kalliola-konserni

Maahanmuuttajien vertaisohjaus

Maahanmuuttajien vertaisohjaus -projekti (2013–2017)

Projektin tavoitteena on tuottaa toimintamalli, jota soveltaen voidaan tukea vaikeissa elämäntilanteissa olevien maahanmuuttajien elämänhallinnan vahvistumista julkisten palveluiden ja järjestöjen yhteistyönä. Ennaltaehkäisevänä työmuotona tarjotaan osallisuutta asukastalo- ja vertaisryhmätoimintoihin sekä edistetään eri väestöryhmien keskinäistä positiivista vuorovaikutusta.

Projekti perustuu ammatillisesti ohjattuun vertaisohjaustoimintaan, jota kehitetään Pasilan Asukastalossa. Pasilan Asukastalosta voit hakea niin ohjausta, neuvontaa kuin vertaistukeakin. Vertaistukea tarjotaan erityisesti somalin-, arabian,- ja kurdi-soranin kielillä.

Hankkeen kohderyhmät:

  • maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat tukea vaikeaan elämäntilanteeseen
  • maahanmuuttajat, jotka eivät itse ole löytäneet tarvitsemaansa apua julkisista palveluista
  • maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat tukea suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisessa

Tarvittaessa vertaisohjaajat jalkautuvat asiakkaan tueksi viranomaistapaamisiin tai tulevat kotikäynnille. Vertaisohjaaja ei kuitenkaan ole tulkki vaan vertaistukija, joka on omassa kotoutumisprosessissaan pidemmällä ja ymmärtää siten paremmin suomalaisen yhteiskunnan toimintatapoja ja pystyy avaamaan ne asiakkaalle tämän omalla kielellä. Vertaisohjaaja toimii siten siltana kahden kulttuurin välillä. Viranomaiset ovat myös tervetulleita ottamaan yhteyttä, mikäli tarvitsevat konsultointiapua tai mikäli asiakas toivoo tuekseen vertaisohjaajaa.

Vertaisohjaus -projektin esite