Tekijäksi Kalliolaan? Etsimme Tiirakallion nuorisokotiin perhetyöntekijän sijaista

Tiirakallion nuorisokotiin haetaan työntekijää perhetyöntekijän sijaisuuteen osasto Ankkuriin 2.1.-30.6.2019.

Tehtäviin kuuluu tavoitteellinen perhetyö asiakkaiden perheiden kanssa. Perhetyöntekijä toimii osastonsa asiakasperheiden kanssa. Perhetyöntekijä toimii tarvittaessa työparina toisen osaston perhetyöntekijän kanssa. Perhetyöntekijät suunnittelevat ja ovat toteuttamassa myös muuta perheiden kanssa tehtävää työtä esim. perhepäivälliset, vanhempien ryhmät ja toiminnalliset perhepäivät. Lisäksi työnkuvaan kuuluu toiminnan kehittäminen yhdessä työryhmän kanssa. Perhetyöntekijä on osa laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaa.

Toiminnallisuus on myös merkittävässä roolissa Tiirakallion hoito- ja kasvatustyössä.

Työ on kaksivuorotyötä.

Tehtävään edellytetään sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulu tutkinto tai aiempi vastaava opistotason tutkinto. Työntekijän tulee olla laillistettu ammatinharjoittaja.

Toivomme kokemusta työskentelystä sijaishuollossa, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä ja verkostotyöstä. Eduksi katsotaan aiempi kokemus ja koulutus perhetyöstä. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja. Aito ja rohkea kohtaamisen taito on keskeisimpiä taitoja työssä.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työn, työterveyspalvelut ja säännöllisen ryhmätyönohjauksen. Koulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti työstä nousevien tarpeiden pohjalta.

Työtehtävään valittavan on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504 / 2002) mukainen rikosrekisteriote.

Työ alkaa 2.1.2019 tai sopimuksen mukaan.

 

Tiedustelut: Nuorisokodin johtaja Antti Sadeharju 0404509213
vapaamuotoiset hakemukset 7.12.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: antti.sadeharju@kalliola.fi

***

Tiirakallion nuorisokoti on Kalliola oy:n ylläpitämä lastensuojelun sijaishuollon yksikkö.

Tiirakallion nuorisokoti tarjoaa sijaishuoltoa 10-17 –vuotiaille psyykkisesti oirehtiville lastensuojelun toimin sijoitetuille nuorille, joilla on erityisiä haasteita koulunkäynnin kanssa. Nuorisokoti on 14-paikkainen. Nuorisokodissa on kaksi osastoa, Ankkuri ja Luotsi. Nuorisokoti sijaitsee Espoon Pellaksessa. Perhetyöllä ja perheiden mukaan ottamisella nuorisokodin toimintaan, on merkittävä rooli yksikön toiminnassa.

***
Kalliolan Setlementti on yhteiskunnallinen konserni, joka lisää pääomaa hyvälle elämälle. Konserni koostuu yhdistyksestä ja sen omistamasta osakeyhtiöstä, Kalliola oy:stä. Kalliola oy toimii yhteiskunnallisen yrityksen toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Kalliola oy on yhteiskunnallisesti vaikuttava, keskisuuri laadukkaiden sote-palvelujen tuottaja. Kalliola oy:ssä tuotetaan sosiaali- ja terveyspalveluita sekä työllisyys-, kotoutumis- ja senioripalveluita noin 10 paikkakunnalla eri puolella eteläistä Suomea.

Kalliolan oy:ssä on noin 140 vakituista työntekijää ja noin 100 tuntityöntekijää. Liikevaihto vuonna 2017 oli noin 14 MEUR.

Työmme perustuu setlementtiarvoihin, joiden mukaisesti edistämme yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta, puolustamme oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa sekä luotamme ihmisen ja yhteisön kykyyn kasvaa ja kehittyä.