kalliola-konserni

Asukastalotoiminnan käynnistämisprojekti

Asukastalo Kylämajan toiminnan suunnitteluvaiheessa asukastalon yleinen tarkoitus ja alkuvaiheen tavoitteet muotoiltiin niiden kokemusten perusteella, joita oli kertynyt Pasilan asukastalon toiminnasta. Projektissa kootaan tietoa toiminnan kehittymisestä ja sen perusteella tarkastellaan, miten lähtökohtana olevaa Pasilan asukastalon toimintamallia voidaan soveltaa uudenlaisessa toimintaympäristössä, miten toimintamalli muuttuu, mitkä ovat mallin pysyvät osat jne

Oleellista on, että asukastalon toiminta rakennetaan yhdessä alueen asukkaiden, järjestöjen, seurakunnan ja muiden toimijoiden kanssa. Näin talosta muotoutuu omanlaisensa kohtaamispaikka ja toimintatila, jossa asukkaat ja muut toimijat voivat toteuttaa tilanteistaan ja tarpeistaan nousevia toimintoja.

Pasilan mallin soveltaminen tapahtuu toiminnan kautta, jolloin projektin tarkoituksena on myös asukastalo- ja kansalaistoiminnan kehittäminen alueella. Projekti turvaa omalta osaltaan asukastalon alkutaipaleen onnistumista.

Käynnistämisprojektin väliraportti Kylämajan ensimmäisestä vuodesta.

Tietoa asukastalon toiminnasta www.kylamaja.fi