kalliola-konserni

Hirvikallion nuorisokoti

Hirvikallion nuorisokoti on kaksiosastoinen lastensuojelulaitos. Osastoilla (Hilla ja Ruska) on yhteensä 14 sijoituspaikkaa. Nuorisokoti tarjoaa sijaishuoltoa nuorille, jotka eivät voi asua kotona ja joita ei voida hoitaa tukipalveluin tai perhehoidossa. Sijoitus voidaan toteuttaa myös avohuollon tukitoimenpiteenä. Nuorisokoti tarjoaa tarvittaessa jälkihuoltoa.

Hirvikallion nuorisokoti tarjoaa turvallisen ja kannustavan kasvuympäristön, jossa huolehditaan nuoren perustarpeista ja hyvinvoinnista. Hoidon painopisteet ovat omaohjaajatyö ja perhetyö sekä itsenäistymistaitojen harjoittelu.

Nuorisokoti sijaitsee Espoon Laajalahdessa erillisrakennuksessa kahdessa eri kerroksessa. Nuorisokodin sijainti on koko pääkaupunkiseutua silmällä pitäen hyvä. Viihtyisät tilat on saneerattu kesällä 2015 nuorisokotiasumiseen mahdollisimman hyvin sopiviksi. Kullakin nuorella on reilun kokoinen huone, jonka sisustamiseen hän voi itse vaikuttaa. Nuorisokodissa on lisäksi harrastustiloja esim. tietokone- ja bändiharrastuksille.

Nuorisokodin arkea rytmittävät kullekin nuorelle yksilöllisesti laaditut viikko-ohjelmat. Nuoret käyvät koulussa tai töissä oman aikataulunsa mukaisesti. Nuorisokodissa järjestetään yhteisöllistä toimintaa, jonka suunnitteluun nuoret otetaan mukaan.

Omaohjaajatyöskentelyn tavoitteena on auttaa ja tukea nuorta tämän elämänhallintaan, kasvamiseen ja minäkuvaan liittyvissä kysymyksissä. Omaohjaajat laativat hoito- ja kasvatussuunnitelman sisällön ja tavoitteet yhteistyössä nuoren, perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Omaohjaajatyöskentelystä vastaa nimetty työpari.

Perheen kanssa tehdään yhteistyötä yhdessä suunniteltujen tavoitteiden mukaisesti. Perhetyön keskeisiä tavoitteita ovat perheen sisäisen vuorovaikutuksen lisääminen, ratkaisumallien löytäminen ja vanhemmuuden tukeminen.

Itsenäistymiskehitystä tuetaan sijoituksen alusta saakka. Nuorta autetaan ja ohjataan arjen hallintaa kehittävissä taidoissa oman ikätason mukaisesti. Itsenäistyvällä nuorella on myös mahdollisuus harjoitella asumista harjoitteluasunnossa.