Kiireettömät hetket ja raamitettu arki ovat tärkeässä osassa nuorisokodin asukkaan kehityksessä

Työskentelen psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten sijaishuollon yksikössä Tiirakallion nuorisokodissa. Minulta kysytään usein, mitä hoidollisuus lastensuojeluyksikössä tarkoitta ja miten asiakkaiden psyykkistä hyvinvointia pystytään lisäämään usein kovin hankalissakin elämäntilanteissa. Kysymys on laaja ja vaikea.

Teemme nuorisokodissa paljon yhteistyötä muiden hoitavien tahojen kanssa. Usein asiakkaillamme onkin hoitokontakti esim. nuorisopsykiatrian poliklinikalle. Yhteistyö ja keskusteluyhteys eri toimijoiden kesken onkin hyvin tärkeää asiakkaidemme hyvinvoinnin parantamiseksi.

Nuorisokodissamme arjen hoidollisuus on ensiarvoisen tärkeässä roolissa.

Tarvitsemme selkeät ja mahdollisimman yksinkertaiset rakenteet, joiden ympärillä voimme yhteisönä edistää yksilön hyvinvointia. Itse koen, että ennakoitavuus, kunnioittava kohtaaminen ja kiireettömät yhteiset hetket ovat välttämätön pohja psyykkisen hyvinvoinnin lisäämiselle.

Tiirakalliossa tällaisia kiireettömiä hetkiä pyritään järjestämään mm. yhteisillä kiireettömillä ruokahetkillä, arkiryhmillä, toiminnallisilla ryhmillä ja viikoittaisilla positiivisuus kahveilla. 

Kiireettömistä ruokahetkistä normaalien ruokailujen lisäksi hyvä esimerkki on kerran kuussa järjestettävät perhepäivälliset.

Kutsumme silloin nuorille läheisiä ihmisiä ihan vain syömään ja viettämään aikaa yhdessä.

Tuolloin ruokaa suunnitellaan ja valmistetaan yhdessä koko nuorisokotina. Perhepäivällisillä meitä onkin usein noin 40 hengen joukko. Syömisen yhteydessä onkin hyvä jakaa arkeen liittyviä asioita hyvässä hengessä. Näemme hyvin tärkeänä perheiden mukanaolon sijoituksen aikana ­– myös muuten kuin asiakassuunnitelmaneuvotteluissa tai perhetapaamisissa.

Uskon, että yhteiseen arkeen, ilmapiiriin ja kunnioittavaan kohtaamiseen panostaminen tuottaa hyvää koko yhteisölle. Haastankin kaikkia miettimään hyvinvoinnin lisäämistä positiivisella ja kunnioittavalla kohtaamisella. Arvostetaan toisiamme ja pyritään lisäämään mielen hyvinvointia jokaisessa kohtaamisessa.

Kirjoittaja Antti Sadeharju toimii yksikön johtajana Kalliolassa.