Myllyhoito yksilökuntoutuksena

-perushoito 4 viikkoa (28 vrk) ja tarvittaessa jatko 2 viikkoa (14 vrk)

Kalliolan klinikan päihdekuntoutus perustuu moniammatilliseen Minnesotamalliin. Moniammatillisen Minnesotamallin juuret ovat Yhdysvalloissa, Hazelden klinikalla, joka perustettiin Minnesotan osavaltioon vuonna 1949. Hoitomalli on sittemmin levinnyt sekä Yhdysvalloissa että kansainvälisesti ja sitä on toteutettu menestyksellisesti vuosikymmeniä. Suomeen Minnesotamallin toi ensimmäisenä edesmennyt sosiaalineuvos Toivo Pöysä ja lanseerasi sen suomalaiseksi nimeksi ”Myllyhoito”. Kalliolan klinikka aloitti mallin toteuttamisen ensimmäisenä Suomessa vuonna 1982 Pellaksen toimintayksikössä.

Myllyhoidossa päihderiippuvuus nähdään sairautena, josta on mahdollista toipua.
Päihderiippuvuudesta on kyse:
– kun ihminen käyttää päihteitä pakonomaisesti, vaikka käytön haitalliset seuraukset kohdistuvat koko elämään
– ja hän ei itse kykene vähentämään tai lopettamaan käyttöä halusta ja yrityksistä huolimatta.
Päihteet ovat nousseet elämän keskiöön. Päihteidenkäytön jatkuessa riippuvuus pahenee.

Myllyhoitoon hakeutumisvaiheessa selvitetään ensin mahdollinen katkaisuhoidon tarve. Katkaisu- ja vieroitusvaiheissa yhteistyökumppaneina ovat mm. Eiran sairaalan vuodeosasto sekä Päihdelääkärit.fi, joka tarjoaa päihdevieroitusta asiakkaan kotona. Katkaisuhoitoon voi hakeutua myös oman kunnan palvelujen kautta.

Hoito-ohjelman aikana kuntoutuja saa tietoa, mistä riippuvuussairaudessa on kysymys. Sairauden piirteet ovat pohjimmiltaan yhtäläisiä kaikilla yksilöllisistä päihteidenkäyttötavoista huolimatta. Motivaatio raittiuteen ei ole edellytys kuntoutuksen aloittamiselle; monet saavuttavat sen kuntoutusjakson aikana saadessaan ymmärrystä sairauden luonteesta. Toipumisen lähtökohta on kuitenkin aina rehellisyys ja halu elää täyttä elämää pakenematta kemian tuomaan tilapäiseen turrutukseen. Päihderiippuvuutta ei siten hoideta Myllyhoidossa lääkkeillä. Hoito-ohjelma toteutetaan lähtökohtaisesti ilman bentsodiatsepiinejä ja depressantteja. Klinikan päihdelääkäri arvioi tarpeellisen lääkehoidon kuntoutusjakson aikana.

Myllyhoidon yhteisön jäsenten toisilleen antama vertaistuki on toipumista edistävä elementti, oli sitten kyseessä alkoholi-, huume- tai monipäihderiippuvuus. Auttaa toisia ja tulla itse autetuksi on toipumisohjelman ydinpilareita. Myllyhoito pohjautuu AA:n 12 -askeleen toipumisohjelmaan. Se on hengellinen ohjelma, eli keskittyy ihmisen suhteeseen omaan itseensä, toisiin ihmisiin sekä ympäröivään maailmaan.
Hengellisyys on ihmisyyden keskeisin ulottuvuus. Siihen lukeutuvat elämän tarkoitus ja merkitys, totuuskäsite ja arvomaailma. Hengellisyys ei ole sama asia kuin uskonto. Oleellista toipumisessa on luopua tuhoavasta itseriittoisuudesta ja omavoimaisuuden kuvitelmasta, jotka estävät aidon yhteyden toisiin ihmisiin, estäen siten myös toipumisen.

Kuntoutusjakso antaa eväät päihdesairaudesta toipumisen alkuun. Vertaistuki ja 12 -askeleen ohjelmat antavat pysyvän tuen uudelle elämälle. Toipuminen on ihmisenä kasvamista ja tyydyttävämmän elämäntavan omaksumista. Päivä kerrallaan.

Myllyhoidossa on säännöllinen viikko-ohjelma, joka koostuu päihdeterapeutin ohjaamista ryhmistä, vertaisryhmistä tehtävineen, luennoista, kirjallisista tehtävistä sekä tutustumisista AA-/NA -ryhmiin. Tarpeen mukaan hoidon aikana tavataan kuntoutujan läheisiä pari- ja perheterapeutin kanssa, tavoitteena tukea toipumista ja läheisten ymmärrystä päihdesairauden vaikutuksista koko perheen ja yhteisön elämään.
Lisää läheisten tukemisesta löydät kohdasta
Apua läheiselle
-läheis- ja parisuhdekurssit

Henkilökunnan ammatillisuus

Myllyhoito Kalliolan klinikalla on ammatillista. Ammatillisuus on tutkimustietoon perustuvan teorian hyödyntämistä työssä. Hoitohenkilökuntamme on sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatusalan ammattihenkilöitä. Toimimme sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaisesti ja valvomme toimintakäytäntöjemme eettisyyttä ja asiakkaan oikeusturvan toteutumista huolellisesti. Moniammatillisessa tiimissämme osalla on lisäksi omakohtaista kokemusasiantuntijuutta päihderiippuvuudesta ja siitä toipumisesta, tai päihderiippuvuuden läheisen kokemuksesta ja siitä toipumisesta.
Sosiaalityöntekijän antama neuvonta- ja ohjaus on käytettävissä kaikille kuntoutujille kuntoutusjakson aikana.

Suosituksemme on, että kuntoutuksen aikana mahdollisen hoitoonohjaustahon kanssa järjestetään verkostotapaaminen. Tapaaminen voidaan toteuttaa myös puhelinneuvotteluna. Verkostotapaamisessa käydään läpi kuntoutuksen eteneminen, sovitaan jatkohoidosta ja annetaan informaatiota/sovitaan soveltuvista toipumista edistävistä jatkojaksoista.
Yksilölliset kuntoutumissuunnitelmat toteutetaan Myllyhoidon rakenteissa.

12 -askeleen ryhmät kuntoutuksen aikana

Kalliolan klinikan tiloissa toimii itsenäisesti AA- ja NA-ryhmiä, jotta kuntoutujat voivat tutustua ryhmiin. Kuntoutujat voivat käydä yhdessä myös talon ulkopuolisissa ryhmissä. Läheisille tarjotaan Al-Anon infoja joka 2. sunnuntai vuoroviikoin.

Paikkatilanne ja varaukset: p. 045 773 11339 (arkisin klo 8-15) ja sähköposti myllyhoito@kalliola.fi.