Kalliolan setlementin pitkäaikaiselle toiminnanjohtajalle Timo Lemmetyiselle sosiaalineuvoksen arvonimi

Tasavallan presidentti on 16.6.2017 myöntänyt toiminnanjohtaja, teologian maisteri, pastori Timo Lemmetyiselle sosiaalineuvoksen arvonimen.

Timo Lemmetyinen toimi Kalliolan setlementin toiminnanjohtajana yli 20 vuoden ajan vuosina 1992–2016. Näiden vuosien aikana Kalliola kasvoi merkittäväksi kolmannen sektorin toimijaksi pääkaupunkiseudulla. Kalliolan toiminnassa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla kansalaisopistotoiminta, kansalais- ja vapaaehtoistoiminta sekä sosiaalialan palvelut, jotka koostuvat lastensuojelusta, päihde- ja mielenterveystyöstä ja maahanmuuttajapalveluista. Lemmetyinen siirtyi eläkkeelle viime joulukuussa.

Työ- ja luottamustehtävissään Timo Lemmetyinen on 1970-luvulta lähtien osallistunut merkittävällä tavalla sosiaalialan palveluiden kehittämiseen ja kansalaistoiminnan edistämiseen Suomessa. Esimerkkinä Lemmetyisen intohimoisesta ja yhteiskunnallisesti vaikuttavasta työotteessa on edelleen jatkuva Saapas-toiminta etsivässä nuorisotyössä, jota Lemmetyinen oli kehittämässä 1970-luvulla. Lemmetyisen johdolla Kalliolan setlementissä panostettiin voimakkaasti lastensuojelutyöhön, josta kasvoi 2000-luvulla yhdistyksen suurin työala. Aivan viime vuosina Kalliola tarttui turvapaikanhakijamäärän kasvun aikaansaamaan yhteiskunnalliseen tarpeeseen perustamalla nopealla aikataululla alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia.

Ominaista Lemmetyisen kaikelle toiminnalle on ollut sitoutuminen setlementtiarvoihin. Näistä tärkeimpiä ovat luottamus ihmisen ja yhteisön kykyyn ratkaista itsenäisesti ongelmia, erilaisuuden hyväksyminen ja tasa-arvoisuus sekä yksilön oikeuksien kunnioittaminen.