kalliolan setlementti logo

Matarin nuorisokoti

Matarin nuorisokoti on 7-paikkainen yksityinen lastensuojelulaitos. Nuorisokoti tarjoaa sijaishuoltoa sijoitetuille 13-17 -vuotiaille nuorille, joille avohuollon tukipalvelut eivät riitä ja asuminen kotona ei ole mahdollista. Nuorisokoti tarjoaa tarvittaessa myös jälkihuoltoa kunnes nuori täyttää 21 vuotta.

Nuorisokodissa painotetaan työntekijöiden luottamusta nuoren voimavaroihin omien asioidensa asiantuntijana. Jokaisen nuoren yksilöllisten, hoito- ja kasvatussuunnitelmiin kirjattujen tavoitteiden lisäksi nuorisokodin toiminnan tavoitteita ovat tukea nuorta ikätasoisen toimintakyvyn saavuttamisessa, koulunkäynnissä, harrastustoiminnassa sekä itsenäistymisessä kohti vastuullista aikuisuutta.

Sijoitus Matarin nuorisokotiin mahdollistaa perustarpeista huolehtimisen. Vuorokausirytmi nukkumisineen ja syömisineen, puhtaus, hyväksyntä ja välittäminen mahdollistavat sen, että nuori voi onnistua arkipäivän tekemisissään. Nuoria kasvatetaan tasa-arvoisuuteen ja suvaitsevaisuuteen. Heitä kannustetaan omien asioiden hoitamiseen, koulutukseen, työelämään, harrastustoimintaan sekä itsenäiseen asumiseen. Lisäksi painotetaan yhteisöllisyyden merkitystä ja yksilön kykyä ratkaista itsenäisesti ongelmia. Jokaisella nuorella on oikeus saada osakseen arvostusta, persoonallisuuden kunnioitusta sekä yksityisyyttä.

SIJAINTI

Nuorisokoti sijaitsee Vantaan Matarissa. Tilat ovat ajanmukaiset ja mahdollistavat laadullisesti korkeatasoisen lastensuojelutyön. Lisäksi nuorisokodin käytössä on kaksi asumisharjoitteluyksiötä, jotka sijaitsevat Kulosaaressa ja Itä-Pasilassa.

NUORELLE JA VANHEMMILLE

Matarin nuorisokodin keskeisiä työmenetelmiä ovat omaohjaajatyö, parityö, verkostotyö sekä perhetyö. Jokaiselle nuorelle on nimetty omaohjaajapari, joka vastaa nuoren asioiden hoidosta yhteistyössä vanhempien ja muun verkoston kanssa. Omaohjaajat tarjoavat nuorelle turvallisen ja luotettavan vuorovaikutussuhteen, joka mahdollistaa nuoren identiteetin vahvistumisen ja psyykkisen eheytymisen.

Arki nuorisokodissa
Jokaisen nuoren arki rakentuu yksilöllisesti koko nuorisokodin säännöllisen viikko-ohjelman pohjalle, jonka nuori suunnittelee yhdessä omaohjaajansa kanssa.

Nuorisokodissa järjestetään säännöllisesti yhteisökokouksia, joihin osallistuvat kaikki nuorisokodissa asuvat nuoret sekä vuorossa oleva henkilökunta. Kokouksissa nuorilla on mahdollisuus tuoda esille omia ajatuksiaan ja ehdotuksiaan koskien yhteisöasumista, nuorisokodin sääntöjä sekä osaston toimintaa yleensä.

Harrastukset ja retket
Nuorisokoti järjestää säännöllisesti erilaisia retkiä. Pidemmät retket toteutetaan yleensä koulujen loma-aikoina. Hiihtolomalla ja kesälomalla tehdään tavallisesti viiden päivän retki koko yhteisön kanssa.

Nuorten retkien tavoitteena on tukea yhteisöllisyyttä sekä tuottaa nuorille uusia kokemuksia ja elämyksiä. Retkien kautta nuoret saavat mahdollisuuden tutustua erilaisiin harrastusmuotoihin, ympäristöihin sekä matkailun tuomiin elämyksiin. Tämän lisäksi tehdään erikseen tyttöjen ja poikien reissuja sekä päivän mittaisia retkiä. Nuoria kannustetaan myös nuorisokodin ulkopuolisille retkille kuten kesäleireille ja rippileireille.

Jälkihuolto ja sijoituksen päättyminen
Nuoren täyttäessä 18 vuotta huostaanotto lakkaa. Tällöin nuorella on lain mukaan mahdollisuus tehdä jälkihuoltosopimus, joka on voimassa siihen saakka kunnes hän täyttää 21 vuotta. Jälkihuollon aikana jatketaan nuoren tukemista itsenäiseen elämään, asumiseen, opiskeluun, työhön sekä toimeentuloon liittyvissä asioissa. Yhteistyö jälkihuollon kanssa voidaan kuitenkin aloittaa jo, kun nuori on suorittanut oppivelvollisuutensa.

Poismuuttaneilla nuorilla on mahdollisuus pitää vielä yhteyttä nuorisokotiin tarpeensa mukaan. He voivat tulla käymään nuorisokodissa sovitusti. Vierailujen avulla voidaan pehmentää siirtymistä itsenäiseen elämään ja nuorisokodista irtaantumiseen.