Kalliolan kotouttamislupaus

Kalliolan setlementti on mukana Työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttaminen.fi -palvelun käynnistämässä kotouttamisen kumppanuuskampanjassa.

Kalliolan kotouttamislupaus:

Lupaamme edistää yhteisöllisyyttä, yhdenvertaisuutta sekä sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja järkevää keskustelua maahanmuutosta

Haluamme olla luomassa yhdessä maahanmuuttajien kanssa osallisuuden rakenteita. Tavoitteemme on se, että kaikki suomalaisten hyvää tarkoittavat toimet tekisivät itsensä tarpeettomaksi eli ihmisiä autetaan tulemaan suomalaisen yhteiskunnan itsenäisiksi jäseniksi. Lupaamme toimia tällaisessa sillanrakentajina ja ehkäistä keskustelun kärjistymistä ja polarisoitumista.

Luotamme ihmisten ja heidän muodostamien yhteisöjen voimavaroihin, ja tuemme näiden voimavarojen saamista käyttöön. Lupaamme edistää arjen tasolla vuoropuhelua ja yhdessä tekemistä maahan muuttaneiden ja kantaväestön välillä.

Kalliola jatkaa jo vuosia tekemäänsä työtä maahanmuuttajien kotouttamisessa. Tällaisia toimintamuotoja ovat olleet mm. kansalaisopiston järjestämät kurssit turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille, asukastalotoiminta ja muu matalan kynnyksen neuvonta- ja vertaistoiminta, sosiaalinen nuorisotyö, lastensuojelutyö. Kalliolan Kannatusyhdistys ry perustaa yhteistyössä maahanmuuttoviraston kanssa alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukiasumisyksikön Kärkelän toimintakeskukseen Salon Kiskoon. Niin ikään suunnittelemme ryhmäkotia tai pienperhekotia turvapaikanhakijoille Pukkilaan. Lupaamme valmistella ja avata turvapaikanhakijoille tarkoitettuja laitoksia lisääkin. Haluamme jatkossakin vastata haasteisiin ja kehittää näitä toimintamuotoja arvopohjastamme käsin.

Lupaamme henkilöstömme kouluttamisessa vahvistaa kaikkien työntekijöidemme valmiuksia toimia maahanmuuttajien parissa ja ymmärtää siihen liittyvää problematiikkaa.

Viestinnässämme tavoittelemme erilaisten ihmisryhmien esittelemistä yksinkertaistuksia välttäen ja monesta ulottuvuudesta. Erilaisuuden näemme rikkautena ja ihmiset yksilöinä, joilla on omat ainutlaatuiset tarinansa. Näin toimien voimme vähentää vastakkainasettelua.

Kotouttamislupaus