Onnistumisia monikulttuurisen vapaaehtoistyön kurssilta

Toista vuotta järjestettävän monikulttuurisen vapaaehtoistyön kurssin päätösiltaa vietettiin Setlementtitalolla torstaina 26.4. Kurssi keräsi täyden osallistujamäärän eri-ikäisiä ja eri puolilta maailmaa Suomeen muuttaneita ihmisiä. Osallistujien taustat ulottuivat Pohjois-Suomesta Ukrainaan, Valko-Venäjälle sekä eri Lähi-idän ja Afrikan maihin. Maaliskuussa alkanut kurssi jatkui käytännön harjoitteluna pareissa ja pienissä ryhmissä toukokuulle. Harjoittelun vapaaehtoistehtävät liittyivät muun muassa vanhusten auttamiseen, asunnottomien päiväkeskuksen tarpeisiin, Pasilan asukastalon ja Setlementtitalon askareisiin sekä tapahtumien järjestämiseen.

Kalliolan monikulttuurisen vapaaehtoistyön toimintakokonaisuus perustuu vuonna 2016 toteutettuun Pair Effect -hankkeeseen, jossa turvapaikanhakijat ja Kalliolassa jo toimivat vapaaehtoiset muodostivat pareja ja tekivät vapaaehtoistyötä yhdessä. Kiinnittyäkseen ja kotoutuakseen yhteiskuntamme aktiivisiksi jäseniksi uussuomalaiset tarvitsevat heikomman kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen vuoksi erityistukea, myös vapaaehtoistoimijoina. Tuettu vapaaehtoistoiminta on tutkitusti tehokas kotouttamisen menetelmä, joka on koettu onnistuneeksi ja antoisaksi myös Kalliolassa. Toimintaa toteuttamassa ollut projektityöntekijä Heidi Leino on laatinut kokemusten pohjalta raportin ja oppaan tuetun vapaaehtoistoiminnan hyvistä käytännöistä.

Leino on koonnut Kalliolan vapaaehtoistoimintaan osallistuneiden uussuomalaisten omakohtaisia kokemuksia toiminnasta. Tuetun vapaaehtoistyön hyödyistä ehkä selvin on kielen ja kulttuurin tuntemuksen lisääntyminen. Sen on koettu myös esimerkiksi nostavan mielialaa, luovan tärkeitä verkostoja ja ihmissuhteita, mahdollistavan pääsyn uusiin paikkoihin ja yhteisöihin, antavan tietoa yhteiskunnasta ja kulttuurista, kartuttavan työkokemusta, kasvattavan osallisuuden tunnetta yhteiskunnassa ja muuttavan omakuvaa avun saajasta toimijaksi.

Haastattelimme päätösiltana neljää tuoretta osallistujaa kurssin ja vapaaehtoistyön harjoittelun annista.

Kamerunista kotoisin oleva 30-vuotias Thomas osallistui harjoitteluun Sininauhasäätiön asunnottomien päiväkeskuksessa, jossa hän auttoi aamupalan ja pyykkien kanssa. Thomas nautti kurssin osallistavista harjoituksista ja piti vapaaehtoistyön harjoittelua kiinnostavana ja hyvänä mahdollisuutena oppia kieltä. “Yritin puhua suomea, opin uusia sanoja.”

Thomasin pari jätti tulematta harjoitteluun, mutta hän löysi seuraa päiväkeskuksen muista työntekijöistä ja ihmisistä. Jatkossa Thomas haluaisi tehdä vapaaehtoistyötä vanhusten parissa.

Nelikymppiset miehet Tommy, Mikko ja Mamer suorittivat harjoittelunsa kielikahvilassa Kalliolan Setlementtitalolla. Tommy ja Mamer ovat molemmat tulleet Suomeen Syyriasta ja haluavat vapaaehtoistoiminnan kautta oppia suomen kieltä ja kulttuuria sekä löytää ystäviä ja kontakteja.

Miehet kiittivät kurssin rentoa meininkiä ja mahdollisuutta tutustua uusiin ihmisiin. Tommyn mukaan oli kiinnostavaa kuulla, miten eri ihmiset olivat löytäneet tiensä Suomeen. Mamer kertoo saaneensa kurssista paljon irti: “Tutustuin uusiin ihmisiin ja puhuin paljon suomea, opin monia uusia sanoja ja asioita.” Myös osallistumistodistuksen saaminen oli tärkeää.

Kantasuomalaiselle Mikolle kurssi oli ensimmäinen kosketus vapaaehtoistoimintaan. Hän piti kokemusta voimaannuttavana. “Helppoa, mukavaa, mielenkiintoista ja silmiä avaavaa”, kommentoi Mikko monikulttuurista harjoittelua. “Tommyn kanssa on ollut kiva jutella.” Kielikahvilassa harjoittelussa korostuivat yhdessä tekeminen ja oppiminen. “Pelaaminen oli hyvää, oppi uusia sanoja. Mikko auttoi jos sanoi väärän sanan”, Mamer kommentoi.

Leinon mukaan uussuomalaisten kiinnostus tehdä vapaaehtoistyötä on todella suurta: kurssit täyttyvät nopeasti ja toimintaan osallistutaan innolla ja aktiivisuudella. Sama oli nähtävissä myös tämänkertaisella kurssilla ja haastateltavien asenteissa.

Miehet ovat hyvin kiinnostuneita jatkamaan vapaaehtoistoiminnan parissa, ja etsivät seuraavia mahdollisuuksia Kalliolan lisäksi esimerkiksi kirkolta. Tommy ja Mamer ovat jo aktivoituneet Herttoniemen kirkolla, jonne he suunnittelevat miesten ryhmää. “Järjestetään toimintaa joka lauantai Tommyn kanssa: grillausta, pelailua, keskustelua, rukousta.” Myös Mikko miettii vapaaehtoistoiminnan vaihtoehtoja yhdessä uussuomalaisten kanssa: “Vois pelailla jalkapalloa, sählyä, pyöräillä, urheilla tai vaikka tehdä puukäsitöitä.”

Viivi Wahlstedt 21.05.2018

Lähteet:

Leino, Heidi. 2018. This is Good Work. This is My Work. Hyviä käytäntöjä monikulttuurisen vapaaehtoistyön toteuttajalle. Kalliolan setlementti.

https://www.kalliola.fi/wp-content/uploads/2018/02/Opas-monikulttuurisen-vapaaehtoiskurssin-toteuttamiseen-1.1.docx