kalliola-konserni

Kalliolan vastaanottokoti

Kalliolan Vastaanottokoti sijaitsee Vantaan kaupungin Myyrinkodin kiinteistön toisessa kerroksessa Myyrmäessä.

Yksikössä on jokaiselle nuorelle varattu oma huone sekä tilat yhteistä oleskelua varten. Yksikössä työskentelee johtaja, vastaava ohjaaja, terveydenhoitaja, ohjaajia ja hoitajia. Yhteensä 10 työntekijää.

Vastaanottokoti tarjoaa lyhytaikaista kodin ulkopuolista sijaishuoltoa 13-17-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat pysähtymistä, arviointia ja selvittelyä tilanteessaan.

Sijoitukset kestävät yhdestä vuorokaudesta useaan kuukauteen. Keskimääräinen arviointijakso kestää noin kahdesta kolmeen kuukauteen. Sijoituksen aikana arvioidaan nuoren ja hänen perheensä tilannetta, tuen tarvetta ja tehdään yhteistyössä nuoren, hänen sosiaalityöntekijänsä ja perheensä kanssa jatkosuunnitelma.

Nuoren arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä perhesuhteisiin ja vanhemmuuteen. Vastaanottokodissa arvioidaan päivittäisiä rutiineja, koulunkäyntiä, yhteydenpitoa, vapaa-aikaa, toimintaa muiden nuorten ja aikuisten kanssa, päihteiden käyttöä ja kaikkea nuoren elämään liittyvää.

Arvioinnissa painotetaan avoimuutta, läpinäkyvyyttä, yhteistyötä sekä nuoren että hänen perheensä osallistamista ja haastamista pohtimaan omaa tilannettaan Yhteistyön tarkoituksena on saada perheen ja nuoren omat voimavarat näkyviksi ja käyttöön.

Annamme mielellämme lisätietoja toiminnasta ja toimitiloihin on mahdollista tulla tutustumaan erikseen sovittuna ajankohtana.