Kalliola perustaa lastensuojelun erityisyksikön Pukkilaan

pukkila_web

Kalliola perustaa Pukkilan kuntaan 11-paikkaisen lastensuojelun erityisyksikön. Samalla Kalliolan nuorisokodin toiminta siirtyy Helsingin Kalliosta Pukkilaan.

Erityisyksikkö on suunniteltu vaativan lastensuojelun laitoshoidon tarpeisiin. Nuorisokoti tulee jakautumaan kahteen eri osastoon: 7-paikkaiseen erityisosastoon ja 4-paikkaiseen erityisen huolenpidon osastoon (EHO). Ensimmäisenä toimintansa käynnistää 7-paikkainen erityisosasto, joka tarjoaa erityistason/vaativan tason lastensuojelun sijaishuoltoa kaupunkien/kuntien sijoittamille 13–17-vuotiaille nuorille.

Erityisosaston toiminta käynnistetään loppukesästä 2014. Erityisen huolenpidon osaston käynnistymisaikataulu tarkentuu vuoden 2014 aikana. Yksikössä tulee toimimaan oma opettaja, joka mahdollistaa hoidon toteutumisen myös niiden nuorten osalta, joille koulumatka ja isossa ryhmässä oleminen tuottaa hankaluuksia.

Nuorisokotia remontoidaan parhaillaan entisen vanhainkodin tiloihin Pukkilan keskustaan. Rekrytointi avoinna oleviin työpaikkoihin on parhaillaan käynnissä.

Lisätiedot:
Hannu Rusama
vastuualuejohtaja
Kalliolan lapsi- ja perhepalvelut
p. 0400 423672, hannu.rusama@kalliola.fi