kalliola-konserni

Mäkirinteen nuorisokoti

Mäkirinteen nuorisokoti on hoitoyhteisö 14-17-vuotiaille nuorille, jotka oireilevat vakavasti päihteiden käytöllä sekä sosiaalisilla että psyykkisillä vaikeuksilla. Hoitomenetelmänä käytetään nuorten yhteisöhoitomallia. Nuorisokoti sijaitsee Kanta-Hämeessä Hausjärven kunnassa luonnonkauniilla kahden hehtaarin tontilla.

Toiminta-ajatus
Mäkirinteen nuorisokoti antaa pääsääntöisesti lääkkeetöntä hoitoa ja psykososiaalista kuntoutusta nuorille, jotka oireilevat päihteiden käytöllä.

Hoidossa vahvistetaan nuoren itsetuntemusta, hänen uskoaan omiin voimiinsa sekä tuetaan avun vastaanottamista toisilta ihmisiltä ja yhteisöltä. Tavoitteena on uudenlaisen päihteettömän elämäntavan omaksuminen.

Yhteisöhoidon käytäntöjen mukaisesti nuoret huolehtivat itse yhteisön siisteydestä ja päivittäisistä toiminnoista. Työnteko on keskeisessä asemassa nuorten päiväohjelmassa ja keskeinen väline hoidon etenemisen kannalta. Työnteon perustarkoituksena on edistää kiinnittymistä ja opetella sosiaalisia taitoja, elämänhallintaa ja vastuunottamista. Ajankäyttö on jäsenneltyä kiinteän päivä- ja viikko-ohjelman mukaisesti.

Nuorelle ja vanhemmille
Mäkirinteen nuorisokodissa nuorten yhteydenpitoa vanhempiin tuetaan perheen tilanteen mukaan. Nuoren vanhemmat ja läheiset voivat vierailla nuorisokodissa. Vierailupäivä on pääsääntöisesti sunnuntai tai sovitusti muu ajankohta.

Omaohjaajat pitävät vanhempiin yhteyttä säännöllisesti.

Arki Mäkirinteen nuorisokodissa
Jokaisella nuorella on omaohjaajapari ja he ovat nuoren vierellä kulkijoita hoidon aikana.

Nuorisokodissa on koulunkäyntimahdollisuus peruskoulun aineissa.

Nuorisokodin arki rakentuu strukturoidun viikko-ohjelman, talon töiden sekä ryhmätoiminnan ympärille.

Arviointijakso
Tarvittaessa Mäkirinteeseen voidaan tulla myös arviointijaksolle. Arviointijakson tavoitteena on pysäyttää nuoren elämään haitallisesti vaikuttava päihteidenkäyttö ja selvittää nuoren tilanne kokonaisvaltaisesti.

 

Kuvia nuorisokeskuksesta: