kalliola-konserni

Lisää Oskelakodin toiminnasta

Oskelakoti on toiminut yli 30 vuotta puolimatkantalona. Kodin tehtävänä on tukea ja kannustaa raittiuteen pyrkiviä päihdeongelmaisia miehiä, jotka haluavat muutosta elämäänsä. Alkoholismi nähdään sairautena, jonka seurauksena ihminen alkaa juoda niin, että siitä syntyy riippuvuus.

Pitkä toimintahistoria ja vuosien tuoma kokemus on osoittanut, että vain harvoin ihminen kykenee yksin luopumaan tästä pakkomielteestä.

Toimintaperiaatteet

Oskelakodin toimintaperiaatteiden keskeisin osa on yhteisöllisyys. Asukkaat muodostavat yhteisön, jonka jäsenet ovat sitoutuneet päihteettömyyteen. Oskelakodin pienryhmätoiminta auttaa asukkaita tunnistamaan omaa päihdeongelmaansa, motivoimaan, sekä löytämään välineitä ja keinoja raittiuden ylläpitämiseen.

Oskelakodin työntekijöiden kanssa on mahdollisuus henkilökohtaisiin keskusteluihin. Hoidollista tukea voi hakea myös A-klinikoilta. Yhteisö tukee jäsentensä tutustumista ja kiinnittymistä AA:n sekä NA:n toimintaan.

Kaikki asukkaat osallistuvat viikoittaiseen yhteisökokoukseen, jonka keskeiset tehtävät ovat Oskelakodin sisäisten asioiden informointi sekä perustehtävän esillä pitäminen.

Toiminnan tavoitteet

Prosessi alkaa tutustumiskäynnillä, jossa molemmat kodin työntekijät ovat mukana. Tutustumisen yhteydessä kartoitetaan asiakkaan päihde- ja hoitohistoria sekä esitellään kodin toimintaperiaatteet ja toimitilat.

Uuden asukkaan muutettua Oskelakotiin käydään tulokeskustelu, jonka pohjalta laaditaan asumissopimus ja toimintasuunnitelma. Keskeistä sopimuksessa on sitoutuminen päihteettömyyteen. Mikäli asukas retkahtaa, asumisoikeus päättyy välittömästi.

Yhteistä päiväjärjestystä ei ole, vaan asukkaat vastaavat itse ruoka- ja vaatehuollostaan, sekä kodin siivouksesta.

Tavoitteena on toipumisen ja kuntoutumisen myötä luopua vanhoista toimintamalleista ja löytää tilalle uusia selviytymiskeinoja, joiden avulla elämäntavan muutos ja itsenäinen asuminen on mahdollista.

Omaan asuntoon siirtyminen tapahtuu 1–1½ vuoden asumisajan jälkeen. Muutto omaan asuntoon tapahtuu yhteistyössä, joko Helsingin kaupungin, Setlementtiasuntojen tai Kalliolan setlementin tuetun asumisen yksikön kautta Y-säätiön asuntoihin.