kalliola-konserni

Kestävä kehitys

Kuvassa opiston rehtori Ilona Maaperä, koulutuspäällikkö Terttu Mylläri, opistosihteeri Karoliina Leisti ja opistosihteeri Pirjo Lohi.

KALLIOLAN KANSALAISOPISTOLLE LUOVUTETTIIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SERTIFIKAATTI 8.5.2017

Sertifikaatin luovutti OKKA-säätiön edustaja Erkka Laininen.

Seuraavassa osa hänen tervehdyksestään opistolle sekä perustelut sertifikaatin myöntämiselle:

”Minulla on tänään ilo ja kunnia luovuttaa OKKA-säätiön puolesta sertifikaatti Kalliolan kansalaisopistolle. Kalliola on Äänekosken kansalaisopiston jälkeen toinen setlementtiopisto, jolle sertifikaatti on myönnetty.”

”Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerien lähtökohtana on oppilaitos, joka toimii itse esimerkkinä kestävästä elämäntavasta. Kestävä kehitys on keskeinen osa oppilaitoksen johtamista, koulutus- ja hanketoimintaa ja jokapäiväistä arkea. Toimintakulttuurissa kestävä kehitys näkyy esimerkiksi materiaalien ja energian säästämisenä, toimivana kierrätyksenä, opiskelijoiden ja henkilöstön turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtimisena, sekä monikulttuurisuuden ja kulttuuriperinnön kunnioittamisena.

Sertifikaatin saaminen edellyttää oppilaitokselta pidempiaikaista suunnitelmallista kehitystyötä. Oppilaitoksen on myös tehtävä toiminnastaan kestävän kehityksen kriteereihin pohjautuva itsearviointi, jonka jälkeen ulkoinen arvioija vierailee oppilaitoksessa. Kalliolan kansalaisopistossa auditoijana vieraili Outi Eronen Turun suomenkielisestä työväenopistosta.

Opiston auditoinnissa nousi esille muun muassa seuraavia vahvuuksia:

Tiivis kytkentä setlementtiin on Kalliolan kansalaisopiston kestävän kehityksen toiminnan vahvuus. Se luo toiminnan arvoperustan ja toisaalta opisto on löytänyt hyvin roolinsa setlementin ja koko setlementtitalon kestävän kehityksen työn moottorina. Yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus, moninaisuus, ihmisen ja yhteisön kasvu ovat ekososiaalisen sivistyksen perusarvoja; tätä kautta löytyvät ratkaisut ihmisten keskinäiseen yhteiselämään.

Vahva sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden arvopohja näkyy läpäisevänä opiston toiminnassa henkilöstöhallinnosta kurssisuunnitteluun ja kurssien sisältöihin, ala-aulan kahvilasta ryhmätöitä edistäviin luokkiin ja oleskelutilojen opiskelijoille varattuihin seurusteluryhmiin ja keittiöön. Kalliolan vahvuutena on se, että kestävän kehityksen ajattelu on laajentunut myös ekologisen kestävyyden puolelle, mikä näkyy esimerkiksi kierrätyksenä ja energian säästämisenä.

Koulutusten suunnittelussa opiston vahvuuksia ovat tuntiopettajien osallistaminen kurssien suunnitteluun sekä toimiva palautejärjestelmä. Opiston monikulttuurinen ja kansainvälinen toiminta on ollut esimerkillisen osallistavaa ja vuorovaikutteista. Opisto on edistänyt koko toimintansa ajan kaupunkilaisten terveyttä, ja työssä näkyy omistautuminen yhteisöstä huolehtimiseen aivan erityisellä lämmöllä.”