Musiikkia ilman rajoja

Kalliolan kansalaisopistossa on maahanmuuttajatyössä kehitelty tandemtuutori-menetelmää, jossa sekä kantasuomalaiset että Suomeen muualta muuttaneet opiskelevat yhdessä. Tätä menetelmää kokeiltiin ja kehitettiin edelleen Musiikkia ilman rajoja -ryhmässä. Ryhmä koostui sekä kantasuomalaisista että Suomeen muualta muuttaneista opiskelijoista. Ryhmän opettajista toinen oli kantasuomalainen, länsimaisen koulutuksen saanut laulunopettaja ja toinen guinealainen, oppipoikakoulutuksen saanut muusikko ja rumpuopettaja.

Kun ihmiset kohtaavat monikulttuurisessa opintoryhmässä, kohtaavat myös monenlaiset tavat, tottumukset, arvot ja asenteet. Musiikkia ilman rajoja -ryhmässä kahdesta eri kulttuurista tulevat opettajat toivat omalta osaltaan opetustilanteeseen uudenlaista monimuotoisuutta. Opettajien merkitys ryhmässä korostui. Heidän käyttäytymisensä ja toimintansa ryhmässä näytti suuntaa sille, minkälaisia toimintatapoja ryhmän sisällä hyväksytään, mitä kannustetaan tai mitä ei suvaita. Oleellista oli, että ilmapiiri oli avoin, hyväksyvä ja erilaisia ajattelutapoja arvostava.

Kurssin tavoitteena oli musiikin keinoin tutustua erilaisiin kulttuureihin yhdessä tekemällä, kokemalla ja jakamalla. Tämä toteutuikin hyvin: opettajat esittelivät omia valintojaan afrikkalaisesta ja suomalaisesta musiikkiperinteestä. Opiskelijat opettivat muulle ryhmälle vuorotellen lauluja omista kotimaistaan. Laulujen sisällöistä kerrottiin englanniksi ja suomeksi, niitä harjoiteltiin lausumaan fraasi fraasilta, valittiin soittimet ja musiikillisten ideoiden pohjalta muokattiin ryhmälle laulusta oma sovitus.

Ryhmän opettajat soittivat ja lauloivat ryhmän kanssa, ja näin kokemattomammat soittajat saivat tarvittavaa tukea soittoonsa. Opettajien herkkyys aistia ryhmän vuorovaikutusta oli merkityksellistä. Olennaista oli opettajien kyky antaa tilaa ja rohkaista oikealla hetkellä niitä, jotka olivat hiljaisempia ja toisaalta huomioida, että äänekkäämmät ja vilkkaammat eivät käytä liikaa ryhmän yhteistä aikaa.

Musiikin opiskelun lisäksi ryhmä vieraili myös muutamassa konsertissa. Tämä koettiinkin erityisen tärkeänä. Suomeen muualta muuttaneet saivat kokemuksellisesti tietoa konserttipaikoista ja yhdessä ryhmän kanssa uusiin paikkoihin meneminen oli helpompaa kuin yksin. Yhteiset konserttikokemukset lisäsivät ryhmän yhteenkuuluvuutta ja yhteishenkeä.

Opiskelun ja konserttivierailujen lisäksi valmistettiin kaksi esitystä. Esityksiin valmistautuminen opetti paitsi musiikkia myös sitoutumista, yhteistyötaitoja ja vastuunottoa. Opettajat tiedottivat kokoontumiskertojen lisäksi aikatauluista ja tapahtumista ryhmälle perustetulla Facebook-sivulla. Silti tiedottaminen ja aikatauluissa pysyminen oli oma haasteensa monikulttuurisessa ryhmässä.

Kurssin keskeisenä tavoitteena oli, että kantasuomalaiset ja Suomeen muualta muuttaneet opiskelevat yhteistä kiinnostavaa aihetta yhdessä. Opiskelun aikana tehtiinkin syväsukellus suomalaiseen kulttuuriin ja retkeiltiin useissa muissa kulttuureissa. Ryhmän opettajina toimivat Päivi Turpeinen ja Abdoulaye Condé.

Artikkeli pohjautuu Päivi Turpeisen raporttiin Kulttuurien kohdatessa: Musiikkia ilman rajoja – kulttuurien välistä oppimista musiikin keinoin. Lue koko raportti tästä.

Teksti: Terttu Mylläri

www.kalliolankansalaisopisto.fi