown ja Stirlingin yliopistoissa Skotlannissa ja Sheffieldin Hallam yliopistossa Englannissa. Hänen väitöskirjansa käsitteli työnohjauksen soveltamista ja arviointia huumeiden käyttäjien ja moniongelmaisten asiakkaiden hoidossa.

Viimeiset 15 vuotta hän on tutkinut tavoitettavuutta, tehokkuutta ja laatua päihdehoidossa, sekä elämisen laatua toipumisessa. Hänen tutkimusaiheensa sisältävät riippuvuudesta toipumista, työnohjausta, hoitomenetelmiä, syrjäytyviä ryhmiä, hoitoyhteisöjä sekä hoidon jatkuvuutta ja arviointia. Hän on ohjannut useita tutkimuksia, jotka käsittelevät hoidon roolia, työnohjausta ja psykososiaalista tukea toipumisessa. Hän on kirjoittanut useita näitä aiheita koskevia artikkeleita, kirjoja ja erikoistutkielmia.

Viime aikoina hän on ollut mukana tutkimuksissa, jotka käsittelevät huumevankiloiden hoito-ohjelmia, laatustandardeita, huumeiden käyttöä etnisten vähemmistöjen keskuudessa, eri sukupuolten huomioonottamisessa hoidossa sekä päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien toipumisessa.

Ilse Goethals

Ilse Goethals toimii erityiskasvatuksen opettajana Gentin Yliopiston Kasvatus-, Sosiaali- ja Terveystieteen laitoksella. Hän on jäsenenä Quality of Life (E-QUAL) osaamiskeskuksessa. Hänen erikoisalaansa ovat tera-peuttisten yhteisöjen, elämän kriisien interventioiden ja elämisen laadun tutkimus. Hänen tämän hetkinen tutkimuksensa käsittelee elämisen laatua ja älyllisesti vammaisten ikäihmisten tukemista sekä muutosta vastustavien ongelmajuojien toipumista ja elämisen laatua.

Ilse on kasvatustieteiden maisteri (2007) ja hänen lopputyönsä käsitteli hoitoprosesseja terapeuttisessa yhteisöhoidossa v. 2012.