Kalliolan klinikan botti auttaa saamaan tietoa päihdehoidosta

Päihdekuntoutusta tarjoava Kalliolan klinikka on julkistanut Facebookin Messenger-viestisovelluksen kautta toimivan botin, jonka tarkoituksena on tarjota tietoa päihdehoidosta sekä päihdesairaudesta ylipäänsä.

”Botti auttaa tehokkaasti piirtämään kokonaiskuvan päihdekuntoutuksen sisällöstä, ja vastaa näppärästi yleisimpiin kuntoutukseen liittyviin kysymyksiin. Uskon, että botti voi madaltaa kynnystä hoitoon lähtemiselle tarjoamalla faktoja helpolla ja asiakaslähtöisellä tavalla”, kertoo Kalliolan klinikan johtaja Tuomas Maasio.

Botti on suunnattu niin omaa päihteidenkäyttöään pohtiville kuin heidän läheisilleen. Kalliolan klinikan toteuttama Myllyhoito perustuu maailmanlaajuisestikin tunnettuun Minnesota-malliin. Myllyhoitoa on toteutettu Suomessa jo lähes 40 vuoden ajan. Tänä päivänä Kalliolan klinikka tuottaa eripituisia hoitojaksoja päihderiippuvaisille sekä läheiskursseja omaisille.

THL:n viime vuonna julkaistun Näin Suomi juo -juomatapatutkimuksen mukaan pitkäaikaisten alkoholihaittojen riskiryhmään kuului 564 000 suomalaista.

”Päihdeongelma on koko perheen sairaus. Uskomme, että botista on apua niille ihmisille, jotka etsivät hoitopaikkaa itselleen tai läheisilleen”, Maasio jatkaa.

Botin palvelumuotoilusta, prototyypistä ja teknisestä toteutuksesta on vastannut Perspektives Digital.

“Kalliolan klinikan bottiprojekti on ollut erittäin mielenkiintoinen ja positiivinen kokemus, koska se ei keskittynyt teknologiaan vaan ihmisiin. Opimme sen, että pelkkä tieto ei ole projektin ydin, vaan ihmisyys ja empatia tiedon vastaanottamisessa ja tarjoamisessa”, kertoo tekninen projektipäällikkö Niko Jääskeläinen.

Nopeasti hoitoon! -projektinimellä kulkenut botti tuotettiin osin valtioneuvoston kanslian rahoittamana sosiaali- ja terveysalan digisotekokeiluna. Kalliolan hankkeen lisäksi kokeiluhaussa rahoitusta sai 15 muutakin sote-alan digitaalista kokeilua. Hankkeet on esitelty tarkemmin Kokeilun paikka -sivustolla, jota ylläpitävät valtioneuvoston kanslia ja valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva Oy, joka myös vastasi kokeiluhakujen koordinoimisesta.

Bottia pääsee testaamaan Kalliolan klinikan Facebook-sivujen kautta:

  1. Navigoi osoitteeseen: https://www.facebook.com/kalliolanklinikka/
  2. Valitse ”Lähetä viesti” ja anna botin aloittaa keskustelu kanssasi!

Lisätiedot:

Tuomas Maasio, Kalliolan klinikan johtaja, puh. 050 323 6696

Kalliolan klinikka on osa Kalliola-konsernia, joka on yhteiskunnallinen toimija. Konsernin tehtävänä on lisätä pääomaa hyvälle elämälle. Konserni koostuu yhdistyksestä ja sen omistamasta osakeyhtiöstä. Kalliolassa tehdään setlementtiarvoihin pohjaavaa työtä, joka ulottuu esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalle sekä koulutus- ja sivistysalalle. Konsernissa työskentelee noin 200 vakituista työntekijää. Konsernin tuotot vuonna 2019 olivat noin 14 miljoonaa euroa.