Kalliolan Nuoret voitti Maahanmuuttajien Helsinki -ideakilpailun

Me-säätiön ja Nuorisoasiainkeskuksen ”Maahanmuuttajanuorten Helsinki”-ideakilpailu avasi järjestöille mahdollisuuden kehittää palveluideoita yhdessä ammattilaisten kanssa. Kilpailussa vastattiin ennalta määriteltyyn haasteeseen etsiä erilaisia toimintatapoja maahanmuuttajavanhempien päihdetietoisuuteen ja kykyyn käsitellä mielenterveysongelmia perheen sisällä. Kalliolan Nuorista ideahautomoon osallistuivat Tyttöjen Talon Sophia Wekesa ja Sopu-toiminnan Majid Allahyari. Kalliolan Nuoret voitti ideakilpailun finaalin 9.9. ja 10 000 euron palkintosumman. Teemasta järjestetään lisäksi kaupungin kilpailutus.

 

Voittanut idea on vertaisvierailijamalli. Mallissa koulutetut vertaiset tarjoavat tukea ja tietoa perheille sekä yhteisöille. Vertaisuus syntyy etnisyydestä, kulttuurista, äidinkielestä ja tarvittaessa myös muista asioista kuten sukupuolesta. Vertaisuus voi olla esimerkiksi somaliäidin keskustelua toisten somaliäitien kanssa. Vertaisuus on tärkeä lähtökohta, ettei tukea tarvitsevan tarvitse avata omaa kulttuuriaan. Keskustelut on myös mahdollista käydä omalla äidinkielellä, mikä ehkäisee tiedonsaannin katkeamista suomen kielen taidon tai luku- ja kirjoitustaidon puuttumiseen. Tavoittamiskeinona käytetään matalakynnyksisiä kanavia kuten radiota, chattia, videota ja puhelinta.

 

Maahanmuuttajavanhemmat saattavat olla tilanteessa, jossa lapsi saa enemmän tietoa koulusta kuin vanhempi mistään. Vertaisvierailijamallissa tiedosta ja keskustelusta syntyy omaa tietoa, joka valtaistaa vanhempaa ja antaa työkaluja nuoren kanssa aiheesta keskusteluun. Vertaisvierailijat saavat koulutusta huumeista ja päihteistä. Lisäksi heitä koulutetaan mielenterveydestä, kuten eri sairauksista ja tuen merkityksestä paranemisessa sekä rasismin ja rodullistamisen vaikutuksista mielenterveyteen.

 

Kalliolan Nuoret ry on pääkaupunkiseudulla toimiva varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistys. Järjestö toteuttaa ennaltaehkäisevää ja korjaavaa, moniammatillista sosiaalista nuorisotyötä. Painopistealueina toiminnassa ovat sukupuolisensitiivisyys, yhteisöllisyys, osallisuus sekä kulttuurisensitiivisyys. Kalliolan Nuoret ry:n työmuotoja ovat Helsingin ja Espoon Tyttöjen Talot, Poikien Talo, lähiöissä tehtävä sosiaalinen nuorisotyö, Saunalahden tukiasuntoyhteisötoiminta, kunniakonflikteja ennaltaehkäisevä yhteisötyön hanke Sopu ja verkkoauttamisen hanke e-Talo.

 

 

Lisätietoja:

Sophia Wekesa

Kulttuurisensitiivisen tyttötyön vastaava ohjaaja

Helsingin Tyttöjen Talo

puh. 0503071674

sophia.wekesa(at)tyttojentalo.fi