Refuhome nautti päivästä Kalliolan kesäkodilla

 

Refuhome on toiminut perustamisestaan lähtien, lähes 2 vuotta, monikulttuurisen yhteiskunnan ja kotouttamisen edistämiseksi.

Järjestö vietti tiistaina 27.6. kesäpäivän turvapaikanhakijoiden ja suomalaisten vapaaehtoistoimijoiden kanssa Kalliolan setlementin kesäkodilla Laajasalossa. Päivään osallistui yhteensä 22 jäsentä ja toimijaa.

Kalliolan setlementti haluaa tukea turvapaikanhakijoiden kanssa tehtävää työtä ja lahjoitti päiväksi Kalliolan kesäkodin Refuhomen väen käyttöön maksutta.

Päivän tavoitteena oli kulttuurienvälisen ymmärryksen ja suomalaisten kansallistapojen ja traditioiden välittäminen yhteisön toimijoille, vuorovaikutuksen ja luottamuksen lisääminen, kulttuurien välisen ymmärryksen vahvistaminen ja ajankohtaisten asioiden läpikäyminen järjestön toimijoiden kesken.

Ohjelmaan kuului saunan lämmittämistä ja saunomista, uimista, tuvan kunnostusta ja takan lämmittämistä, yhteisen ruoan valmistamista grillaamalla ja yhdessä syömistä, siivoamista ja asioiden valmistelua päivän yhteisiin osuuksiin sekä hallituksen kokous.

Toiminnalliseen osuuteen sisällytettiin petanque-pelin pelaamista, sulkapalloa, tikanheittoa sekä puiden kantamista. Refuhome pitää myös tärkeänä, että yhteiset toiminnot hoidetaan loppuun asti niin, että yhdessä siivotaan olemisen ja ruokailun jäljet. Refuhome järjesti tuvan ja pihan sekä ruokavälineiden ja saunan siivoamisen päivän päätteeksi. Arjenhallinnan taidot kuuluvat kaikille, ja Refuhome haluaa osaltaan vahvistaa sellaisia kansallisia ja suomalaisia arjen taitoja, joiden omaksuminen vahvistaa kotouttamista ja sopeutumista oman elämän toimijaksi suomalaisessa yhteiskunnassa.

Päivän aikana keskusteltiin toiminnan ohessa sekä hyvistä että vaikeista asioista: turvapaikan-, asuntojen-, työn-, toimeentulon- ja kuntapaikan saaminen, henkinen hyvinvointi, yhteisöllisyyden merkitys yhteisessä päätöksenteossa ja asioiden linjaamisessa sekä jokaisen omassa hyvinvoinnissa.

Refuhomen järjestämän kotoutumispäivän aikana vahvistettiin myös setlementin arvoja ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden sekä moninaisuuden vahvistamisessa.

Tekemällä kotouttamistoimintaa rajalta lähtien Refuhome puolustaa oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Järjestössä uskotaan ihmisen ja yhteisön kykyyn kasvaa ja kehittyä.

Setlementtiliikkeen tavoitteena on rakentaa kestävää maailmaa, jossa naapuruus vahvistaa yhteistä ymmärrystä ja ihmisten keskinäistä kumppanuutta. Näitä tavoitteita myös Refuhome oli toteuttamassa 27.6.

 

Lue lisää Kalliolan kesäkodista täältä.

 

Refuhome ry on vapaaehtoispohjalta toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kotoutumista. Järjestö tarjoaa koulukiertueita, koulutusta, toiminnallista ja henkistä tukea, vertais- ja kokemusasiantuntijiuutta sekä työtä heille, joiden turvapaikkaprosessi on yhä kesken. Yhdistyksen kautta voi tilata työntekijöitä keikoille esimerkiksi kodinsiivoukseen tai muuttoavuksi. Yhdistys sai alkunsa Helsingin Lauttasaaren kirkon hätämajoitustiloissa syksyllä 2015.