kalliola-konserni

Matarin nuorisokoti

Matarin nuorisokodissa toimii kaksi 7-paikkaista osastoa. Itäinen osasto sijaitsee Vantaan Matarissa. Läntinen osasto sijaitsee puolestaan Vantaan Myyrmäessä. Nuorisokodilla on käytössä  myös asumisharjoitteluasunto. 

Matarin kokonaisuus on perustasoinen nuorisokoti, joka tarjoaa sijaishuoltoa 12-17 -vuotiaille nuorille, joille kotiin vietävät tukipalvelut tai perhehoito eivät ole sopivia tai riittäviä tukimuotoja. Tarvittaessa voidaan sopia myös jälkihuollon toteuttamisesta.

Nuorisokoti tarjoaa turvallisen kasvuympäristön, jossa huolehditaan nuoren perustarpeista ja hyvinvoinnista. Hoidon painopistealueina ovat sijoituksen perusteiden työstäminen, yhteistyö perheen kanssa sekä kotiutumisen tai itsenäistymisen tukeminen. Nuorisokodin arjessa ja rakentein tuetaan nuoren elämänhallintaa, yhteisössä olemista ja osallisuutta. Otamme työskentelyyn mukaan vahvasti perheen ja verkoston, mikä tukee sijoituksen tavoitteiden saavuttamista.

Nuorisokodissa tehdään asioita yhdessä nuoren kanssa ja pyritään tukemaan sekä opettamaan nuoren vastuunottamista omista asioistaan. Nuorisokodissa aikuisilla on kyky kohdata nuoren tunteet, oireilu ja kasvun asettamat haasteet. Nuorisokodilla on kokemusta erityisesti psyykkisesti oireilevista, kotiutuvista sekä myös itsenäistyvistä nuorista. Osaamista ja kokemusta on myös traumatisoituneiden nuorten vakauttamistyöstä sekä nuorista, joilla on lievästi neuropsykiatrista oirehdintaa.

Jokaiselle nuorelle on nimetty omaohjaajapari, joka vastaa nuoren asioiden hoidosta yhteistyössä vanhempien ja muun verkoston kanssa. Nuorisokodissa on strukturoitu arki, jonka lisäksi jokaiselle nuorelle tehdään yksilöllinen viikko-ohjelma. Nuorisokodissa on viikoittain yhteisökokous sekä toiminnallinen yhteisöilta. Lisäksi nuorisokodissa pyritään järjestämään yhteistä tekemistä loma-aikoina.