Pojat tarvitsevat turvallisempia tiloja – Helsingin Poikien Talon toiminta jatkuu uusissa tiloissa nuorten toimintakeskus Hapessa

Poikien Talon uuden tilan avajaisia vietetään perjantaina 22.9. klo 14–16 osoitteessa Sörnäisten rantatie 31. Helsingin kaupungin apulaispormestari Nasima Razmyar puhuu avajaisissa n. klo 14.30.

Väkivalta, osattomuus ja yksinäisyys ovat läsnä monen suomalaisnuoren elämässä. Tästä kertovat monet viime vuosina julkaistut tutkimukset ja selvitykset, muun muassa muun muassa kouluterveyskysely, nuorisobarometri ja lapsiuhritutkimus.

Poikien Talon toiminta alkoi Kalliolan Nuoret ry:n kehittämishankkeena vuonna 2011. Hyvin nopeasti nousi esille, että pojat kaipaavat turvallisia, syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta vapaita tiloja, joissa voi olla omana itsenään välittämättä ulkopuolisista paineista ja rooliodotuksista – paikkaa, jossa voi tulla kohdatuksi ilman pelkoa tai turvattomuuden tunnetta.

Viiden Helsingin Vallilassa vietetyn vuoden aikana kasvaneiden asiakasmäärien myötä Poikien Talo pääsi muuttamaan uusiin tiloihin Sörnäisten rantatien varrelle maaliskuussa 2017.

– Toimiva yhteistyö Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden kanssa johti siihen, että toiminnallemme löytyi uusi koti Nuorten toimintakeskus Hapesta. Sijainti on kulkuyhteyksiltään hyvä ja kävijämme ovat löytäneet hyvin uusiin tiloihin, kertoo Poikien Talon yksikön johtaja Kalle Laanterä.

Mielekästä tekemistä turvallisessa yhteisössä, jossa tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään

Poikien ja nuorten miesten kokemukset väkivallan eri muodoista tulevat esille Poikien Talon eri toimintamuodoissa. Valitettavan usein poikien väkivaltakokemuksia vähätellään vanhakantaisiin sukupuolikäsityksiin vetoavilla toteamuksilla, jotka sallivat väkivallan luonnollisena osana poikien ja miesten varhaista ja myöhempää vuorovaikutusta.

Miehisyyteen liittyvä vahva pärjäämisen ihanne johtaa usein siihen, ettei heikkouden ja haavoittuvaisuuden näyttämiselle tai avun pyytämiselle ole poikien maailmassa tarpeeksi tilaa. Tämä luo monelle pojalle epävarmuutta siitä, kelpaako hän sellaisena kuin on. Pojat kaipaavat hyväksyntää omana itsenään sekä tukea löytääkseen oman hyvän tavan olla poika ja kasvaa mieheksi.

– Poikien Talolla näemme, että tarvitaan lisää keinoja avata ja murtaa miehen roolia ja antaa kaikille tilaa tuoda itseään esille niin, ettei tarvitse pelätä sitä, että tulee turpaan. Jos pojat ja nuoret miehet kokevat olevansa hyväksyttyjä ja arvokkaita omana itsenään, se näkyy myös heidän käytöksessään muita kohtaan, Laanterä jatkaa.

Turvallisuus mahdollistaa olemisen omana itsenään sekä velvoittaa hyvään käytökseen

Turvallinen tila ei merkitse Poikien Talolla vain fyysistä paikkaa vaan myös henkistä ilmapiiriä, jonka luomisessa jokaisella nuorten kanssa toimivalla on keskeinen rooli. Aikuisten esimerkillä on valtavasti vaikutusta siihen, miten opetamme kunnioittamaan muita, hyväksymään moninaisuutta ja toimimaan ymmärtävästi ja myötätuntoisesti eri ympäristöissä. On tärkeää, että Poikien Talo koetaan yhteisönä, jossa pojilla on tilaa rakentaa omaa identiteettiään vapaina niistä rooliodotuksista ja paineista, joita heille on syntynyt muissa kaveripiireissä, koulussa tai kotona.

Turvallisen tilan periaatetta noudattaen Poikien Talolla myös haastetaan kävijöitä sitoutumaan tiettyihin yleistä viihtyvyyttä lisääviin periaatteisiin ja ohjenuoriin.

– Käytämme työssämme runsaasti aikaa kävijöidemme kanssa sanoittaaksemme niitä merkityksiä, miksi Poikien Talo on syrjinnästä vapaa tila. Pyrimme yhdessä muodostamaan ymmärrystä ystävällisen käyttäytymisen ja toisten kunnioittamisen tärkeydestä, kertoo Laanterä Poikien Talon toimintakulttuurista.

Poikien antamassa palautteessa toiminnasta on tuotu esille niitä asioita, joita tilan koettu turvallisuus mahdollistaa.

– Ei tarvitse vetää vatsaa sisään ja voi olla oma itsensä pelkäämättä, että joutuu sen takia väkivallan kohteeksi. Kukaan ei ole täällä haukkumassa, että laiha tai läski. Jos pystymme luomaan ilmapiiriä, jossa jokaista kunnioitetaan, on pojilla tällöin helpompi tuoda itseään esille.

Tunne siitä, ettei ole yksin kokemuksiensa kanssa ja että vaikeistakin kokemuksia voi päästä eteenpäin, ovat olleet merkityksellisiä monille Poikien Talon kävijöille. Edelleen pojille ei ole tarpeeksi paikkoja, jotka mahdollistaisivat ajatuksien ja kokemuksien jakamisen turvallisessa ja luottamuksellisuuteen perustuvassa ilmapiirissä.

– Pojat kaipaavat välittämistä ja rakkautta. Näemme Poikien Talolla, että niiden vaaliminen on tässä ajassa todella arvokasta, Laanterä kiteyttää.

 

Lisätiedot

Kalle Laanterä
Poikien Talon yksikön johtaja
050 582 4433
kalle.laantera(at)poikientalo.fi
Poikien Talo
Sörnäisten rantatie 31, 2 krs.
00500 Helsinki

https://poikientalo.fi/